Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zondag 8 juli 2012

Aalst krijgt 'klein broertje' op Vlaamse Lijst 'Immaterieel Cultureel Erfgoed'

Niet Halle, Ninove, Heist of het carnaval van Herenthout, maar wél Blankenberge diende -met succes- een dossier in tot erkenning voor de 'Vlaamse lijst' van 'Immaterieel Cultureel Erfgoed'.

Het Blankenbergse Carnaval is eveneens een eeuwenoude traditie die diepgeworteld is in het verenigingsleven.
Bovendien is er wel degelijk een lokale verankering en een 'draagvlak' bij de bevolking in Blankenberge.
Dat kan echter nooit vergeleken worden met de 'impact' die carnaval heeft op het maatschappelijk gebeuren, zoals in Aalst.

Toch vond minister van cultuur Joke Schauvliege het dossier blijkbaar 'sterk genoeg' en zette ook het Blankenbergse Carnaval op de 'inventaris voor immaterieel cultureel erfgoed' , de'Vlaamse lijst', zeg maar.
Daarop staan ondertussen al 33 tradities, fenomenen of gewoontes.

Het stadsbestuur van Blankenberge werkte mee aan een gefundeerd dossier dat hun carnaval op die lijst moest plaatsen:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20120629_00205824

Kenmerkend voor hun carnavalstoet is dat ook in Blankenberge alleen eigen verenigingen deelnemen aan de stoet. En enkele groepen hebben wel degelijk prachtige kostuums. Ook de wagens worden er gebouwd met zin voor afwerking, maar alles is véél kleinschaliger dan in Aalst.
Wat wel zo is: net als in Aalst, is de 'humoristische' aanblik met 'lokale thema's' een must:


VERGELIJKING

Blankenberge telt echter slechts een kleine 20 carnavalsverenigingen ('alles inbegrepen') en in de stoet krijgen zowel groepen als wagens een eigen nummer. Zo ontstaan er 2 competities: één voor 'groepen' (14 deelnemers in 2012) en één voor 'wagens' (van de 14 groepen bouwden er 8 een wagen in 2012).
Naast de stoet maakt ook Blankenberge zich op dinsdag op voor hun 'Vuule Jeanetten'...(met eigen kenmerken en andere oorsprong dan in Aalst).

ERKENNINGSVOORWAARDEN

Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn echter gewoontes en gebruiken die een gemeenschap overgeërfd heeft gekregen en die men voldoende belangrijk acht om door te geven aan toekomstige generaties.
Immaterieel Cultureel Erfgoed is ook 'dynamisch': door evolutie kan het nieuwe betekenissen en vormen krijgen in de toekomst (mits behoud van de traditie en verankering op zich).
Met de bescherming wil men dit deel van ons verleden blijvend bewaren en de bevolking stimuleren om de traditie voort te zetten.

En in het kader van 'carnaval' was het Blankenbergse dossier blijkbaar voldoende imposant om binnenkort naast Aalst te komen op de 'Vlaamse lijst'. Een pluim voor Blankenberge dus!

Maar vanop die lijst is in Vlaanderen, als carnaval, enkel Aalst 'doorgegroeid' tot de 'Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity' van UNESCO!
Zelfs op wereldschaal blijft Aalst Carnaval één van de weinige carnavals met zo'n belangrijke erkenning!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten