Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

maandag 29 november 2021

Aalst Carnaval - Groepen krijgen jaarlijks brandoefeningen en leren zelf blussen, want veiligheid en preventie zijn topprioriteiten!

Jaarlijkse brandoefening draagt bij tot veiligheid!

Onder begeleiding van de brandweer leren verschillende leden van de carnavalsgroepen een brand blussen.

Carnavalist Tot in de Kist vzw, de brandweer en de teams 'Cultuur en evenementen' en 'Integrale veiligheid' stimuleren permanent de aandachtspunten rond 'Brandveiligheid en Evacuatie'.

Een evacuatieplan voor de werkhallen wordt uitgewerkt in overleg met de Brandweer en al deze partners.
De Brandweer staat in voor een theoretische en praktische cursus rond brandveiligheid en het gebruik van brandblussers... Er is hiervoor een verplichte deelname van 1 of 2 leden van elke groep.


Roterende deelname

Deze cursus houdt het voorkomen en bestrijden van brand met de beschikbare middelen in én behandelt ook de richtlijnen in verband met evacuatie en rampen.

Naast het hanteren en gebruiken van blustoestellen (poeder- en CO2-blusser), gaf de brandweer de tip mee om een slecht werkende- of lege brandblusser, steeds neer te leggen. Dit om te voorkomen dat 'helpende handen' tijd verliezen en extra gevaar lopen, door nodeloos lege blussers te gebruiken.
Sfeerbeelden

Op zaterdag 27 november 2021 waren er 3 praktische sessies.

We geven u een beeldverslagje...
Algemene veiligheid in de werkhallen

Veilig werken is een belangrijke troef! Preventief werden reeds diverse maatregelen genomen.

Zo worden in de werkhallen de middengang en doorgang aan tellers en brandbestrijdingsmiddelen afgebakend d.m.v. markeringen en dienen deze steeds vrijgehouden te worden.

Zomer 2013: de hallen krijgen duidelijke markeringen tussen de standplaatsen en op de 'middengang'.
De werkruimte per standplaats, die door de groepen zelf wordt voorzien, mag niet afgeschermd worden. Zo kunnen de toezichters controleren of alle toestellen uitgeschakeld zijn.
Las- en slijpwerken dienen steeds uitgevoerd te worden door 2 personen, waarbij de nodige brandpreventieve maatregelen moeten genomen worden: emmer water, lasdeken, plaat om vonken tegen te houden, brandblusser...


De toezichters houden hier steekproefsgewijs controle op en kunnen de werken stilleggen indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden.
Het omroepsysteem bereikt alle hallen en kan enkel optimaal werken wanneer er geen muziek gespeeld wordt door de groepen zelf. Via dit systeem zullen de groepen opgeroepen worden in geval van een noodsituatie.

Zomer 2018: tussen de hallen 1-5 en 6-10 worden onderling brandwerende scheidingswanden en een nooddeur voorzien.


Per standplaats dient er een verbanddoos en een draagbaar brandblusapparaat (van het type poeder van minimum 6 kg geschikt voor branden klasse A, B en C) verplicht aanwezig te zijn.

Reeds (meer dan) 10 jaar en 2000 brandblussers verder, is SomatiFIE nog steeds trouwe partner van Carnavalist tot in de Kist vzw. Ze controleren jaarlijks de blussers en -indien nodig- worden deze vervangen.

November 2021: SomatiFIE ... 2000e brandblusser!


Jaarlijkse evacuatieoefening

Ieder jaar test men het brandalarm en evacueert men alle hallen binnen de kortst mogelijke tijd.

Deze oefening is een realiteitscheck en toont het absolute belang van veiligheid nog eens aan (zie ook een kort beeldfragment in het filmpje in dit artikel)!

We wensen alle carnavalisten een plezante en veilige carnaval toe, ook tijdens de voorbereidingen van 'onze vastelauved'!!

Artikel: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©AjoinPedia

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©AjoinPedia

donderdag 25 november 2021

Aalst Carnaval - Bram De Baere ontwerpt nieuwe huisstijl: 'Erfgoed en Traditie' vormen de insteek!

Aalst brengt huisstijl rond carnaval naar een hoger niveau!

Bram De Baere ontwerpt huisstijl voor Aalst Carnaval

Aalst Carnaval beschikt eindelijk over een eigen beeld en huisstijl.
De komende jaren zullen de vrolijke figuurtjes van ontwerper Bram De Baere opduiken in alle officiële communicatie over ons grootste volksfeest. Erfgoed en traditie vormen de insteek.


Een trommelaar, gevolgd door een feestelijke parade met herkenbare en iconische figuren uit onze carnavalsstoet.
In opdracht van de stad ontwierp Bram De Baere een beeld dat in de algemene communicatie over Aalst Carnaval zal worden gebruikt en dat het tijdelijke karakter van één enkele carnavalseditie overstijgt. Een beeld waarmee we Aalst Carnaval professioneel kunnen aanprijzen en dat op verschillende wijzes kan worden gebruikt.
Het logo kan in zijn geheel gebruikt worden, maar elk figuurtje apart kan ook.

Foto: ©Bram De Baere 2014, samen met Keizer Kamiel
Bram De Baere is geen onbekende in de carnavalswereld.

Als telg van een Aalsterse familie, groeide hij op in Herent, vlakbij Leuven. Daar werkt hij vandaag als cartoonist en grafisch ontwerper voor verschillende merken.

Ondanks de fysieke afstand, heeft ook ons Carnaval zijn hart gestolen.
Reeds vier keer ontwierp hij de carnavalsaffiche en regelmatig tekent hij ontwerpen voor praalwagens, isomokoppen en kostuums.
Een man die van alle markten thuis is dus en de geknipte persoon om Aalst Carnaval een frivole huisstijl te bezorgen.


Foto: ©stad Aalst: Carnavalhuisstijl
“Een bonte parade van erfgoed en traditie”

Bram De Baere:
"Een bonte parade van erfgoed en traditie, zo heet mijn ontwerp.
In deze snel veranderende wereld kan deze huisstijl dienen om Aalst Carnaval uit te leggen.
De afgelopen twee edities bleek dat dat nodig was.
De tijd dat Aalstenaars hun Carnaval vierden zonder verdere bemoeienissen, is mede door sociale media verleden tijd.
De hele wereld kijkt nu mee.

Plots zijn we op een punt gekomen dat we de context, onze spot en satire, steeds vaker moeten gaan uitleggen.
Daarom zit in het logo ons erfgoedverhaal vervat. Tegelijk kun je het beeld ook zien als het programma van de carnavalsdagen: van de verkiezing Prins Carnaval en de winterfoor tot de dans van de Gilles en de herdenking van de overleden carnavalisten..."


Foto: ©stad Aalst: Carnavalhuisstijl
• Op kop, de trommelaar: een fictieve figuur, een officiële, feestelijke inleider van Carnaval, georganiseerd door de stad. Je kunt er ook een verwijzing in zien naar de fanfares die vroeger meestapten in de stoet.
• De Aalsterse Gilles, de stadsreuzen Iwein en Lauretta, Prins Carnaval in zijn open voertuig en ons Ros Balatum, ze behoren tot ons carnavalserfgoed.
• Een vliegende Keizer Kamiel, inclusief aureooltje, doet ook van hierboven nog ‘voesj’ als behoeder van Aalst Carnaval. Als boegbeeld van Aalst Carnaval staat hij hier symbool voor alle overleden carnavalisten. Hij strooit confetti (of is het de carnavalsmicrobe?) over de feestvierders en kijkt goedkeurend toe.
• Twee Voil Janetten met hun typische attributen en zelfs een zak smoutebollen. De dansende Voil Janet met paraplu die ook deze CHIPKA-cover siert, beschouwt Bram als zijn ‘hoofdpersonage’...
Het figuurtje doet denken aan het legendarische silhouet van wijlen kunstenaar Jozef Van den Steen. De Voil Janet is hét symbool voor het omkeringsritueel. Daarin zit een stukje van de essentie van Carnaval.
• De praalwagen: een verwijzing naar het vakwerk van losse en vaste carnavalsgroepen en de prachtige praalwagens. De schaterende ajuin met scherpe tong, staat ook symbool voor de spot en satire.
• Kinderen: Aalst Carnaval wordt met de paplepel meegegeven. Het zijn onze carnavalisten van de toekomst en ze hebben hun eigen carnavalsactiviteiten om naar uit te kijken: de winterfoor, de Dag van het Kind en de kinderstoeten.

Foto: ©Silke Hermans: Burgemeester D'Haese
Burgemeester Christoph D’Haese is fier:.
"Bram heeft de essentie van Aalst Carnaval perfect bevat in zijn creatie.
Dit is op en top Aalsters: vakmanschap, creativiteit en humor vervat in één beeld.
En dat beeld is de basis van onze huisstijl waarmee we Aalst Carnaval de volgende jaren als professioneel event naar de buitenwereld brengen, zonder de authenticiteit van ons Aalsters volksfeest te verliezen.

Deze huisstijl is het eerste resultaat van modernisering, waaraan de laatste weken door alle betrokkenen constructief is samengewerkt.
Ondanks de moeilijke tijden waar we voor staan blijven we er in geloven!"


Verzamelobjecten.

Stad promoot huisstijl Aalst Carnaval met gadgets!

Verzamelaars: opgelet!

In het stadsmagazine Chipka (bij elke Aalstenaar in de bus) van  december 2021 kom je hierover meer te weten...
Je leest er alles over het DNA van Aalst Carnaval en over de bijhorende nieuwe huisstijl.
In het infokantoor Toerisme (Hopmarkt) kun je ook stickervellen kopen (prijs: €0,50 per vel) om je eigen parade mee te creëren.

Later zullen ook andere gadgets beschikbaar worden.

Naast deze huisstijl met logo, blijft de traditionele affichewedstrijd uiteraard behouden.
De carnavalsaffiche is nog steeds hét aankondigingsbeeld voor ons driedaagse volksfeest en staat los van de huisstijl, die het hele jaar door in de officiële communicatie van de stad kan worden toegepast. De nieuwe carnavalsaffiche wordt (hopelijk) begin volgend jaar (2023) onthuld.


• Originele tekst ©stad Aalst: KLIK

maandag 22 november 2021

Aalst Carnaval - Academie voor Carnavalskunsten laat creativiteit groeien tijdens 'Werken met Piepschuim' (Isomo)!


ACADEMIE VOOR CARNAVALSKUNSTEN - WERKEN MET PIEPSCHUIM

Onder de noemer 'Academie voor Carnavalskunsten: Carnaval – de Aalsterse trots!' stelt de Stad Aalst de workshops voor, die vanaf september georganiseerd worden.

De carnavalsacademie levert al enkele jaren 'ambachtslieden' af die hun kunnen bewijzen in een carnavalsvereniging of als individuele carnavalist.
Het aanbod van deze academie werd ook gevoelig uitgebreid met lezingen en nieuwe workshops.


Op dinsdag 16 november 2021 bezochten wij, samen met Sören van AjoinPedia, de cursus 'Werken met Piepschuim'!

Isomokunstenaar Gert Schatteman is de lesgever.

Hoe kijken hij en de leerlingen terug op deze creatieve avonden?
Deze lessenreeks loopt over 8 (of voor gevorderden) 10 weken!

Sfeerclipje:Toveren met isomo!

Interview met Gert!
Gert Schatteman (lesgever):
"In de basiscursussen maken we een slak in de eerste module en creëren we handen in de tweede sessie.
Die leerlingen zijn de 'volgende generatie' isomotalenten, want ik hoop dat een groot deel van hen doorgroeit naar de cursussen voor gevorderden... Dan werkt men aan een dierenkop, een mensenhoofd of tenslotte de karikatuurkop...
In deze najaarscursus verwelkomen we in totaal 31 cursisten.
Na carnaval 2022 starten we opnieuw, dan kan iedereen die dat wenst een module opschuiven (of nieuwe mensen leren een slak snijden).

Al is het verhaal toch iets genuanceerder. Uit ondervinding blijkt de stap van het hoofd naar de karakterkop vaak nog té groot te zijn...
Vandaar dat ik een soort 'gevorderden 3 ½-cursus' geef nu, op vraag van de cursisten zélf.
Het gaat om een tussenstap met meer expressie en diepte in de kop. Van 'kaalkop' naar 'haarsnit aanbrengen' bv.
Dan lukt de karakterkop meestal beter."Gert:
Alles staat of valt met de 'basis'...
Het tekenen van referentiepunten, een lijn in het 'midden', om van daaruit in verhouding te vertrekken.
'Kotjes' zetten, juist leren snijden en 'durven' je mes te gebruiken en goed te hanteren.
Schuren en afwerken doen we later wel.
Maar voor iedereen is de basis, het omzetten van 2D in 3D en het 'leren inzicht hebben', dé essentie van alles. Zonder dat zal het niet lukken. Daar hamer ik op.

En ik deel graag mijn kennis met hen...
De 'skills' die ze meedragen tot ze 'afgestudeerd' zijn en als ze willen, later in hun eventuele 'carrière' als isomosnijder bij hun carnavalsgroep of in hun hobby.
Aan motivatie géén gebrek, bij hen en bij mij! Want dit doe ik graag. Het in de praktijk brengen van iets dat men tenslotte zelf maakt!
En het gaat over de stadsgrenzen heen.
Hier zijn mensen aan het werk uit diverse carnavalssteden, met allemaal één doel: de toekomst van carnaval te garanderen!
Als ik dan nadien zie wat ze zélf al kunnen, geeft me dat een énorme voldoening!
Dus ik antwoord volmondig met 'JA' op de vraag 'of hier talenten zijn opgestaan?'..."

DE PUPILLEN

In deze cursussen komen de deelnemers door de jaren heen uit alle windstreken: Aalst, Ninove, Halle, Lede, Wieze, tot zelfs... Sas van Gent!

Een 'klas' vol talent!

HKV De Roeftoejoerkes
Tina & Kim:
"Wij zijn voorzitter en ondervoorzitter van de plezante Halse groep HKV De Roeftoejoerkes, wat zoveel wil zeggen als 'bezige bijtjes'...
Sinds een jaar of 3, 4 is het procédé in Halle veranderd van het (bijna) uitsluitend gebruik maken van polyester, naar het meer milieuvriendelijke isomo.
We waren en zijn ons bewust dat dit 2 compleet verschillende werkwijzes zijn. We werkten al met isomo, maar dit jaar (in navolging van een aantal andere Halse groepen) wilden we ons bijscholen via deze academie.

We leren hier diverse nieuwe technieken.
We hopen nadien deze kennis door te geven aan de groepsleden.
Op zich is de cursus bijzonder interessant!
Gert toonde andere schuurmethodes, leerde ons het snijden van dieptes aan en gaf info om figuren beter tot hun recht te laten komen.
Wat ons meteen opviel, is dat de mimiek van een dierenkop hierdoor meer 'karakter' krijgt."Tina & Kim:
"Halle is sowieso een kleurrijke stoet (geen wit, grijs, zwart...) en gebruikt meer fantasie in de thema's.
Politiek is zowat onbestaande als inspiratiebron, maar dat neemt niet weg dat we eveneens een zeer plezant straatcarnaval hebben.
Net als in Aalst komt alles vanuit het volk zelf!
En ook wij kennen Patrick en Sandy als ontwerpers van een mooi (model)kostuum.

Onze groep bestaat een kleine 10 jaar en wij hebben geluk dat we over een hangar beschikken om onze char te stallen of te bouwen.
Iets wat voor vele groepen in onze stad, na een carnavalloos 2020 en 2021, niet zo evident meer is.
Op dat vlak heeft Aalst een voordeel, omdat een groot deel van hun AKV's in de werkhallen terecht kan.

Hopelijk mogen wij in Halle (en jullie in Aalst) toeleven naar carnaval 2022. Want wij weten (helaas) wat het is om al 2 jaar geen carnavalsfeest te hebben..."


AKV Nieje
Sarah:
"Ik wil eerst even mijn 'collega' Candy vernoemen, want door omstandigheden is zij niet aanwezig.
Als cursus volgden we eerst de slak, daarna leer je handen snijden en nu is het de beurt aan de dierenkop.
Met Nieje zijn we een vriendenkring die al jaren met elkaar optrekt en sinds 2020 meedoet als AKV in de stoet. We stuntten in het 1e jaar door geen isomo te gebruiken en dat leverde ons de 'Duurzaamheidsprijs' (stad Aalst) en de 'Groene Prijs' op.
Maar ergens willen we wél leren om met 'piepschuim' te werken.

Alles begint met een tekening...
Het visueel voorstellen van een 'figuur op kotjes', die later een 3D-vorm krijgt.
Als je dan het resultaat tot leven ziet komen, zijn we best wel trots, maar eerst hebben we er een paar keer op gevloekt!"


Voor Boris...
Peter V.:
"Ik heb 2 zonen en vooral de jongste is 'gebeten' door carnaval!
Hij kent er ALLES van...

Na élk bezoek aan de hallen vroeg hij me 'papa, kun jij ook zoiets maken?'
Ik had dat nog nooit gedaan, maar het boeide me wel.
In 2019 was het nieuwjaarscadeau van mijn vrouw... deze cursus.

Ik heb ondertussen 2x de 'slak' gevolgd, daarna leerde ik om handen te snijden.
De bedoeling was om door te gaan tot 'koppen' en zo komt stilaan uit een 'blok isomo' deze 'RED', de mascotte van de Rode Duivels, tot leven!
Het is ook verslavend hé, maar zéker niet makkelijk. Nu komt het erop aan om 'dieptes' te durven snijden, zoals de ogen.
Alle isomocreaties krijgen thuis een ereplaats.
Onze Boris, zo heet de jongste, wil nog steeds élke week zien en horen wat papa leerde en... probeert zelf al figuren te maken!"


AKV LossendeirDeVeirdeirDeir
Shani & Lander:
"Van de slak naar de dierenkop...
Wij wilden dit proberen en het is tot nu allemaal gelukt.
Gert geeft een heleboel nuttige weetjes mee en stuurt bij, zodat je uiteindelijk slaagt in je opzet.
Allebei hebben we onze opdracht mooi op tijd afgewerkt, waardoor we nu andere snijtechnieken kunnen oefenen.

Het is de bedoeling om ooit zelf de koppen voor onze wagen te kunnen snijden... In afwachting daarvan maken we zelf al heel wat attributen voor LDVD."Artikel / Interview: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©AjoinPedia

Foto's: ©AjoinPedia / ©Carnavalaalstkoentje

Met dank aan: Gert Schatteman en de cursisten!


dinsdag 16 november 2021

CD-seizoen 2021-2022 - CD De Zjieverleppen vol. 5 - 'Da's Mèn Oilsjt'

CD-REEKS DE ZJIEVERLEPPEN

De Zjieverleppen zijn toe aan hun 5e CD!

De vorige jaren was deze 'nieuwkomer' op de markt al zeer snel uitverkocht...

Vanaf de eerste CD was duidelijk dat deze reeks een 'blijvertje' zou worden.
Een combinatie van heel wat genres en zangers, bleek een méér dan geslaagde formule!


-> De CD is vanaf nu verkrijgbaar! Extra info? Volg de pagina van de Zjieverlep-CD's!

We hebben een uitgebreid voorsmaakje voor u...

Eerder in deze reeks...
- Volume 1 'Oilsjt Ik Zing A Geren' KLIK
- Volume 2 'Steirk In Oeverdroiven' KLIK
- Volume 3 'Gebeiten Va Carnaval' KLIK
- Volume 4 'E Weirk Va Langen Osem' KLIK

VOLUME 5 - 'DA'S MEN OILSJT'
Chris Boone (Prinsj 'Den Boein', woordvoerder):
"DA'S MÈN OILSJT, dat mag je in 'hoofdletters' schroiven...
Voor 'De Zjieverleppen Volume 5' probeerden we om de lijn van de vorige CD's verder te zetten.
Je krijgt een mix van diverse muziekstijlen, bekende en minder bekende melodietjes, zangers die solo zingen of in duet. Naast de typische Oilsjterse humor, is er ook plaats voor een klein beetje sentiment.

Diep in ons carnavalshart bruist het van 'emotie', zeker in de huidige (onzekere) tijden.
Aangezien er het afgelopen jaar geen (nieuwe) Prins was en ook geen medekandidaten, hebben we  ervoor gekozen om enkele shownummers van vroeger op deze 'schijf' te zetten."Chris Boone:
"De opener en tevens de naam van de CD is 'Da's Mèn Oilsjt', oorspronkelijk bedoeld als mijn campagneliedje voor 2010.
Het refrein was al geschreven, dat is onveranderd gebleven, ik moest enkel nog de strofes pennen.

Een actueel nummer over de huidige coronaperikelen is 'Twië Kiejren Gevaksineird' van Prins Frank 'Va Roimenant' (1989) & Prins Den Baal (2003).
Dit plaatje is qua stem op hun lijf geschreven...
'Oilsjt Es Vangen' van De Romingo's Ft. De Moiskes is een song over de 'knaldrang' waar de meeste carnavalisten, na een jaartje zonder carnaval, momenteel mee zitten ...

'Ik Moen Van A Nimmer Weiten' door Prins Kris I (De Poorter, 1990) & Prins Pascal (Solemé, 1992) is een liedje over allerlei zaken die een kandidaat kan tegenkomen tijdens zijn campagne... En dat zijn er héél wat."Chris Boone:
"Met 'Merci Onzjiër (Da 'k Ik Nen Oilsjtneer Ben)' van De Beaters brengen we totaal iets anders qua muziek, waarin we dankbaar zijn om Aalstenaar te zijn!
'Ik Ga Zwemmen' was dé (na)zomerhit van het jaar, dus moest er zeker een parodie op komen, dit werd dan ''k Gon Iejne Schellen': een typische Oilsjterse uitdrukking.
Prins Tony (Swings, 1999) & Prins Bart (De Meyst, 2019) zongen het in.

Als 7e track hoor je 'Da's Vastelauved' van 2 Zjiëvereers & 1 Masken: een bestaand nummer, dat zeker een plaats verdiende op deze CD.
Zo'n slagzin, die je op twee manieren kunt opvatten, is 'Ik Wèr Noeit Serjeis Gepakt'. Het werd ingezongen door 2 ex-kandidaten Arendprins: Saskia (2014) & Katleen (2018)"Chris Boone:
"Het 9e liedje, 'Giejl Ons Stad Oeveroeip', komt uit de verkiezingsshow van kanditdaat-Prins Bart Neirinckx (2014).
''t Diert Te Lank' van De Romingo's is helaas brandend actueel. Dit nummer hebben we opgenomen, met een gevoel van weemoed, rond de periode in 2020 dat het eigenlijk carnaval 'moest' zijn...

Iedereen heeft wel al een collega op het werk gekend die liever lui dan moe is, in Aalst noemen we dit 'nen Tammen Oi'rekoek'. Prinsen Den Boord (2013) en De Joe (2015) laten u zéker lachen.

Een bestaand deuntje, gemaakt door 2 leden van De Schoitkitten, is ''k Zing A Geer'n'. Een pareltje dat een plaatsje waard is op de nieuwe Zjiever-CD.
Dé zin die je dikwijls terug ziet komen op Facebook, de dag na een carnavalbal, is 'Ik Ben Mèn Stemme Kwoit'. Arendprinsen De Potrel (2016) & Kiekes (2017) maakten er iets hilarisch van.
Een eerbetoon over én met ex-schepen van cultuur Gracienne Van Nieuwenborgh, is 'Gracienneken' van De Beaters..."Chris Boone:
"De finale van de CD is weggelegd voor 'Giejl De Stad In Lichterlooin', uit kanidaat-Prins 2016 Cali zijn verkiezingsshow.
'Geriejd Vér Te Klasj'n' van Prins Alex (2018) & Steve Bauwens, is een nummer dat ik laatstgenoemde zelf liet schrijven. Hij deed dit voortreffelijk, met een knap eindresultaat!

Hét kippenvelmomentje van deze CD en tegelijk een welverdiende ode aan onze Keizer, is 'Koizer Kamiel', gezongen door mezelf!
Slotliedje van de CD is 'Ge Kèntj Ni Teigen A Verlies' van De Oitdaugers.
Veel mensen stellen zich kandidaat-Prins Carnaval, maar sommige kunnen achteraf niet goed tegen hun verlies. Het werd ingezongen door Prins Peter (Vereecken, 1993) & Bart Marcoen.

Wie twijfelt, hoop ik bij deze te overtuigen: koop de 5e Zjiever-CD en geniet mee!

Cali (Voorzitter AKV De Zjieverleppen):
"Keer op keer is het moeilijker om een kwalitatieve CD uit te brengen, waarvan we nadien nog genieten en durven zeggen 'ja, dat klinkt goed en ... het blijft goed'.
De kostprijs van de opnamestudio, de 'rechten en plichten' die erbij komen, het zoeken naar goede melodieën, de juiste stemmen laten samen klinken, op zich 'E weirk Va Langen Osem', zoals de titel was van de vorige CD.
Met 'Da's Mèn Oilsjt' legden we de lat hoog en ook deze keer is het eindresultaat 'subliem' te noemen.
Als je ziet welke artiesten, Prinsen en anderen, hun stem leenden om mee te werken, dan kan ik alleen maar dankbaar zijn!

Ook zeker naar den Boein toe: hij voelt perfect aan welk nummer op welke plaats hoort op een CD, hoe je zo'n CD moet opbouwen, hoeveel uptempo liedjes er nodig zijn, waar we actuele accenten kunnen leggen in de teksten...
Zonder zijn medewerking en drijvende kracht achter de schermen, zou het véél moeilijker zijn.
Bram De Baere tekende de hoes, nogmaals een pareltje dus.
Onze 5e telg is vanaf nu te koop bij de leden van De Zjieverleppen.
Binnenkort komen daar de traditionele verkooppunten bij.
De prijs? €18!
Daarvoor kun je het niet laten.
Voor de 'kenners' hebben we ook terug, in beperkte oplage, de combi 'Ziever gin + CD'. Info via onze leden...

Groeten van 'Den Boein', de Cali en De Zjieverleppen!""Te koop bij:

- Las Fiestas (Gentsesteenweg)
- Liebaut (Koolstraat)
- De Wolf (Moorselbaan)
- Dendergalm (Gijzegem)
- Brico(Pierre Corneliskaai)
- Krantemanneke(Welvaartstraat)
- Via de leden van AKV de Zjieverleppen


Tracklist:

1. Da's Mèn Oilsjt (Boein)
2. Twië Kiejren Gevaksineird (Frank & Den Baal)
3. Oilsjt Es Vangen (De Romingo's Ft. De Moiskes)
4. Ik Moen Van A Nimmer Weiten (Kris I & Pascal)
5. Merci Onzjiër (Da 'k Ik Nen Oilsjtneer Ben) (De Beaters)
6. 'k Gon Iejne Schellen (Tony & De Meyst)
7. Da's Vastelauved (2 Zjiëvereers & 1 Masken)
8. Ik Wèr Noeit Serjeis Gepakt (Saskia & Katleen)
9. Giejl Ons Stad Oeveroeip (Bart Neirinckx)
10. 't Diert Te Lank (De Romingo's)
11. Tammen Oi'rekoek (Den Boord & De Joe)
12. 'k Zing A Geer'n (Lola & Daan)
13. Ik Ben Mèn Stemme Kwoit (De Potrel & Kiekes)
14. Gracienneken (De Beaters)
15. Giejl De Stad In Lichterlooin (Cali)
16. Geriejd Vér Te Klasj'n (Alex & Steve Bauwens)
17. Koizer Kamiel (Boein)
18. Ge Kèntj Ni Teigen A Verlies (De Oitdaugers)

Artikel / Interview: ©Carnavalaalstkoentje

Foto's: ©AKV De Zjieverleppen / ©Hans Stieperaere