Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

donderdag 27 juni 2019

Aalst Carnaval 2020 - Numerus Clausus met 'Opvulregel' voor AKV's en Losse Groepen!


OPVULREGEL OM GESTOPTE GROEPEN OP TE VOLGEN

De stad Aalst legt een wachtlijst aan voor nieuwe carnavalsgroepen!

Voor de carnavalsstoet van 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen een numerus clausus met opvulregel te hanteren. Voorheen (stoeten 2018 & 2019) konden geen nieuwe groepen inschrijven. Dit kan nu dus wel.


NIEUW BLOED

Zo komt de stad tegemoet aan de vraag om de stoet te verzekeren van nieuw bloed.

Na overleg met verschillende partners binnen de carnavalswereld, blijft de numerus clausus van kracht.
Maar er wordt wel een opvulregel in het leven geroepen. Concreet wil dit zeggen dat voor elke groep die stopt, een nieuwe groep de kans krijgt om deel te nemen. Het plafond wordt vastgesteld op 71 officiële carnavalsgroepen (AKV's) en 188 losse groepen (= voor beiden het aantal deelnemende groepen de voorgaande editie).BESTAANDE GROEPEN

Inschrijving bestaande groepen tot 31 juli

Officiële carnavalsgroepen (AKV's) die deelnamen aan de stoet van 2019, krijgen de kans op zich in te schrijven voor de editie van 2020.
Dit doen zij via het digitaal inschrijvingsformulier dat hen werd toegestuurd. Deze inschrijvingsperiode wordt afgesloten op 31 juli 2019.NIEUWE GROEPEN

Officiële carnavalsgroepen (AKV's) en  Losse Groepen die wensen deel te nemen en de voorbije twee jaren geen plaatsje hadden in de stoet, kunnen zich aanmelden voor een wachtlijst.

De volgorde op de wachtlijst wordt bepaald door het tijdstip van de aanvraag.
Hoeveel nieuwe groepen uiteindelijk een plaatsje veroveren in de stoet, wordt bekend gemaakt na het afsluiten van de inschrijvingsperiode voor de reeds bestaande carnavalsgroepen.


Opgelet: wie zich inschrijft als nieuwe AKV, heeft uiteraard geen recht op een plaats in de werkhallen.
Daarvoor bestaat een aparte wachtlijst die intern wordt bijgehouden door de stad. De duurtijd op deze wachtlijst, hangt eveneens af van het al dan niet stoppen van groepen (die dan al een plaats moeten hebben daar). 


Groepen die er staan en die verhogen van categorie, krijgen voorrang indien er plaatsen vrijkomen.

PLAATSEN VRIJ?


Pas in augustus, of op de datum dat de stad met een volgend bericht komt, weten we hoeveel officiële groepen stopten (zich niet meer inschreven) en hoeveel nieuwe er kunnen invoegen.


Voor Losse Groepen werd eveneens een wachtlijst voorzien... 
Die laatstgenoemden weten pas na de inschrijvingsperiode van de Losse Groepen (datum nog te bepalen), of er plaatsen vrijkomen.

• Inschrijven voor deze lijsten kan vanaf zaterdag 29 juni, om 12 uur ’s middags via: www.aalstcarnaval.be.

-> Inschrijving bestaande officiële vaste AKV-groepen KLIK
-> Inschrijving wachtlijst NIEUWE officiële vaste AKV-groepen KLIK
-> Inschrijving wachtlijst NIEUWE officiële losse groepen KLIK


Wordt vervolgd...

-> reactie 'Charterelle der Losse Groepen': KLIK

Reportage: Stad Aalst, persbericht + eigen info

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje

Geen opmerkingen:

Een reactie posten