Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 2 augustus 2014

Groep In de Kijker: AKV Gratietanders!


6 JAAR

AKV Gratietanders was eerstejaars-AKV in de stoet van 2014. 

Door de korte voorbereidingstijd en de nodige 'malsjans' eindigde deze jonge bende, als Kleine Groep, op een bescheiden 44e plaats...

• Eerste logo: 2014-2017


In 2015 en 2016 waren ze een Grote Groep, anno 2017 Middelgroot. Vanaf 2018 is Gratietanders een Kleine Groep...


2014 44e op 45

'Gratietanders goot into space mè een vrië roor trees'

• Presentatie Onderwerp: KLIK

• Stoet 2014: KLIKGROTE GROEP

2014-2015

Foto: ©Carnavalaalstkoentje: Gratietanders 2014

AKV Gratietanders (interview 2014):
"Wij werden in ons tweede jaar meteen een grote groep!
Dat is altijd al een droom geweest en dat wilden we graag al realiseren vanaf 2015.
Daar de kern van ons groepje in het verleden reeds actief lid is geweest bij grote groepen is het op zich geen onlogische stap."


Foto: ©Carnavalaalstkoentje: Gratietanders 2014


AKV Gratietanders:
"Er werd bij de opstart al eens luidop gedroomd om ooit deel te nemen in de categorie der grote groepen,  maar een exacte datum werd daar niet op vastgepind.
En om onze groepsnaam eer aan te doen, willen we ook niet steeds de te verwachten paden bewandelen.

Net na carnaval 2014 hadden we dan het geluk om aan democratische prijzen wat onderstellen aan te schaffen en dan ga je al eens nadenken natuurlijk.
Letterlijk een “groot” probleem is bij zo een overstap de nodige werkruimte te vinden.
Momenteel hebben we een tijdelijke oplossing gevonden, maar eenvoudig is het nog steeds niet..."


Foto: ©Carnavalaalstkoentje: Gratietanders 2014


Carnavalaalstkoenje:
"Grote Groep, dus ook een lange praalwagen?"

AKV Gratietanders:
"De voorziene totale wagenlengte is op zich voldoende.
Dus ... We gingen het ons toch riskeren bij de grote in 2015!
Het thema lag al langer klaar en 'op tijd' beginnen bleek een probleem doordat we pas in december 2014 een bouwplaats hadden."


Foto: ©Carnavalaalstkoentje: Gratietanders 2014


AKV Gratietanders:
"Het budget is uiteraard flink beperkter dan de grootste topgroepen en vanaf nu wordt volop al gebrainstormd over de komische noot en ditto show, want ook die moet en zal er zijn!
Is wel wat anders om een degelijke choreografie op papier te zetten dan vroeger, maar ook dat moet in orde komen! 

We gaan er vooral elk jaar iets ludiek proberen van te maken!
Geen bombastische 'superwagens',maar een geheel van dans, humor, wagen én liedje... "


Foto: ©Carnavalaalstkoentje: Gratietanders 2014


2015 12e op 12

't Oilsjterse Ier'

• Presentatie Onderwerp: KLIK


AKV Gratietanders:
"Vol goeie moed ons op de werken geschoten en 9 stukken wagen werden gelast, isomostukken aangepast om sneller te kunnen wagens afwerken... 
Er werd de laatste weken dag en nacht gewerkt op 2 plaatsen op een moment en met soms 3 teams, maar toch kregen we het detailwerk niet naar onze wens. 
De plaats in de rangschikking was op voorhand van geen belang. 
Dit zou sowieso een leerjaar worden en dat is ook zo gebleken..."


• Doop: KLIK


• Stoet 2015: KLIK


2016 10e op 11

'Gratietanders goot onderwoter op zoek nor de denjerbistjes'


AKV Gratietanders:
"De plannen voor 2016 werden gesmeed!
Uiteraard blijven we bij de Grote Groepen, maar zal de uitwerking op een hoger niveau gebracht worden. 
Nu zijn we immers gestart op 't einde van de zomermaanden i.p.v. midden december:
'Gratietanders' dus ..." 

• Presentatie Onderwerp: KLIK


AKV Gratietanders:
"Geen mini-karretjes zoals vorig jaar maar volwaardige stukken wagen.
Op de wagens zullen de nodige onderwaterwezens te zien zijn evenals een tiental ‘poppen’.

De kostuums zijn ontworpen en ook het stoetliedje moet 'af' zijn...
Wagenbouwers, kostuumteam en de mensen die achter de schermen veel werk verrichten...
Iedereen mag ons komen bewonderen in de stoet op 7 & 8 februari 2016!"

• Doop: KLIK


• Stoet 2016: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIKMIDDELGROTE GROEP

2017 17e op 20

'Droi daugen Oilsjt Carnaval, da’s wa dak wil!'

AKV Gratietandens (interview na carnaval 2016):
"Voor het komende carnavalsjaar en -jaren, zijn er wat veranderingen doorgevoerd... 
We hebben een nieuw bestuur.
Bovendien komen we voortaan uit bij de Middelgrote groepen!

We denken dat op iets langere termijn groeien moet haalbaar zijn. 
Voor de rest zijn wij een groep die in de toekomst wil opklimmen tot een topgroep,
daarvoor hebben onze leden het hart op de juiste plaats..."


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2017: KLIK

AKV Gratietanders:
"Met de nodige ups en downs (en soms wat stress uiteraard), beleefden we toch wel een geslaagde carnaval.
De overstap van groot naar middelgroot: we wilden ons vooral amuseren als carnavalgroep en dat is toch wel gelukt!

De zondagstoet verliep vlot en maandag... nat hé.
Maar daar kon je niks aan veranderen...
Op de prijsuitreiking werden we 17e op 20 groepen.
Da's een beetje in de juiste verwachting."

• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

KLEINE GROEP

2018 39e op 46

'Jubilee à volonté, wie viert er me Gratietanders mee?'


Gratietanders:
"Ons thema reeds gekozen en het zal opnieuw een 'feest' worden.
Gratietanders bestaat 5 jaar!
Er komt een nieuwe logo, om ons 5 jaar jubelee te vieren...


As een duvelken oit en doeisken, vieren weir onze 90ste stoet en ons 5 joor jubilee. Weir mauken er 1 groeit fiejst van in onze stoet, Wie doet er me ons mee???? No in 2013 te zoin ontstoon zen weir gralek grosj en fier dammen al 5 joor mee goon in onze stoet. No alle categoriejn isj te deerloeipen emmen ten toch onzen nieven thois gevonnen en tees boi de kloine groepen. Ier gommen fiejsten!""

• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2018: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

Fotomap AKV Gratietanders:

                                     

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje & ©Patrick De Boeck

Met dank aan  AKV Gratietanders!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten