Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 30 december 2014

Losse Groepen 2015: Reglementswijziging voorziet boete in plaats van 'Waarborg'

(©Carnavalaalstkoentje: Losse Groepen 2014)

BOETESYSTEEM GOEDGEKEURD

Het protest dat de Losse Groepen hielden tegen hun 'waarborg' heeft zijn vruchten afgeworpen.
De Gemeenteraad van 16 december keurde dus de wijzigingen in het Vernieuwd Globaal Stoetreglement goed.

Het van kracht zijnde deelnamereglement werd aangepast voor de losse groepen na vergadering met het bestuur van het Charterelle op 20 oktober 2014.


AANPASSING

 (©Carnavalaalstkoentje: Losse Groepen 2013)

Het voorstel van aanpassing van het reglement werd besproken tijdens de vergaderingen van de commissie Sport, Cultuur, Evenementen, Vrije Tijd en Facility op 19 november. 
Op 10 december werd het voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen, om  op 15 december 2014 de goedkeuring van deze aanpassing door de gemeenteraad te verkrijgen.

In tegenstelling tot de Kleine-, Middelgrote- en Grote Groepen,
is er bij de Losse Groepen geen competitie waarbij alle groepen een bedrag aan prijzengeld ontvangen.

Het systeem van de bonuspunten in de zondagsstoet, dat het prijzengeld beïnvloedt, en het systeem met boetes voor overtredingen in de maandagsstoet, die afgetrokken worden van het prijzengeld, kan hier dus niet toegepast worden.


250 EURO

 (©Carnavalaalstkoentje: Losse Groepen 2012)

In plaats van (bonus)punten, duidt elke Losse Groep een contactpersoon aan die het elektronisch
inschrijvingsformulier volledig invult.

De organisatoren behouden zich het recht voor om te allen tijde deelnemers en groepen die dit reglement niet naleven uit de stoet te weren.

De eerste vaststelling gebeurt aan een sluis, het weren uit de stoet gebeurt aan de
daaropvolgende sluis nadat daar dezelfde overtredingen zijn vastgesteld
(= dubbele controle).

Dit is de eerste sanctie.
Indien bij overtreding van één of meerdere regels, de groep weigert uit de stoet te gaan of op één of andere wijze terug in de stoet komt,  
zal een boete van 250€ per vastgestelde overtreding 
(d.w.z. cumulatief) opgelegd worden.


SCHRIFTELIJK

 (©Carnavalaalstkoentje: Losse Groepen 2011)

De vaststelling van de overtreding gebeurt schriftelijk en door minstens 2 stoetcommissarissen in het bijzijn van 
een lid van de groep.

Zij vermelden hun naam, een duidelijke omschrijving van wat de overtreding inhoudt (gemeten, geteld,…) en voor welke groep de vaststellingen gelden.
De boete is enkel inbaar bij weigering van de initiële sanctie.
In dat geval zal het bedrag gevorderd worden d.m.v. een schuldvordering.

Een inschrijving kan het volgend jaar geweigerd worden.
Bij betwisting kan men zich schriftelijk wenden tot de stad Aalst
'team Evenementen' p.a. Grote Markt 3, 9300 Aalst.


BIJZONDER

 (©Carnavalaalstkoentje: Losse Groepen 2010)

Toch blijft het een bijzondere beslissing om een recent reglement aan te passen.
Zeker omdat een boetesysteem financieel niet voordeliger is dan een 'waarborg'...
Alleen moet het nu niet meer op voorhand betaald worden
én werd in de aanpassing veel duidelijker omschreven hoe men de zaken stelt.

Al biedt het een zekerheid dat waarschijnlijk élke Losse Groep nu wel z'n best zal (moeten) doen.
De Oilsjterse spirit, het kenmerk van de Losse, zal hopelijk bij steeds meer groepen terug komen...

De redactie ontving in november al een erg tevreden reactie van Jacquy De Pauw,
namens de Losse Groepen. U leest ze HIER

We wensen alle Losse Groepen veel succes toe in 2015,
ongetwijfeld kunnen ze opnieuw putten uit een vat 'inspiroasje'...

 (©Carnavalaalstkoentje: Losse Groepen 2009)

Bron artikel: Stad Aalst via *update*  Vernieuwd Globaal Stoetreglement

Geen opmerkingen:

Een reactie posten