Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

woensdag 30 november 2022

CD-seizoen 2022-2023 - Gary & Bremt: 'G&B CeiDei'

G&B CeiDei

Ook de Gary en Bremt-cd's zijn toe aan een nieuw exemplaar!

Dit jaar onder de noemer 'G&B CeiDei'. 
Deze CD-reeks is eerder een buitenbeentje!
Dit bewijst nogmaals dat hun inspiratiebronnen lang niet uitgeput zijn!

Variatie genoeg, kortom ook een exemplaar dat een plekje waard is in uw collectie!! 
-> Opgelet: 'Mensjen Teigen Oilsjters Expliciet Toolgebrooik'!

Prins Gary @Prinsverkiezing 2023


Tracklist

1. Cabaret Don Kroes - Geef Mij Mor Nen Heten Zomer
2. Lola & Den Bremt - Gezjiever & Gezwans
3. Den Bremt & Gary - 'K Riek Stront
4. Alosteez - Zuipt A Pintj Op
5. Den Bremt - De Bliejkscheit
6. Gary & Raf - Weir Werren Zot
7. Fie - Goi Etj Streiken
8. Den Bremt & Gary - In 't Ol Vedrom
9. Gary - Wa Trek Ek Oon
10. Fie & Den Bremt- Dikke Teif
11. LOL - Stoetlieken 2020
12. Den Bremt & Lindsey - As Da Van A Meiken Mag
13. Tony - A Smoel Stoo Mè Ni Oon
14. Steve Ft. Beireken - Metje Wiltj Isj Losgoon
15. Gary - Ne Loezer Es 't
16. Steve & Gianni - 'T Melkzakken Eireken
17. Gary - Ik Ben Ne Rasechten Oilsjtneer
18. Jane - De Kribbel Va Carnaval
19. Jane - Ik Wil Gon Vieren
20. Johnny Denjer - Avocoot

Prins Den Bremt @Oilsjters Zangpalois 2022


USB is te koop aan €18 bij:

◘ Liebaut, Koolstraat 62 - 9300 Aalst
◘ Las Fiëstas, Gentsesteenweg 255 - 9300 Aalst
◘ De Prins Drinkt Koffie, Geraardsbergsestraat 2 - 9300 Aalst
◘ Sjalen's Smack, Valerius De Saedeleerstraat 109 - 9300 Aalst
◘ Dranken Picqueur, Gentsesteenweg 331 - 9300 Aalst
◘ Café 'n Arrivée, Werf 1 - 9300 Aalst
◘ Café Den Dievenput, Keerstraat 190 - 9420 Ottergem (Erpe-Mere)
◘ 't Schuurtje, Hoveniersstraat 12 - 9300 Aalst


Artikel: ©Carnavalaalstkoentje
Foto's: ©AjoinPedia

dinsdag 29 november 2022

Aalst Carnaval 2023 - Losse Groepen (van het Charterelle) zwaar ontgoocheld in (voorstel van) Nieuw Stoetreglement! * Update *

Losse Groepen verliezen 'verworven vrijheden'!

Vrijdag 25 november 2022 hielden De Losse Groepen in de Graaf van Egmont een Algemene Vergadering naar aanleiding van het Stoetreglement 2023 en de verjonging van hun bestuur.

De Losse Groepen (van het Charterelle) noteren voor het jaar 2023 voorlopig een dikke honderd leden, die rechtstreeks vertegenwoordigd worden door de vereniging.
Numerus Clausus

Allereerst werd nogmaals gesteld dat De Losse Groepen gekant blijven tegen de Numerus Clausus in de stoet, in het bijzonder voor de Losse Groepen.

Het aantal Losse Groepen heeft steeds een natuurlijk evenwicht behouden met de rest van de stoet.
Door de vaste groepen in aantal te beperken, vreest de stad dat kandidaten zich dan maar als 'Los' zullen inschrijven.
Onder andere daarvoor kregen zij een Numerus Clausus 'door de strot geduwd'. Maar zolang die geweigerde AKV's zich ook gedragen als Losse Groepen, zullen ze de vaste groepen niet hinderen en hoeft er geen probleem te zijn. Er is plaats voor iedereen in de stoet.

Nieuwe losse groepen

Door de numerus clausus die de stad invoerde, is het voor nieuwe Losse Groepen een quasi onmogelijke opdracht zich in te schrijven voor de stoet.
De overkoepelde vereniging der Losse Groepen moedigen hen aan om lid te worden, zodat men ook hun belangen kan bepleiten bij de stad.
Een Losse Groep is voor jonge carnavalisten altijd een eenvoudige, laagdrempelige instap geweest in het carnavalsmilieu. Ontelbare vriendengroepen startten in hun tienerjaren als Losse Groep en lopen nog steeds ieder jaar mee. En niet alleen als Losse Groep. Velen onder hen vonden hun weg naar de AKV-groepen en zorgden ook daar voor nieuw bloed.
We horen nu al signalen van AKV's die onvoldoende leden vinden.
De beperking van het aantal Losse Groepen door de stad, knijpt de instroom dood en de effecten daarvan zullen we nog jarenlang voelen
.

Uitgesloten oude Losse Groepen.

Daar komt nog bij dat oude getrouwe Losse Groepen, buiten hun wil, niet langer deel kunnen nemen omdat ze -door overmacht- een jaartje over moesten slaan.
We hoorden schrijnende verhalen van notoire Losse Groepen, waar onverwachte ernstige ziekte of overlijdens in de familie, de deelname aan de stoet verhinderden. Daardoor zijn die nu uitgesloten voor de... komende jaren!
Losse Groepen hebben vaak slechts een handvol leden, waardoor jaarlijkse deelname veel moeilijker te beheersen is.
Deze problematiek werd sinds de invoering van de Numerus Clausus door ons al verscheidene keren aangekaart, maar nooit kwam er reactie van de opeenvolgende stadsbesturen.

De Losse Groepen reiken de hand naar de stad, om samen een oplossing te vinden voor de numerus clausus en zo de dynamiek voor alle deelnemers aan de stoet terug te brengen. Carnaval maken we samen!

Stoetreglement

Het hoofdpunt op de agenda van de algemene vergadering was een bespreking van het nieuwe stoetreglement waarvan de stad, op onze vraag, een eerste ontwerp voor advies bezorgde aan 'De Losse Groepen' (onze overkoepelende vereniging) op 13 september.
Dat ontwerp dateerde blijkbaar van mei 2022 en was, volgens de stad, de resultante van een intense bevraging van heel wat carnavalsgerelateerde belangengroepen en verenigingen.

De Losse Groepen, die toch geen onbelangrijk deel van de stoet vertegenwoordigen en wier leden onder eigen regels in de stoet vallen, verzoeken de stad om ook hen structureel te betrekken.
Al te vaak bereiken belangrijke documenten en beslissingen ons niet of op het laatste moment en moeten we op korte tijd zélf het initiatief nemen om een advies te bezorgen.
Dat was ook nu het geval, omdat een bespreking van het nieuwe reglement –zo vernamen we toevallig- oorspronkelijk al in september was gepland.


Het bestuur van De Losse Groepen kon daardoor geen algemene vergadering bijeen roepen en zo de leden vooraf bevragen.
Om te vermijden dat de wijzigingen aan het stoetreglement zonder weerwoord beslist zouden worden, bezorgde het bestuur op 19 september ijlings een advies met zes opmerkingen aan de stad. Een reactie bleef, zoals gewoonlijk, uit.

Blijkbaar werd de behandeling van het reglement op de gemeenteraad uitgesteld naar oktober en dan naar november, waardoor 'De Losse Groepen' alsnog een algemene vergadering konden bijeenroepen.
De stad bezorgde op 19 november een nieuwe versie van het stoetreglement. Een aantal van onze opmerkingen werd overgenomen, maar andere passages bleven ongewijzigd.
Een reden waarom de stad het ene advies wel en het andere niet volgt, werd niet gegeven.

De Losse Groepen gaan niet akkoord met sommige resterende artikelen van het voorgelegde reglement

1. Volgens het nieuwe reglement moet een Losse Groep invoegen 'op aanwijzing van de stoet- of zonecommissaris, aangesteld door de organisatie'.
Dat betekent dat ze niet langer vrij hun plaats in de stoet bepalen...

Het 'losse' aan een Losse Groep is net de vrije plaats in de stoet.

DEZE REGEL, VOLSTREKT ONZINNIG, BETEKENT EIGENLIJK HET EINDE VAN HET FENOMEEN 'LOSSE GROEP'.


Het is ons ook niet duidelijk waarom de stad deze regel invoert.

Het willens nillens proberen afdwingen van zo’n regel zal, vrezen wij, tot grote problemen en ‘kweddelen’ leiden bij de vorming en op de invoegpunten. Wij vragen met aandrang de zin ‘Een Losse Groep werkt het traject af op een zelfgekozen plaats binnen het geheel van de stoet’ in het reglement te behouden.

LOSSE GROEPEN VOELEN ZICH PER DEFINITIE NIET GEBONDEN AAN EEN VAST OPGELEGDE PLAATS EN DE ALGEMENE VERGADERING LIET HET BESTUUR ALVAST WETEN DAT HET ZINLOOS ZAL ZIJN OM EEN ORDEWOORD AAN DE LEDEN TE RICHTEN OM DEZE REGEL, INDIEN HIJ BEHOUDEN BLIJFT, OP TE VOLGEN.
2. Om een Losse Groep uit de stoet te zetten waren twee stoet/zone-commissarissen nodig, dat verandert men in één commissaris!
Vele commissarissen kennen de regels voor de Losse Groepen niet goed en in tegenstelling tot een vaste groep die beboet wordt, is het feest gedaan wanneer beslist wordt om de Losse Groep uit de stoet te verwijderen.


Zo’n verregaande maatregel vraagt dan ook om een degelijke beoordeling.
De stad voorziet wel om de visie van de Losse Groep verplicht op te nemen in het verslag...
Dat vermindert de kans niet op een onterechte verwijdering uit de stoet en de situatie achteraf herstellen is niet mogelijk.

De vrijheid en willekeur die hier aan één individuele stoetcommissaris gegeven wordt is disproportioneel aan de mogelijke sanctie, zeker in vergelijking met de vaste groepen.
De Algemene vergadering vraagt dus het behoud van de vorige regeling, namelijk constatering overtreding door twee commissarissen.

3. Losse groepen moeten 3 weken op voorhand een thema opgeven.
Het is De Losse Groepen niet duidelijk wat daar de reden voor is. De juiste toepassing van die regel is voor veel Losse Groepen ook onwerkbaar, want ze spelen kort in op de actualiteit (vaak van de laatste dagen voor carnaval).


-> * N.v.d.r.: Door een amendement op de gemeenteraad van 29/11/'22, werd dit punt nog versoepeld, concreet: welk onderwerp een groep ook aangeeft 'op papier', men heeft het recht om als Losse Groep de actualitiet te volgen tot -bij wijze van spreken- de dag van carnaval zélf!

4. De maximale afmeting van de karretjes van losse groepen was voorheen 2 meter bij 3 meter, met een totale maximale lengte van 8 meter.

In het nieuwe voorstel vervalt de beperkte 'afmeting van karretjes', waardoor megakarren van 8 meter lang mogelijk worden voor Losse Groepen.
Dergelijke afmetingen passen eerder bij gebuisde of would-be AKV's, kunnen niet gemakkelijk opzijgezet worden bij defect én gaan in tegen het DNA van de Losse Groepen met hun ‘karretje’.
Wij vragen het behoud van de vroegere regelgeving.

Andere opmerkingen

De Algemene Vergadering dringt aan op:
- De beloofde jaarlijkse evaluatie van de Numerus Clausus en andere maatregelen tot beperking van de duur van de stoet
- Feedback naar de Losse Groepen op de wachtlijst over mogelijke deelname: wat is hun plaats op de lijst, wanneer worden zij ingelicht of ze al dan niet mogen deelnemen...
- Meer invoegpunten (bv. het midden van de Denderstraat, ter hoogte van de tunnel naar parkeertoren)
- Een duidelijke, vaste inspraakprocedure met welomschreven werkwijze, met een vaste verbindingspersoon op het stadhuis, tijdige vraag tot advies, motivering van het niet volgen van advies.

Verjonging van het bestuur

Het bestuur van De Losse Groepen kan met vreugde de al lang gevraagde verjonging aanvatten en verwelkomt alvast 2 nieuwe bestuursleden: Michel Kindermans van De Voil Majoretten en Junior Burssens van Goegeloin.
Andere leden kunnen eveneens hun kandidatuur stellen, die behandeld wordt op de volgende Algemene Vergadering eind januari 2023.


Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van De Losse Groepen
i.o.

Jan Louies
Junior Burssens


-> * N.v.d.r.: De Numerus Clausus werd afgeschaft: Losse Groepen kunnen zich zonder beperking 'in aantal groepen' inschrijven! Zie -> deze link

4. De maximale afmeting van de karretjes van losse groepen was voorheen 2 meter bij 3 meter, met een totale maximale lengte van 8 meter.

Artikel: ©Carnavalaalstkoentje n.a.v. Persbericht 'De Losse Groepen'
Foto's: ©De Losse Groepen & ©Bjorn Van Ryckeghem

zondag 27 november 2022

Aalst Carnaval - Gouden Prinsencaemere verovert alle harten tijdens Oilsjters Zangpalois!

GOUDEN TOTAALSPEKTAKEL

Geen woorden zijn voldoende om te beschrijven wat De Prinsencaemere presteerde op vrijdag 25 & zaterdag 26 november 2022 in de Oktoberhallen van Wieze.

De 3e editie van het Oilsjters Zangpalois was een voltreffer van formaat, die unaniem positieve commentaren kreeg!

De 50-jarige Prinsencaemere gaf haar muzikale hoogtepunt nog een extra 'gouden randje'!
Een zelden vertoond spektakel van dans, zang, kleur, beeld, licht en entertainment.

De Prinsen (& friends), de danseressen van KeyDanceZone, de Flanders Red Cross Pipe Band én de Forever Band: samen zorgden ze voor een magische setting!
Maar er was ook een opvallend eerbetoon aan Ilse en Koizer Kamiel en afsluiten deed men zowaar met de Popverbranding...
Al was voor velen de 'Afterparty' een verlengstuk van een geslaagde avond.


Oilsjt verlegde opnieuw zijn grenzen, Wieze werd een 'Oilsjterse enclave'!

Een sfeerverslagje, met dank aan Sören Delclef!De Prinsencaemere:
"Ons palois es gesloeten!
Een troon, Ne lach….Da was Het Oilsjters Zangpalois!
Dik 2,5j geleden met volle zin aan begonnen, maanden vergaderen, meer dan een half jaar repeteren…
Aan iedereen die een stukje van de puzzel was: 'een welgemeende dankuwel'!
Bedankt aan alle aanwezigen voor deze nooit-geziene ambiance...

Bedankt oon aal ons prinsjen ver het beste van eir zelven te geiven, tenslotte zen weir mor 'simpele amateurs'.
Ne spesjoolen dank oon Prinsj Yordi, ter zen woineg gasten die mé zu veil goesting en oevergauve aal die klassiekers kennen zingen!
Weir zen fier dagge der teis wiekend boi wortj!
Oilsjt es uniek!
Ons liekes zen ons oigen eirfgoed!

❤️🤍💛

De Koninklijke Prinsencaemere."


Artikel: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. ©AjoinPedia
Foto's & Sfeerfilm: ©AjoinPedia