Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

donderdag 28 april 2016

Brand Werkhallen: Stad doet alles om oplossing te bieden aan getroffen carnavalsgroepen! / Oorzaak / Persberichten Aangifte Schade / Carnavalist Tot In De Kist

(Satellietfoto: Google, de 12 hallen voor de brand)

FEITEN

Het Aalsterse Stadsbestuur wil liefst niet te lang bij de pakken blijven zitten en hoopt zo spoedig mogelijk een oplossing te zoeken voor de getroffen carnavalsgroepen.

Hal 1 en 10 zijn sowieso verloren
en ook Hal 2 en Hal 9 liepen schade op.

In totaal is tussen de 600 en 800 vierkante meter verloren gegaan.
Of Hal 2 en 9 uiteindelijk ook (té) zwaar beschadigd zijn?

Volgens welingelichte bronnen,
gaat het hier enkel vooral om (beperktere) brand- en waterschade.
Al is het aan specialisten om de (dak?)stabiliteit etc. te bepalen.


Dus mogelijk moeten alle 4 deze hallen heropgebouwd worden...

Dat zien we ook op volgende foto:

(klik op de foto voor vergroting / foto: ©V.S.)

TOEZICHTERS

Telkens de Werkhallen open zijn, is er toezicht voorzien.
De toezichter was dan ook zeer snel ter plaatse.


Guy en Paroi houden in beurtrol de hallen open...


Toezichter Guyken:
"Er zijn 2 hallen verloren, dat klopt.
Maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand zich verder zou zetten.
Bij een eerst aanblik, lijkt het nogal mee te vallen in de aanpalende hallen 2 en 10.
Er is wat water- en rookschade,

maar dit had allemaal veel erger kunnen zijn,
gelukkig werkte de signalisatie perfect.
Bovendien werken we jaar in, jaar uit rond die brandveiligheid en evacuatie.

Maar ik wil zeker ook mijn collega Paroi niet vergeten,
we hebben dit samen meegemaakt
en het zal nog lang in ons geheugen gegrift staan."


(klik op de foto voor vergroting / foto: ©V.S.)

VERZEKERING

De stad is eigenaar van het gebouw en startte een verzekeringsdossier op en experts kwamen de schade opmeten.

De verzekering van zowel het gebouw als de inboedel zou erna tussen moeten komen, waardoor de groepen mogelijk tot 25.000 euro per groep kunnen recupereren.

Volgens burgemeester Christoph D'Haese, moet het getroffen deel van het gebouw gesloopt en heropgebouwd worden én dringt een tijdelijk alternatief zich op.


Christoph D'Haese:
"Ondanks alle materiële schade is Aalst Carnaval onverwoestbaar. 
Oprechte dank aan opzichters, hulpverleners, politie en brandweer.
Ook alle respect voor de discipline van de carnavalisten. 
Onderdak vinden voor de 10 getroffen groepen is nu mijn prioriteit. 
Reeds eerste contacten gelegd en oplossing in de maak!"

Hij benadrukte nogmaals dat 'Oilsjt oon iejn zjiël' trekt en dat de stad haar carnavalisten volop zal steunen!


OORZAAK

De brand is te wijten aan een onvoorzichtigheid bij het gebruik van een slijpschijf, gecombineerd met de aanwezige zeer ontvlambare materialen in de werkhal.

De branddeskundige is donderdagnamiddag ter plaatse geweest voor verder onderzoek.
De deskundige concludeert dat het gaat om een onvrijwillige brandstichting.


OPROEP / AANGIFTE SCHADE

Donderdag 28 april om 17u30 verscheen volgend persbericht....

Blijf dus aub uit de buurt van de Werkhallen!

---> WEBSITELINK met ALLE INFO: KLIK


Stad Aalst:
"De hevige brand in de carnavalswerkhallen van woensdag 27 april heeft naast een emotionele impact ook heel wat schade berokkend aan de bezittingen en het materiaal van een aantal carnavalsverenigingen. Stad Aalst begeleidt de getroffen verenigingen bij de opmaak van een schadedossier. De burgemeester voert een bestuurlijke maatregel in waardoor niemand de site mag betreden tot na de afbraakwerken.

De stad heeft een leidraad voor de opmaak van een schadedossier alsook een sjabloon (zie link) voor de opmaak van verliesstaat opgesteld voor de carnavalsverenigingen die getroffen zijn door de brand. In deze leidraad staan alle gegevens opgelijst die de getroffen verenigingen moeten overmaken aan de stad voor de opmaak van het dossier. Om de verenigingen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, kunnen de getroffen carnavalsverenigingen een afspraak vastleggen met de verzekeringsdeskundige van de stad.

Via het e-mailadres brandschade.carnavalwerkhallen@aalst.be kunnen carnavalsverenigingen hun schadeaangiftes doorsturen en vragen of opmerkingen hieromtrent overmaken. Het schadedossier kan ook worden opgestuurd of afgegeven op volgend adres:

Stad Aalst – dienst Juridische zaken en bestuursondersteuning
brandschade carnavalswerkhallen
Werf 9, 9300 Aalst

Door beschadiging aan de infrastructuur en instortingsgevaar blijven de carnavalswerkhallen voorlopig in totaliteit gesloten. De burgemeester stelt een bestuurlijke maatregel in voege waardoor de site verboden terrein is tot na de sloopwerken. De stad vraagt dan ook met aandrang om de site niet te bezoeken. Het terrein wordt dag en nacht bewaakt. De stad stelt alles in het werk om de sloop en heropbouw van de carnavalswerkhallen zo snel mogelijk op te starten.

De materiële schade is groot, maar dankzij het efficiënte optreden van de verschillende hulpdiensten en de toezichters van de carnavalswerkhallen kon erger worden voorkomen. De stad wil dan ook iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de inzet."


---> WEBSITELINK met ALLE INFO: KLIK


CARNAVALIST TOT IN DE KIST

Persbericht Carnavalist Tot In De Kist vzw

"Beste Carnavalisten,

Vzw CTIDK werd zopas ontvangen door de leden van de veiligheidscel. Hierop werden een aantal gegevens en feiten weergegeven, welke ons is gevraagd aan jullie over te maken.

Om te beginnen zijn de werkhallen totaal verboden terrein en dit voor een periode van 14 dagen. Een bewakingsfirma zal aanwezig zijn. Er is ook geen elektriciteit.
De sloopwerken vatten volgende week al aan, de site werd daarvoor vandaag vrij gegeven.

Komende maandag nodigt de vzw alle betrokken groepen uit op een vergadering (aparte mail). We hebben het over alle groepen uit hal 1, 2, 9 en 10. Op deze vergadering zal ook de burgemeester, schepen Uyttersprot, stadsdiensten en verzekering Ethias aanwezig zijn. Dit betreft een vergadering alleen voor de betrokken groepen, waar alles tot in detail zal uitgelegd worden inzake in te dienen schadeclaims. De stad en de vzw zullen de groepen van heel nabij begeleiden.

Het betreft een brand dat als accidenteel werd gecategoriseerd, wat goed nieuws betekent.

In de loop van de komende 14 dagen zullen we tevens een vergadering bij elkaar roepen met alle voorzitters, waar het groot idee (Okapi, radio, Eendracht Aalst, vzw,... in één grote organisatie) wordt voorgelegd. We willen eerst de betrokken groepen vragen naar hun mening.

We willen nogmaals iedereen bedanken voor de steun, de solidariteit en het geduld.

CTIDK"


Aalst likt wonden na zware brand Carnavalswerkhallen en kijkt vooruit! Oproep tot Solidariteit! (+ Reacties / Mededelingen)


SOLIDARITEIT

De dag na de brand blijft Aalst niet bij de pakken zitten.

Vanuit diverse hoeken lijkt het erop dat de carnavalswereld opnieuw 'oon iejn zjieël' gaat trekken om steun te bieden aan alle betrokkenen.

STAND VAN ZAKEN

Nachtrapport Dieter:
"Even juiste stand van zaken..
3u: énkel 1e deel is verloren..
10 groepen zijn fel getroffen!
Hal 1 en 10 zijn verloren en vernield.
Vanaf hal 2 en 9 (Pertotal en De Snotneizen) is er enkel waterschade,
misschien blijft het tot dat beperkt...

Maar volgens andere info zijn er wel degelijk gevaren door de toestand van het dak"

De ochtend na de brand blijkt pas hoe hard Hallen 1 en 10 getroffen werden!

Filmpje & foto's: Bob Berkmoes


'Plop' (carnavalist Tot In De Kist):
"Beste collega's, vrienden, carnavalisten,
Eerst en vooral wil de vzw stellen dat we alles in het werk gaan stellen om de nasleep van de brand tot in detail op te volgen en steun/hulp te bieden waar ook. De getroffen groepen mogen ons ten allen tijde contacteren met vragen, opmerkingen of wat dan ook. Het spreekt vanzelf dat we in dialoog zullen gaan met alle betrokkenen: groepen, stad, ...

De vzw wil iedereen bedanken die gisteren hielp waar het kon, niet op z'n minst Guy en de Paroi. Opnieuw getoond dat ondanks het soms concurrerende karakter van de stoet dat wat ons bindt een extreem solidair gegeven/gevoel is.

We willen wel een oproep doen, teneinde niet dezelfde fout te maken als destijds bij GMG, waar vele individuele acties hebben geleid tot een niet overzichtelijk geheel.

De vzw (bestuur) komt maandag bij elkaar. Daarop gaan we voorstellen om een vergadering te plannen met iedereen die iets wil doen, teneinde SAMEN naar iets groots te kunnen werken.
We volgen dit op, staan dagelijks in contact met de stad en nemen ook zelf contact op met Edwin van Ethias.

Maandag nodigen we alvast de voorzitters uit van de getroffen carnavalsgroepen.

Sven PLOP
Voorzitter CTIDK"Prins Dennis:
"De ultieme nachtmerrie voor en van elke Oilsjterse carnavalist heeft zich vanavond aan de Hoge Vesten afgespeeld. Er is een brand geweest in onze werkhallen. Gelukkig bleef de lichamelijke schade heel beperkt en is blijkbaar maar één carnavalist licht gewond geraakt. De materiële schade kunnen we jammer genoeg nu nog niet helemaal inschatten. Welke loodsen vielen in puin, welke groepen deelden in de brokken, wat hadden ze daar allemaal nog binnen staan?

Maar wij, de carnavalisten, tonen vanavond al langs elke mogelijke weg (de mannen die verwoede pogingen deden om te blussen, iedereen die naar daar holde om te weten wat er gebeurde, onze ganse stad die in rep en roer stond om wat aan de hand was) dat we dit samen gaan aanpakken. Vandaag al toonden we die hechte gemeenschap te zijn die er zal voor zorgen dat we hier door komen. En met "we" bedoel ik wij allemaal.

Het is niet alleen mijn taak als prins, maar ook een evidentie als carnavalist dat ik er alles zal aan doen om dit drama verwerkt te krijgen. Eerst en vooral voor de getroffen groepen. Maar ook voor ons allemaal. Het kon ons immers allemaal gebeuren. Laat ons er dan ook allemaal samen aan werken dat niemand hier individueel op gelijk welke manier moet voor opdraaien. ‪
#‎oilsjttesaumen‬"Stad Aalst (persbericht middag 28 april):
"Update brand carnavalswerkhallen

Er rijzen heel wat vragen na de hevige brand in de carnavalswerkhallen van gisteravond. De stad doet er alles aan om snel concrete informatie te verstrekken aan alle betrokkenen.

De rondgang van het parket vindt deze middag plaats om 14 uur. Aansluitend zal er een multidisciplinair overleg plaatsvinden in het administratief centrum. Daar zal de burgemeester samen met de betrokken stadsdiensten, brandweer, politie, en een vertegenwoordiging van de verzekering een actieplan opstellen.

Na de vergadering, ten vroegste om 17 uur, volgt er meer concrete informatie voor de carnavalsgroepen die er gehuisvest zijn.

De toegang tot de terreinen blijft afgesloten tot nader order, gelet op het instortingsgevaar. We vragen dan ook met aandrang om de site niet te bezoeken vooraleer ze is vrijgegeven."Foto's facebook:


*UPDATE*

Recenter Artikel
Info verzekering en berichtgeving CTIDK:
KLIK op DEZE LINK

woensdag 27 april 2016

Zware Brand Vernielde Gedeelte Carnavalswerkhallen Aalst *Bericht van 27 april 2016*


Foto's: diversen / IF / Bjorn Van Ryckeghem / Facebook

Ramp vermeden, hallen 1 & 10 volledig vernield

Een zware brand richtte woensdagavond 27 april 2016 een ramp aan in de Aalsterse Carnavalswerkhallen!

Burgemeester D'Haese, carnaval 2016


Persbericht Burgemeester Christoph D'Haese/stad Aalst:
"Woensdagavond 27 april 2016 zal de geschiedenisboeken ingaan als een 'zwarte dag' in de (carnavals)geschiedenis van deze stad.
Iets na 20 uur is er een zware brand uitgebroken in de carnavalswerkhallen in Aalst.
Het eerste compartiment van de werkhallen, een ruimte van 500 m2 is vollédig verloren.
De hulpdiensten hebben de brand momenteel grotendeels onder controle en zijn nu aan het nablussen.
Die nablussingswerken zullen nog geruime tijd in beslag nemen.

Dankzij de inzet van de helikopter van de federale politie kon er zeer gericht geblust worden.
Vanuit de lucht was de brandhaard goed detecteerbaar.
Hierdoor kon toch nog een groot deel van de werkhallen gevrijwaard blijven.
Een carnavalist, die zelf de brand heeft mee helpen blussen, is met rookinhalatie overgebracht naar het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, zijn toestand is niet ernstig.
De ravage is echter zeer groot.
Loodsen 1 en 10 zijn verwoest, er is ook grote water- en rookschade aan loodsen 2 en 9.

De helikopter houdt nog even toezicht vanuit de lucht.
De stad vroeg omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.
Ik had uit voorzorg tijdelijk het spoorverkeer laten vertragen.
Ook de naburige gemeenten Affligem en Haaltert en het bedrijf Syral werden verwittigd.
Het parket stelt een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

De stad vraagt uitdrukkelijk aan burgers om op veilige afstand te blijven van de carnavalswerkhallen, gelet op het instortingsgevaar.
Een ploeg van de lokale politie van Aalst en de Brandweer blijven een hele nacht ter plaatse om permanentie te houden."


We leven mee met al onze carnavalsvrienden...

---> Beelden TV Oost: KLIK
---> Beelden VRT: KLIK


Getroffen Groepen

Onze steun gaat naar de zwaarst getroffen groepen.
 

In de eerste plaats naar de groepen van Hal 1 & 10...

Hal 1 =
AKV Dest-Goe Schief, AKV De Zoipers, AKV De Toerenbiejoekes,
De Zwiejtzoel'n, AKV De Zwiejtollekes

Hal 10 =
AKV Tes Ter Oever, AKV Geschalotterd, AKV De Zjieverleppen,
AKV Zwisj en AKV De Loizemaanen

Maar eveneens ook de groepen uit Hal 2 & 9:

Hal 2 =
AKV Pertotal, AKV Krejeis & AKV De Steijnzoel'n

Hal 9 =
AKV De Snotneizen, AKV Lossendeirdeveirdeirdeir;
AKV De Tsjoepeneizen & AKV Schiefgoddeweg

Sterkte allemaal!


Brand!

De verschrikkelijke beelden troffen ons diep in ons hart...

Ingestuurde filmpjes / foto's:

Tijdlijn woensdagavond 27 april 2016

20 tot 21u:


21u15:


21u30:


Laatavond beelden na 22u:


Laatste beeld rond middernacht...


Steun zoeken bij elkaar

Zonder woorden... 

STERKTE Carnavalisten!!!


#‎oilsjttesaumen‬

maandag 25 april 2016

Aalst Carnaval telt 4 Kandidaten-Prins in 2017: Wij stellen ze voor! *UPDATE / DE KICK-OFF INTERVIEWS*

 Foto's: ©Carnavalaalstkoentje: Prins Dennis & 5 kandidaten 2017

KANDIDOTEN 2017

Het rijk van Prins Dennis...
maar net als vorige jaren, richten we onze blik op de toekomst.

Wie zijn de Kandidoten-Prinsj van Oilsjt in 2017?

Carnavalaalstkoentje stelde ze als eerste aan u voor!


VIJF VERHALEN

Liefst 5 namen bevestigden hun deelname!

Hun verhaal? Wat is hun 'geschiedenis' en waarom doen ze mee?
En vooral... hoe kijken ze uit naar hun campagnejaar...

Een overzicht met 5 uitgebreide interviews, gemaakt samen met de kandidaten zelf...

Maar op 19 september bevestigde het stadsbestuur maar 4 kandidaturen:
Mil Arijs mag helaas niet meedoen... KLIK

DAVID


Naam? David Bockstael
Carnavalsgroep? Beplekt Of Bezoepen


David:
"Ik ben geboren op 12 november 1974,
vrijgezel en kok van opleiding, een beroep dat ik nog steeds uitoefen in Brassserie 't Houten Hand in Erembodegem.
Ik woon in Aalst en carnaval is een rode draad in mijn leven!
Ik ben familielid van 'Ons Paula', die we elk jaar 'herinneren' als één van de reuzen.
Ik keek al van jongsaf met grote fascinatie naar de stoet en al zijn pracht en praal!

Rond mijn 20e startte ik, samen met enkele vrienden, de toen nog Losse Groep Beplekt Of Bezoepen op. Ondertussen een AKV, waar ik nog steeds actief lid en ere-voorzitter ben.
De kriebel om Prins te worden is er al altijd geweest.
Sinds 2010 volg ik het prinsengebeuren van nabij, zo werkte ik jaar na jaar mee in campagneteams van Kandidaten.
Het is niet omdat je in een ander team zit dat je problemen hebt met medekandidaten en hun teams want in een ander jaar werk je waarschijnlijk toch eens samen als je in dat 'wereldje' meedraait. Respect voor iedereen is zeer belangrijk en dat heeft niets met 'kiezingen' te maken, maar met mens zijn!
Door de jaren heen is de drang dan ook gestaag gegroeid om het zelf ook eens te proberen!

Om deze droom te kunnen waarmaken mag ik alvast rekenen op steun en hulp van een tiental trouwe medewerkers, die het klappen van de 'verkiezingszweep' kennen en me een gans jaar lang zullen begeleiden met raad en daad.
Daarnaast zijn er de vele losse medewerkers en sympathisanten die me zullen helpen,
zodat het een prachtig jaar mag worden, met veel plezier en veel leuke momenten, die er ongetwijfeld aankomen op vele activiteiten!

Een hartelijke dank aan iedereen die mijn droom wil werkelijkheid zien worden.

Groetjes van uw kandidoot-Prinsj 2017, David!"


RONNY


Naam? Ronny Eemans


Ronny:
"Ik ben 'De Ronny' natuurlijk hé,
geboren op 14 oktober 1977,
getrouwd met ons Annelies en papa van 2 kindjes.
Werken moet ik spijtig genoeg ook doen en daarvoor ga ik elke dag naar den ILVA.
Daar vertrek ik elke dag met een volle oplegger afval naar de verbrandingsovens.

Ik vind het een uitdaging om jonge groepen te helpen op te bouwen en heb zo onder andere bij, n'Oeverschot, De Bosselkeire, De Smauk Es Ter Af en Geschalotterd gezeten.
Ook AKV Oeverboeft heb ik, samen met mijn neef David, uit de grond gestampt en die zijn nu toch wel goed bezig.

Meestal werk ik vooral achter de schermen mee, maar dit jaar ga ik eens proberen de titel van prins binnen halen.
Een droom die ook vele carnavalisten hebben, maar weinigen die dan ook echt hun kans wagen.
We gaan dit dan ook op een creatieve, financieel vriendelijke manier aanpakken, waarbij we ons dan nog eens goed gaan amuseren ook!
Volgens mij kan iedere doorsnee carnavalist kans maken om prins te worden en dit ga ik van de jaar eens proberen.
Ik heb reeds enkele jaren geleden al gezegd dat ik dit jaar zou meedoen, en ben dan ook van mijn woord en hier sta ik dan.
Met een sterk team gaan we er los invliegen voor een tof campagnejaar vol amusement.
Ik ben geen geboren zanger zoals bv den Boein, want ik heb nog geen micro in handen gehad, maar ben volop onder 'den douche' aan het oefenen *lacht*

Wat ik wil realiseren?
Een hulpfonds oprichten, pech kan élke groep overkomen en een 'ongeluk' is onvoorspelbaar...

Groetjes van uw kandidoot-Prinsj 2017 Ronny!"


RAF


Naam? Raf Sidorski
Carnavalsgroep? De Steijnzoel'n


Raf:
"Ik ben Raf Sidorski,
geboren op 21 juni 1985,
Ik ben samen met Annelies Van Dorpe, sinds 2007 en ik heb een zoontje van 6 jaar, Lander.
Dertig jaar jong (dus de jongste van de 5 ), ik werk als veiligheidsagent bij de NMBS.
Sinds 2001 zit ik al bij De Steijnzoel'n (enkele jaren uit de groep geweest uit persoonlijke redenen, maar sinds vorig jaar er terug bij).
Ik heb meegedaan met de Arend verkiezingen in 2008, tegen Dennis (2e geëindigd achter onze huidige prins).
En...ik kan een noot zingen!
Een aantal liedjes staan op verschillende carnaval CD's.

Waarom meedoen?
Het is een droom om als Prins carnaval onze stad binnen en buiten de stadsgrenzen te mogen vertegenwoordigen.
 

Verwachting voor dit campagnejaar? Het wordt niet gemakkelijk, zeker niet met 5 kandidaten.
Boein wordt (als ex prins) de te kloppen man, Mil had veel ervaring en volk achter hem enwas dus een gevaarlijke outsider, maar de rest valt ook niet te onderschatten.
We gaan ons best moeten doen om het zo goed mogelijk te laten verlopen.
Ons amuseren en vooral alleen naar onszelf kijken wordt de bedoeling.
We gaan ons puur op onszelf concentreren.
En ik mag trots zijn dat ik een super team achter mij staan heb, die mij met alles helpt.
Want alleen is het een onbegonnen zaak!

Volgend jaar gaat mijn zoontje voor het eerst mee in de stoet:
die zou 'supertrots' zijn,  mocht zijn papa prins geworden zijn...

Plezier zal centraal staan, al gaan we streven naar de perfectie om het hoogste te behalen en dat is Prins worden in 2017!"


BOEIN


Naam? Chris Boone
Carnavalsgroep? Gebosjt

Boein:
"Toen ik geboren werd in het moederhuis van Aalst op 13 april 1982, kreeg ik de naam Chris Boone mee, in de Carnavalswereld ondertussen beter gekend als 'Boein'.
Net als Keizer Kamiel ben ik vader van drie dochters: Hayley (10), Alyssa (4) en Elina (2) en samenwonend met de liefste vrouw op aarde, Lesley.

In 2015 & 2016 was ik begeleider bij 'De Smauk Es Ter Af', een klein groepje van 30 man.

Ik liep mijn eerste stoet op mijn twaalfde met Aaft Ons Vast, en was nadien actief bij onder andere De Poipeplekkers, 't Es Noig en De Zwiejtollekes.
Mijn eerste deelname aan de Prinsenverkiezing was in 2007 en toen verloor nipt tegen Klaus Gabrio. Daarna ben ik campagne blijven voeren om in 2010 opnieuw mijn kans te wagen, deze keer met de titel van Prins Carnaval op zak.

Mijn kinderdroom was maar voor de helft ingevuld, mijn Prinsenjaar was een moeilijk jaar.  

Daarom zou ik graag nog eens willen meedoen, om het op een andere en toffe manier te beleven. 
Met (als ik mag winnen) een Prinsenkostuum waar ik me volledig kan in vinden en ‘slèppendraugers’ die genoeg nominetten kunnen uitdelen. 
Ook om terug op het verkiezingstoneel te staan, want dat is echt de max!
Na 2010 zijn er nog twee kleine 'Boeintjes' bijgekomen en ook voor hen wil ik graag de titel nog eens behalen

Net zoals ervoor, bleef ik ook na mijn Prinsenjaar actief om groepen te helpen met hun stoetliedjes, en kandidaten met hun shows. Net daardoor is het terug bij mij beginnen kriebelen! De sfeer van de Prinsenverkiezing heeft iets magisch:
een idee uitwerken, kostuums ontwerpen, liedjes zoeken en schrijven, decor bouwen,...
Dit wou ik nog eens herbeleven, hopelijk terug met een mooi eindresultaat!

Weet je, niemand heeft heel de stad achter hem, elke kandidaat heeft voor en tegenstanders.
Ik hoop enkel dat de teams zich zullen bezig houden met hun eigen kandidaat en niet om andere mensen te boycotten. Het komt steeds op hetzelfde neer, iedereen doet het voor Oilsjt Carnaval en dat is nog altijd het belangrijkste, al de rest is bijzaak...

Groetjes van uw kandidoot-Prinsj 2017 Boein!"


MIL

Op 19 september werd Mil zijn droom (opnieuw) aan diggelen geschoten.
Mil mocht niet (meer) meedoen.

Uit respect vertellen we toch ook nog zijn verhaal...

In april 2016 gaf hij een uitgebreid woordje uitleg...


Naam? Mil Arijs
Carnavalsgroep? De Loizemaanen


Mil:
"Mijn naam is Emiel Arijs, beter gekend als 'Milleken'.
Ik zag het levenslicht op 8 december 1957, ik ben inderdaad niet van de jongste meer, maar ik ben altijd jong van geest geweest. *lacht*
Ik ben al enkele jaren lid van AKV De Loizemaanen, een groep vrienden die mij nauw aan het hart liggen.
Carnaval dat is mijn leven: de mensen die mij goed kennen kunnen dit beamen.
Ik heb mijn eerste stapjes gezet als kleuter in onze carnavalstoet met “onder ons”, begin jaren 60.
Carnavalgroepen waren toen nog folklore, de meeste zonder wagen.
Onze carnaval heeft een ongelofelijke evolutie meegemaakt net zoals de prinsenverkiezing.
Het is dus een rijkdom aan herinneringen die ik heb aan onze stad en carnaval.

Doorheen de jaren is er heel wat gebeurd, eind jaren ’90 hebben we samen (enkele vrienden en mezelf) AKV De Poipeplekkers opgericht.
Later zijn we allemaal onze weg gegaan, maar het is fijn om te zien dat het zotte idee van toen, jaren later uitgegroeid is tot de top van de kleine groepen.
In het “mil”lenium jaar 2000 was ik één van de 5 kandidaten.
Een unieke ervaring , ik werd toen 3e.
Meteen kreeg ik het zot in de kop en beloofde op de verkiezingsavond dat ik het erna er terug zou staan.
Misschien niet de meest verstandigste keuze, want in 2001 was Gary mijn tegenkandidaat.
Iemand die erg veel gedaan had in het verleden voor kandidaten, hij was dus enkele maten te sterk.

De jaren erna heb ik mij steeds ingezet voor andere kandidaten.
2002 Wim en 2003 Den Baal, liggen nog vers in het geheugen.
Fantastische jaren met fantastische mensen. De kriebel is nooit verdwenen, de droom is steeds gegroeid.
Ik zag hoe andere vrienden doorheen de jaren hun droom werkelijkheid werd. Het maakt mij dan ook ontzettend gelukkig, maar toch voelde ik binnenin de jongensdroom in mijn hart kloppen.

Vandaar ook het logische antwoord op de “waarom” vraag. Ik kan niet in woorden omschrijven hoe graag ik dat wil meemaken.
Ik heb het zelf al verschillende keren van heel dicht meegemaakt, maar ik zou zelf dolgraag eens de scepter in mijn handen houden gedurende één jaar.
Prins carnaval worden is mijn jongensdroom. Wanneer de prins in mijn buurt was voelde ik mijn hart in mijn keel kloppen.
Ook al was het één van mijn vrienden die recent gekroond is tot prins carnaval, ik vind het elke keer iets magisch hebben.
Alsof de carnavalgeschiedenis naast jou in levende lijve staat en dat is het eigenlijk ook.
De muur in het carnavalmuseum, waar alle prinsen hun foto ophangen, straalt dat zelfde charisma uit.
Prachtig om te zien wie over onze stad geregeerd heeft tijdens de carnavalsdagen.
Stuk voor stuk prachtmensen en mensen waar ik naar opkijk.

Wat ik verwacht van mijn campagnejaar?
Dat is een goeie vraag, alleszins hoop ik zoals alle kandidaten dat het sportieve en plezante ‘strijd’ zal worden.
Al twijfel ik daar geen seconde aan, de medekandidaten zijn echt toffe gasten die carnaval en sportiviteit hoog in het vaandel dragen.
Ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn campagneteam op stap te gaan.
Al heb ik dit bewust nog een beetje sereen gedaan, we weten ook niet wat de dienst organisatie met de verkiezing zal aanvatten nu er 5 kandidaten zijn.
In 2000 is bewezen dat dit perfect kan.
Mocht dit jaar een kopie van 2000 zijn, dat zou schitterend zijn.
Al hoop ik dat ik nu met de scepter mag naar huis mag!

Groetjes van uw kandidoot-Prinsj 2017 Mil!"


Met dank aan alle Kandidoten-Prinsj voor hun tijd en waardering!

Vanaf 19 september ging de strijd verder met 4...

Tussen Boein, Raf, Ronny en David zal blijken wie uiteindelijk de scepter mag krijgen op zaterdag 21 januari 2017 en ermee mag pronken tijdens Aalst Carnaval!

woensdag 20 april 2016

Terugblik / Vooruitblik: Hoe beleefde men Carnaval 2016 / Hoe kijkt men uit naar de toekomst? *Deel 18: AKV Denjer Enjeren, AKV Schiefgoddeweg & AKV De Zjieverleppen!

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje & Patrick De Boeck

TERUGBLIK / VOORUITBLIK!

In deze achtiende aflevering van het derde seizoen
'Terugblik / Vooruitblik', blijft het concept hetzelfde!

Carnavalaalstkoentje contacteerde (opnieuw) de groepen,
of kreeg spontaan al de medewerking!

Twee eenvoudige vragen:

1) Hoe kijk je terug op Carnaval 2016?
2) Een blik op de toekomst... ...2017?

DENJER ENJEREN


AKV Denjer Enjeren, Voorzitter Patrick D'Hooghe:
"De voorbereiding verliep niet zo stresserend dit jaar:
we amuseren ons ook bij de wagen te maken, het kostuum...
Ook eens wat geprobeerd met mechanieken:
het ene lukte al wat beter dan het andere.
De draaiende poppen gingen vlot in het rond,
maar onze fontein viel wat 'in het water'..."AKV Denjer Enjeren:
"We zijn buiten gekomen met iets waar we terecht trots op waren:
elk jaar een stapje hoger.
In 2015 waren we wat beperkt in mogelijkheden door ons thema met de wagen van Kamiel,
dit jaar leerden we bij en groeide het verder.

En dan de stoet:
ons thema leek op dat van een andere groep qua titel (BOB),
maar zag er volledig anders uit.
Onze plaats, daar kunnen we mee om,
maar die strafpunten!
1 tegenvaller en dan nog wegens 'te luid'..."AKV Denjer Enjeren:
"Ons carnavalsbeleving zelf was in orde
en wij hebben wél de maandagstoet gedaan!
We stonden al plichtbewust opgesteld toen ze ons terug riepen.
Wij dus over een deel van het parcours,
zonder veel publiek, zonder muziek,
terug gereden."AKV Denjer Enjeren:
"Voor 2017 doen we verder zoals we bezig zijn:
we zijn er nu nog niet volledig aan uit,
maar we zoeken en zullen een leuk thema vinden,
daar ben ik van overtuigd.

Een tof idee is onze bierquiz!
Francois Verhofstadt is een kenner en uitgever van het Brouwerijboek.
Het zal zéker een interessante avond worden op 4 juni.

In de zomer gaan we naar het corsowereldje in Blankenberge en Dendermonde:
we helpen er corsogroep Wonderland.
Het lijkt ons een leuke ervaring
en een win-win voor beide groepen..."


SCHIEFGODDEWEG


AKV Schiefgoddeweg, Voorzitter Stefaan Verschuere:
"Bij ons hebben we een jaar achter de rug waarbij alles normaal verliep.
Persoonlijk en ook wel voor onze groep, is het grootste doel op zich ons te amuseren.
We vonden het een tof onderwerp met veel humor,
maar net als enkele andere groepen die een 'fijn en humoristisch onderwerp' brachten,
kregen we dat niet omgezet in een goede uitslag.

Een spijtige zaak voor carnaval op zich vind ik:
de voorbije jaren werden groepen die op deze manier werkten wel nog beloond,
nu dus iets minder qua appreciatie, maar zoals aangehaald we liggen er niet wakker van.
Wij hebben het publiek zien lachen en die snapten wel dat we thuis 'onderoffesier' waren:
dat onthouden we."AKV Schiefgoddeweg:
"Het feesten was zeker en vast in orde.
We smijten ons 3 dagen en als groep blijven we bijeen.
Samen carnaval vieren, wat Oilsjterse 'streiken' uitsteken...
Niet voor niks dat we al zolang meegaan hé als groep..."AKV Schiefgoddeweg:
"2017? 
We hebben een 'idee', om te lachen!
We blijven bij ons doel om humor in de stoet te brengen.
Maar het wordt 'iets anders'...
 

We bestaan 25 joor.
Een kwarteeuw Schiefgoddeweg!
Zolang het plezant is, doen we zeker verder!"


DE ZJIEVERLEPPEN


AKV De Zjieverleppen, Voorzitter Christoph Corthals 'Cali':
"Het was een bijzonder jaar: mijn campagnejaar...
Daardoor liep de voorbereiding anders.
Ik had eerlijk gezegd moeite om het los te laten als voorzitter en ik ben content dat ik die rol weer mag opnemen.

De groep had al héél vroeg z'n thema bekend gemaakt: in juni via je blog.
Uiteindelijk was het een succes want iedereen praatte erover.
Een vlotte stoet en geen noemenswaardige dingen gebeurd.
In de uitslag zijn we een plosj gestegen, dus dat is niet slecht."AKV De Zjieverleppen:
"De meest opvallende dag was ook voor ons de maandag:
de stoet aflassen is iets wat zelden voorvalt.
Het feit dat we 'op eigen risico' moesten uitrijden deed velen nadenken:
gelukkig zijn er mensen die dan de juiste beslissingen motiveren.

Iets apart: feesten op de Grote Markt op maandagnamiddag..."


AKV De Zjieverleppen:
"We zitten aan een 50 leden.
Sfeer is voor ons zéker belangrijk.
En we hebben de activiteiten:
ons moederdagontbijt, onze vaderdag-BBQ en het petanquetornooi.

En wie weet nog iets 'extra'..."


AKV De Zjieverleppen:
"Qua beleving was het 'super'!
3 dagen meegevierd met de groep,
onze pompier die het 'uithield'...
Het heeft mijn carnaval nog helemaal goed gemaakt!


Wat telt voor mij is het geheel:
de inzet, stoet, kostuum, dans, wagen...
Alles moet gewoon kloppen.
Dat wil ik verder zien groeien naar 2017 toe.

In de 'C'..."
Onze droom is richting top 10 te gaan.


Met dank aan Denjer Enjeren, Schiefgoddeweg & De Zjieverleppen!