Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

woensdag 28 mei 2014

'Zaak GMG': deurwaarder komt inboedel gedupeerden opschrijven! / Geloeif Mè goed wacht op krachtig politiek antwoord!

(Foto's ©Carnavalaalstkoentje: 
foto 1 = de bewuste praalwagen van 2004)

INLEIDING

De zaak rond Geloeif Mè Goed, de Aalsterse carnavalsvereniging die na de zondagstoet van carnaval 2004 met een brand te maken kreeg,
kende een trieste, maar volgens de verzekering logische wending.

Een deurwaarder kwam bij verschillende leden langs om beslag te leggen op hun huis en inboedel.
Als ze op korte termijn niet élk 50.000 euro betalen, wordt alles meegenomen...


(©Carnavalaalstkoentje, maandagstoet 2004:
GMG mag uit respect de maandagstoet openen)SOLIDARITEIT

Op vrijdag 12 juli 2013 volgde het persbericht dat (inter)nationale aandacht kreeg.
De -toen in 2004- feitelijke vereniging Geloeif Mè Goed (ondertussen vzw) werd in beroep veroordeeld tot het betalen van de schadeclaim + de intresten ten gevolge van de onfortuinlijke brand aan -vermoedelijk- de tractor van hun praalwagen.

Dit nieuws sloeg in als een bom en zorgde voor een ongekende solidariteit, gecoördineerd door 'Feitelijk Verenigd',
een overkoepelende organisatie.


Hoewel de meeste hulp alsnog uit Aalst kwam, kreeg men desondanks vanuit gans Vlaanderen hartelijke steun!
Iets wat gekenmerkt werd tijdens acties als de 'Slotbenefiet' en 'Bene-eat'.
Toch waren niet alle acties even succesvol.
Een mega-dancefestival 'Benebeat' met een massa top-DJ's raakte
'niet verkocht' aan Vlaanderen...
De totale opbrengst bleef steken rond de 44.000 euro.

(©Carnavalaalstkoentje, GMG 2014 als 'keiningen te roik')
Mijn '©koentje75-filmpje' haalde het VRT-journaal:50.000 PER PERSOON / ANDERHALF MILJOEN

50.000 per persoon of zowat anderhalf miljoen euro in totaal is een ONMENSELIJKE SOM.
Toch lijkt het erop dat de verzekeringsmaatschappij 'verplicht' is dit vonnis de voltrekken.
Volgens haar ook omdat ze een legaal en wettelijk mandaat heeft daarvoor.

Maar de advocaat en de betrokken leden van GMG zijn nu vooral erg teleurgesteld dat er nu een deurwaarder aan te pas komt.
Vooral op mentaal vlak is dit een serieuze opdoffer!

(©Carnavalaalstkoentje, GMG 2014 met 'vlammetjes' op de wagen:
een 'knipoog')


PERSMEDEDELINGEN

30 leden verliezen huis en inboedel en staan letterlijk op straat *edit*

Verzekeraar AXA – de grootste schuldeiser in het branddossier van Geloeif Mè Goed – startte de procedure tot inbeslagname van huis en inboedel bij de 30 betrokken leden. 
Zij kregen het bezoek van de deurwaarder en dienen op uitermate korte termijn over te gaan tot betaling of dreigen hun huis en inboedel te verliezen met eventueel verder beslag op loon.

De afgelopen maanden is achter de schermen druk onderhandeld om dit drama op de meest positieve manier af te handelen. Echter voelen de leden van GMG zich in de steek gelaten door een deel van de politieke wereld.

Zoals iedereen weet hebben de vele acties maar 60.000 euro opgebracht.
De leden zijn dankbaar hiervoor, maar iedereen beseft dat dit bedrag zelfs geen druppel op een hete plaat betekende.
Er dienden andere manieren gezocht te worden om de leden op een menselijke manier hierin te steunen, waarbij de oplossingen leefbaar en realistisch bleken.

Er werden ook contacten gelegd met het stadsbestuur.
Samen met de advocaten zochten de leden uit hoeveel zij zelf konden bijdragen.
Het is onmogelijk om het vereiste bedrag bij elkaar te krijgen.
Er moesten dus andere oplossingen gezocht worden.
De burgemeester had doorheen het afgelopen half jaar meermaals laten verstaan er alles aan te doen om de leden te helpen.
De leden waren en zijn er immers nog steeds van overtuigd dat de stad Aalst een verpletterende verantwoordelijkheid kent in dit dossier.

Het heeft geen zin om het verleden op te rakelen, daar komen we nergens mee vooruit.
Maar het moet gezegd dat de fouten bij aanvang in 2004 zich zo opstapelden dat de leden zich terecht onjuist behandeld voelen.
Zonder in detail te treden werd de juiste oorzaak van de brand nooit verder onderzocht,
maar menselijke fouten zorgden ervoor dat zij alsnog als schuldigen werden aangewezen.
Het was onmogelijk om deze fouten ongedaan te maken en dus moeten de leden met alle elementen (die juridisch/technisch juist zijn) in het dossier – terecht of onterecht – verder, wat het emotioneel bijzonder zwaar maakte om de veroordeling te aanvaarden.
In die zin had GMG op meer openheid en medewerking gerekend van het stadsbestuur.

De burgemeester had immers in verschillende persberichten laten optekenen er alles aan te doen opdat dit menselijk zou blijven voor alle betrokkenen.
De hoop bij de leden werd dus deels gesteld in het stadsbestuur.
Er werden verschillende vergaderingen gepland met midden april op onze vraag – na het trekken aan de allerlaatste alarmbel – een vergadering met het voltallig CBS, andere experts in deze materie en de advocaten.
Zonder in detail te treden werd nogmaals beloofd steun te verlenen en zelfs over te gaan naar zeer concrete acties om de druk op de lopende onderhandelingen op te voeren.
Echter lijkt het erop dat het uitstellen ervan opnieuw heeft geleid voor een tweede mokerslag bij de leden.

Wel moeten we eerlijk meedelen dat een aantal schepenen hun belofte om te gaan praten met de vrijgesproken maatschappij, Ethias – teneinde tussen te komen in een deel van de veroordeling – ook nakwamen.
Het is echter de burgemeester die deze onderhandelingen dienden te voeren als contractnemer en hoofd van de juridische dienst.
Wij zijn niet op de hoogte of dit tot op heden ook gebeurd is.
Ook de door een aantal schepenen beloofde materiële hulp is nagekomen.
Hiervoor zijn we natuurlijk dankbaar!

De leden dreigen binnen twee maanden hun huis en inboedel kwijt te geraken. 
30 jonge gezinnen met kinderen, gestraft om een oorzaak die door experts als onmogelijk wordt aanzien, gestraft door vele fouten bij aanvang in dit dossier, gestraft door de vele beloftes en talmen door het stadsbestuur, gestraft door gewoon lid te zijn van een carnavalsvereniging.

Wij hopen alsnog op een daadkrachtig signaal van het stadsbestuur. Het kan niet zijn dat onschuldige gezinnen hierdoor hun leven zien instorten. 
Het was het afgelopen jaar bijzonder emotioneel voor de leden en de komende maanden dreigen een veelvoud van de voorbije emoties teweeg te brengen. 

GMG staat letterlijk met de rug tegen de muur en het enige wat nu nog rest is roepen en schreeuwen opdat we gehoord worden!

Het 'verhaal' van de brand bij Geloeif Mè Goed staat HIER


REACTIE BURGEMEESTER 

(©Carnavalaalstkoentje, burgemeester Christophe D'Haese)

Burgemeester Christoph D'Haese reageerde ondertussen ook al via een persbericht.
Hij kreeg de wind van voren en is verbolgen over de negatieve commentaren:

Christoph D'Haese:
"Nu het vijf voor twaalf is en er nog altijd geen oplossing is, schiet iedereen op mij...
Ik had er ook mijn handen kunnen vanaf houden. 
Ik wou dat niet omdat ik zo begaan met die mensen. 
Maar wat ze ook zeggen, ik blijf verder proberen dit dossier een beter einde te geven dan wat nu voorligt, een arrest dat hen veroordeelt. 
Hiermee heb ik niets te maken. Het persbericht van vandaag doet mij wel pijn”.

Christoph D'Haese:
"Ik begrijp deze 'dramatische situatie'. 
Maar als stad zijn we geen betrokken partij, want het gaat om een verzekeringsmaatschappij die geld recupereert bij particulieren.
Het enige wat nog tot de mogelijkheden behoort is een dading treffen met de verzekeringsmaatschappij. 
We kunnen hen enkel tot menselijkheid aansporen!"


MEDIA OVER GMG

VRT Nieuws / deredactie: KLIK
Het Nieuwsblad: KLIK 
Het Laatste Nieuws: KLIK
TV OOST: KLIK
Aalst.TV: KLIK
Reactie verzekeraar: KLIK

Bronnen van dit artikel: Geloeif Mè Goed, Aalst.TV, 
Het Journaal (VRT / één)
Het Laatste Nieuws & Het Nieuwsblad 28/05/2014 + eigen berichtgeving.

We blijven deze zaak van dichtbij voor u opvolgen!

(©Carnavalaalstkoentje, GMG: maandagstoet 2004)

1 opmerking: