Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

maandag 12 december 2022

Aalst Carnaval 2023 - Bjein Treizen zoeken 20 'buspassagiers' voor in de stoet!

Late communicatie Stoetreglement baart 'kop'zorgen bij de Grote Groepen

Bjein Treizen zoeken extra 'deelnemers'!

Aalst kreeg een vernieuwd Stoetreglement op minder dan 3 maand voor de 93e stoet...
Willy Van Mossevelde (voorzitter Bjein Treizen)
"Op 30 november 2022, twee en een halve maand voor Carnaval 2023, kwam plots het nieuwe Stoetreglement naar boven.
Met aandacht hebben we het carnavalsevangelie volgens Dozje Christ. gelezen.

Na meer dan 60 jaar is er uiteindelijk een vademecum hoe ik Oilsjt Carnaval moet begrijpen en vieren.
Even op adem komen van deze DNA-cursus..."

Willy Van Mossevelde:
"Op 3 december: het is rijkelijk laat, maar dit splinternieuw Stoetreglement is nu al een voldongen feit geworden...
Niemand had zich aan drastische ingrepen verwacht.
Niemand kon het weten omdat, van horen zeggen, het dossier in alle discretie door één instantie behandeld werd.
Maar toch, op een bijna onschuldige wijze, zijn er niet onbelangrijke wijzigingen vast te stellen.

Ik beperk me tot de meest in het oog springende verandering, namelijk het aantal 'verplicht gekostumeerde deelnemers per groep'.

Grote groepen: 45 gekostumeerde participanten (tot 28 november waren er dat... 25)
Vanwaar komt dat geniaal idee?
Het komt in ieder geval te laat en waarom geen... 75?

Met een beetje kennis van zaken weet men perfect dat de Aalstenaar ofwel reeds lang bij een carnavalsvereniging (AKV) is aangesloten of deel uitmaakt van een Losse Groep en de resterende stadsgenoten... helemaal niet (of slechts matig) geïnteresseerd zijn in vastelauved.
Voor een Grote Groep is dat verschil in één keer 20 (!) leden, da's bijna een verdubbeling van het minimum van vóór 28 november.
Grote Groepen beginnen hun huiswerk een vol jaar voor het volgende carnaval (ze hadden 3 jaar tijd nu), ze starten niét op 'minder dan 3 maand' voor de volgende stoet.

Probeer dat supplementaire aantal leden eens te vinden?
Hebben die (eventuele) rekruten wel het geschikte DNA?
Passen die nieuwe krachten bij de visie en vriendschapsband van de groep?"

Willy Van Mossevelde:
"Echt gebeurd: Middelgrote Groepen hadden tot eind november minimum 20 leden, voorstel om dat aantal tot 30 te verhogen...
Amendement* op voorstel door één persoon (de naam is ondertussen bekend) tijdens de Gemeenteraad om niet 30, maar 25 personen als minimum te aanvaarden (wegens de onverwachte kosten voor bv. extra kostuums).
Dit amendement werd... aanvaard en dus 'goedgekeurd'.
Maar waarom is dit niet van toepassing voor alle categorieën?!

Waarom moeten de Grote Groepen, die vaak het hardst hun best moeten doen om hun leden te behouden, wél met de 'verplichte 45 gekostumeerde participanten' in de stoet?
Want de vraag van een carnavalsvereniging (Grote Groep), om het aantal van 2020 te behouden en eventueel de nieuwe regels toe te passen vanaf 2024, bleef onbeantwoord...

Wat de bedoeling is van deze wijziging mag ieder van ons zelf uitmaken.
Een rondvraag om die 'participanten' voor de stoet van 2023 te overtuigen om mee te stappen in de straten van Aalst op 19 februari, is het verhaal van 'zoeken naar de speld in een hooiberg', maar wij geven niét op!"


* Amendement: formele wijziging (hier aan één getal) in het Stoetreglement.
OPROEP:

De Bjein Treizen zoeken 20 buspassagiers om op 19 februari 2023 met een “Concert bus A. R.” het parcours af te leggen.

Voorwaarden:

◘ Echt 'een Bjein Treize zijn' in de letterlijke zin van het woord (M/V/X).
◘ Verkliedj zen in een 'bjein' Bjein Treize.
◘ De 'DNA-onderrichtingen' naleven.


Tegenprestatie(s):

◘ Gratis sightseeing van Oilsjt!
◘ Op tijd en stond een sanitaire stop.
◘ Een 'grandioze vriendschap' en kennismaking met nieuwe speelkameraadjes (wie wetj wildje Bjein Treize ver 't leiven zèn en komt ge boi de Groep zélf)!


Dagindeling:

◘ 15u: verzamelen oon de 'Zwerte Hoek Brigge'.
◘ Opstappen 'aan boord' en 'vastgebonden' worden.
◘ 21u46 (alléé, wie wetj da) apotheose op de Groeite Mert.
◘ Ontbinding stoet en... uitstappen!


-> Geïnteresseerden kunnen alle info verkrijgen op het telefoonnummer 053779300

Groeten van Willy Van Mossevelde & AKV Bjein Treizen!
Reportage: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©Willy Van Mossevelde/©Bjein Treizen
Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, ©Patrick De Boeck, ©AjoinPedia & ©Bjorn Van Ryckeghem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten