Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

maandag 29 november 2021

Aalst Carnaval - Groepen krijgen jaarlijks brandoefeningen en leren zelf blussen, want veiligheid en preventie zijn topprioriteiten!

Jaarlijkse brandoefening draagt bij tot veiligheid!

Onder begeleiding van de brandweer leren verschillende leden van de carnavalsgroepen een brand blussen.

Carnavalist Tot in de Kist vzw, de brandweer en de teams 'Cultuur en evenementen' en 'Integrale veiligheid' stimuleren permanent de aandachtspunten rond 'Brandveiligheid en Evacuatie'.

Een evacuatieplan voor de werkhallen wordt uitgewerkt in overleg met de Brandweer en al deze partners.
De Brandweer staat in voor een theoretische en praktische cursus rond brandveiligheid en het gebruik van brandblussers... Er is hiervoor een verplichte deelname van 1 of 2 leden van elke groep.


Roterende deelname

Deze cursus houdt het voorkomen en bestrijden van brand met de beschikbare middelen in én behandelt ook de richtlijnen in verband met evacuatie en rampen.

Naast het hanteren en gebruiken van blustoestellen (poeder- en CO2-blusser), gaf de brandweer de tip mee om een slecht werkende- of lege brandblusser, steeds neer te leggen. Dit om te voorkomen dat 'helpende handen' tijd verliezen en extra gevaar lopen, door nodeloos lege blussers te gebruiken.
Sfeerbeelden

Op zaterdag 27 november 2021 waren er 3 praktische sessies.

We geven u een beeldverslagje...
Algemene veiligheid in de werkhallen

Veilig werken is een belangrijke troef! Preventief werden reeds diverse maatregelen genomen.

Zo worden in de werkhallen de middengang en doorgang aan tellers en brandbestrijdingsmiddelen afgebakend d.m.v. markeringen en dienen deze steeds vrijgehouden te worden.

Zomer 2013: de hallen krijgen duidelijke markeringen tussen de standplaatsen en op de 'middengang'.
De werkruimte per standplaats, die door de groepen zelf wordt voorzien, mag niet afgeschermd worden. Zo kunnen de toezichters controleren of alle toestellen uitgeschakeld zijn.
Las- en slijpwerken dienen steeds uitgevoerd te worden door 2 personen, waarbij de nodige brandpreventieve maatregelen moeten genomen worden: emmer water, lasdeken, plaat om vonken tegen te houden, brandblusser...


De toezichters houden hier steekproefsgewijs controle op en kunnen de werken stilleggen indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden.
Het omroepsysteem bereikt alle hallen en kan enkel optimaal werken wanneer er geen muziek gespeeld wordt door de groepen zelf. Via dit systeem zullen de groepen opgeroepen worden in geval van een noodsituatie.

Zomer 2018: tussen de hallen 1-5 en 6-10 worden onderling brandwerende scheidingswanden en een nooddeur voorzien.


Per standplaats dient er een verbanddoos en een draagbaar brandblusapparaat (van het type poeder van minimum 6 kg geschikt voor branden klasse A, B en C) verplicht aanwezig te zijn.

Reeds (meer dan) 10 jaar en 2000 brandblussers verder, is SomatiFIE nog steeds trouwe partner van Carnavalist tot in de Kist vzw. Ze controleren jaarlijks de blussers en -indien nodig- worden deze vervangen.

November 2021: SomatiFIE ... 2000e brandblusser!


Jaarlijkse evacuatieoefening

Ieder jaar test men het brandalarm en evacueert men alle hallen binnen de kortst mogelijke tijd.

Deze oefening is een realiteitscheck en toont het absolute belang van veiligheid nog eens aan (zie ook een kort beeldfragment in het filmpje in dit artikel)!

We wensen alle carnavalisten een plezante en veilige carnaval toe, ook tijdens de voorbereidingen van 'onze vastelauved'!!

Artikel: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©AjoinPedia

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©AjoinPedia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten