Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

dinsdag 12 juli 2022

Aalst Carnaval - Adviesraad Feestcomté neemt nieuwe start met Wendy Wauters als voorzitster!

Foto ©Patrick De Boeck: Wendy als jurylid bij de Prinsverkiezing 2020

Wendy Wauters nieuwe voorzitster!

"Wendy kent alle betrokkenen: zowel de carnavalist, de carnavalsgroepen, als de het stadsbestuur'!"

Opvolgster van Dirk Verleysen start met Prinsverkiezing als éérste grote opdracht!

Foto ©Leen De Smedt: Wendy met Dirk
Grootste partij N-VA kiest voor 'brugfiguur'!

Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen is het principieel een kwestie van 'tijd' eer de vernieuwde 'Adviesraad Feestcomité' geïnstalleerd kan worden.
Normaal gebeurt dat na het eerstvolgende carnaval, volgend op de installatie van de nieuwe gemeenteraad en het verse College van Burgemeester en Schepenen. Maar na carnaval 2019, gebeurde er... niets!


Tot dit voorjaar (2022) bekend geraakte dat Dirk Verleysen (de vorige voorzitter van het Feestcomité) voortaan in de Gemeenteraad zetelt.
Nu volgt het nieuws dat de 43 leden van het vernieuwde Feestcomité benoemd zijn, net als de naam van de kersverse voorzit(s)ter!
Naast Wendy Wauters (48 jaar) was ook Steven De Lil (67 jaar), kandidaat-voorzitter (beiden werden als nieuwe leden voorgedragen door N-VA, de grootste politieke fractie).
Uiteindelijk koos men voor Wendy.
Dat maakte N-VA bekend op haar ledenbrunch op 10 juli (Kanunnik Colinetplein Aalst).

Foto ©Sören Delclef: Steven De Lil is Blaa Biskop, Draeckenier & nieuw lid Feestcomité
Voorzitster Wendy kent vele facetten van Carnaval Aalst
Wendy is in het dagelijkse leven directrice van GO! basisschool De Krekel in Haaltert.
Daarnaast was ze jarenlang lid van carnavalsgroepen als D'Onderkroipers, De Lodderoeigen en Possensje.
Maar ze fungeerde ook reeds als gerespecteerd jurylid van de carnavalsstoet en de Prinsverkiezing. Tijdens Carnaval 2020 nam ze de taak als vrijwilligster op in de stoet.


Meteen maakte ze bekend om het 'stokpaardje' van haar voorganger Dirk Verleysen graag in de praktijk te brengen: een apart plein of plek waar de 'oudere carnavalist' zich thuis kan voelen tijdens de carnavalsdagen.
Haar ervaring in het carnavalswereldje zou wel eens in het voordeel kunnen spelen van alle betrokkenen.
Net als Dirk Verleysen lijkt ze een voorbestemd persoon om als 'bruggenbouwer' te fungeren tussen de carnavalisten en het stadsbestuur.
Een opdracht waarvoor we haar zeker een warm hart toedragen.
De 'Sjampetter' (Dirk Verleysen) mag er gerust op zijn: de positieve weg die hij telkens bewandelde, zet men verder.


Carnaval Aalst 2023 kan zich hopelijk al  flink warmlopen tijdens het eerstgeplande evenement, de Prinsverkiezing van zaterdag 8 oktober 2022.
Kandidaat-Prins Yordi Ringoir zal dan officieel de 69e Aalsterse Carnavalsprins worden!


Dirk Verleysen bewandelt nieuwe politieke wegen
Dirk Verleysen:
“Ik heb mij 9 jaar met hart en ziel ingezet voor het Feestcomité en carnaval, waarvan 6 als voorzitter. Ik zal de belangen van Aalst en van carnaval nu verder verdedigen met een ander petje, dat van gemeenteraadslid. Maar voor iedereen blijf ik vooral 'mezelf', 'de Sjampetter' dus!"

Prins Werner Kinoo (1994, 2014) fungeert als lid Feestcomité voor N-VA
Werner Kinoo:
"Het zag er lange tijd naar uit dat ik geen zitje zou krijgen in het Feestcomité en dat was jammer...
Dankzij het vertrouwen van de Aalsterse grootste politieke fractie, de N-VA, keer ik dan toch terug naar het Feestcomité.
Het vertrouwen is wederzijds, ik wil en zal niemand teleurstellen... "


Doel Adviesraad Feestcomité
Het Feestcomité is een adviesraad, wat wil zeggen dat ze adviezen formuleren aan het College van Burgemeester en Schepenen, die de uiteindelijke beslissingen nemen.

In tegenstelling tot andere adviesraden, is het Feestcomité ook een organiserend comité.
De leden van het Feestcomité worden aangeduid door de Gemeenteraad. De leden werken gratis als vrijwilligers.


Montage & Tekstverwerking: ©Team Carnavalaalstkoentje

Met dank aan: Sören Delclef (AjoinPedia), Patrick De Boeck (foto's Wendy) & Leen De Smedt (foto Wendy & Dirk), Silke Hermans & stad Aalst (foto 1 september) voor hun fotobijdrage.

Het interview uitgewerkt door Patrick Barrez/ Oilsjt Een Wereldstad: KLIK

Foto ©stad Aalst: Wendy als officiële voorzitter op 01/09/'22 (1e werkjaarvergadering FC)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten