Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

donderdag 4 juli 2019

Aalst Carnaval 2020 - Numerus Clausus en 'Opvulregel': De Losse Groepen (van het Charterelle) reageren met 'Open Brief'


Noig, de Losse Groep van Jan Louies & Jacquy De Pauw

OPVULREGEL KRIJGT STEVIGE KRITIEK MET OPEN BRIEF

De stad Aalst legt een wachtlijst aan voor nieuwe carnavalsgroepen!

Voor de carnavalsstoet van 2020 besliste het college van burgemeester en schepenen een numerus clausus met opvulregel te hanteren. Voorheen (stoeten 2018 & 2019) konden geen nieuwe groepen inschrijven. Dit kan nu dus wel. 

Maar...De Losse Groepen (van het Charterelle) reageren nu...


Jan Louies & Jacquy De Pauw:
"Geachte Heer Burgemeester,

Geachte Schepenen der Stad Aalst,

Via de pers vernamen wij een paar dagen geleden dat het CBS beslist heeft om voor de carnavalsstoet van 2020 een numerus clausus met opvulregel te hanteren.

Los van het feit dat wij eender welke vorm van numerus clausus zoals eerder al meerdere keren aangegeven, een aanslag blijven vinden op het karakter van ons carnaval en zeker niet de juiste en effectieve manier om de tijdsduur van de stoet zelf in te korten, betreuren wij dat deze beslissing werd genomen zonder voorafgaandelijk overleg met het ‘t Charterelle, de vereniging die ongeveer 70% van losse groepen vertegenwoordigt.

Wij betreuren deze beslissing des te meer omdat al onze eerdere aanvragen om onze opmerkingen en ideeën ter zake, zowel formeel en informeel rechtstreeks aan de burgemeester zelf gericht, de voorbije twee jaar te horen, zonder gevolg bleven. Deze volgehouden weigering om op zijn minst andere zienswijzen te aanhoren is naast het gebrek aan democratisch karakter ervan, des te meer opmerkelijk omdat het tot vandaag gevoerde beleid tot hier toe niets heeft opgebracht.

Inderdaad, het valt niet te ontkennen dat de stoet van 2019, met ruwweg 20% minder officiële en losse groepen even lang of zelfs langer duurde dan de jaren voorheen. Reden te meer om onze visie dat de stoet niet te lang maar wel te traag is en dat andere maatregelen nodig zijn om tot een vlottere stoet te komen, nader te onderzoeken.

De ook door ons in het verleden al meermaals aangekaarte ineffectiviteit van het huidige Feestcomité als adviesraad speelt daarin een grote rol, en is niet van dien aard dat wij onze vorig jaar al uitgesproken beslissing om dit comité als gesprekspartner te negeren zullen herzien.

Uw beslissing om eenzijdig, lees zonder raadpleging van onze vereniging, deze nieuwe regeling in te voeren, noopt ons er als bestuur toe te besluiten dat u onze vereniging niet langer als gesprekspartner ziet, waarvan akte. Het ontwijken van elk overleg of raadpleging met ‘t Charterelle ontzegt ons ook elke autoriteit naar onze leden toe om hen te vragen, zoals wij in het verleden altijd gedaan hebben, het huidige stoetreglement na te leven. 


Wij zullen hen dan ook van uw beslissing op de hoogte brengen en hen vrij laten dat reglement, waar wij trouwens in belangrijke mate aan meegewerkt hebben, naar eigen goeddunken te interpreteren.

Met beleefde groeten,

het bestuur van De Losse Groepen (Het Charterelle), Jacquy en Jan"


WOORDJE UITLEG


Jacquy:
"Dag Koen,
Dirk Verleysen beweert vandaag in de krant dat wij vorig jaar akkoord gingen met de verlenging van de NC, wat pertinent onwaar is.
De zoveelste leugen (moedwillig of niet) in de rij.

De NC dateert van twee jaar geleden, waar wij in eerste instantie ons akkoord voor gaven, evenwel met dien verstande dat er na carnaval een snelle evaluatie zou komen om te zien of afgesproken maatregelen werkten of niet.

Die evaluatie met ons is er nooit gekomen en daarom hebben we klaar en duidelijk en na overleg met onze leden, de NC voor carnaval vorig jaar verworpen.
Kan trouwens gecheckt worden in de pers.

Voor dit jaar en ook vorig jaar, hebben we verschillende vragen, zowel schriftelijke als mondelinge, rechtstreeks gericht aan de burgemeester en de schepen van feestelijkheiden.
Evenwel zonder ooit een antwoord te hebben ontvangen. Enkel bij toevallige ontmoetingen op straat werd ons telkens een onderhoud beloofd, zonder gevolg.

Wij blijven openstaan voor constructief overleg, waarbij ook wij willen en kunnen argumenteren en advies geven..."


STAD VOERT GENOMEN BESLISSING UIT


Adviesraad Feestcomité, receptie 2019

Volgens de stad en de Adviesraad Feestcomité, moet er op een genomen beslissing niet terug gekomen worden.

De 'Opvulregel' zoals ze nu werd voorgesteld, is een gevolg van die genomen beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen uit 2018 (na een eerder overleg en overeenkomst met alle betrokkenen eind juni '17).

Daarom is extra raadpleging van de vertegenwoordigers van AKV's en losse groepen (Carnavalist Tot In De Kist vzw en Het Charterelle) dan ook niet nodig.

Wordt vervolgd...

Het 'akkoord' van 23 juni 2017, groepsfoto


Reportage: Persbericht Jan & Jacquy + eigen info

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, ©Cris De Wolf, ©IF, ©Silke Hermans

-> De 'soap' rond de Numerus Clausus, alles leesvoer samengevat:

2017-2018:

• Het voorstel van de Numerus Clausus: KLIK
• Boosheid bij CTIDK: KLIK
• Boosheid bij de Losse Groepen: KLIK
• Losse Groepen willen NC maar voor één jaar: KLIK
• Boosheid CTIDK na reactie Losse Groepen: KLIK
• D-Day 23/06/'17: Hét Akkoord rond de NC: KLIK

2018-2019:

• NC werd verlengd tot na Carnaval 2019: KLIK
• NC: oproep om elke gestopte groep te 'vervangen': KLIK

2019-2020:

• NC en 'Opvulregel': AKV's én losse groepen kunnen zich inschrijven: KLIK
• NC en 'Opvulregel': Het Charterelle reageert met 'Open Brief': KLIK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten