Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 31 juli 2012

Dan toch geen feestje, maar Keizer Kamiel Doet Voesj!
(©Carnavalaalstkoentje, Keizer Kamiel: stoet 2008)

(©Carnavalaalstkoentje)
Werner Kinoo, ex-Prins 1994 en toekomstig kandidaat-Prins 2014, deelde mee dat het feestje voor Keizer Kamiel uiteindelijk niet doorgaat.
(mededeling via Facebook)

https://www.facebook.com/groups/282248365215878/
"Beste vrienden , met genoegen laat ik jullie weten dat het stadsbestuur volledig akkoord ging voor het realiseren van een volksfeestje op de Grote Markt, doch in samenspraak met de familie van onze Keizer Kamiel, is er gevraagd om toch af te zien om dit gebeuren te laten plaats hebben.
Zij zijn natuurlijk heel vereerd dat wij dit allemaal wel willen, maar de gezondheidsredenen en de nog herstelperiode van onze Keizer Carnaval staat natuurlijk op de éérste plaats!
Verder is het aan ons, namens Keizer Kamiel en zijn familie en natuurlijk ook iedereen te bedanken om zo spontaan te reageeren op deze facebookgroep, kan niet beter afsluiten met de woorden van onze commandeur van de kroonorde Keizer Carnaval Kamiel:
WEIR DOENG VOESJ !!!"

maandag 30 juli 2012

Groep in de kijker: AKV De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet


31 JAAR

AKV De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet viert in 2019 z'n 31e stoet als fusiegroep!
Deze Kleine Groep staat vooral bekend om z'n schitterende kostumering!


OVERWINNINGEN

In hun geschiedenis wonnen ze 4 keer de stoet: 1989, 1990, 1991 en...2017!


Tijd om even terug te blikken en...NOG verder terug te gaan,
tot de geschiedenis van beide 'aparte groepen'...


EERSTE GESCHIEDENIS

AKV DE ZIEKE ZJIERATTEN

1983

Uit de krantenbericht hierboven blijkt dat het debuut van AKV De Zieke Zjieratten dateert uit 1983.

We vonden ook nog deze stoetfoto:


1984

Met hun 'Ieste Vraalek Vroiwillig Pompierkorps' 

Legendarisch onderwerp!


1985


1986


1988


AKV TWIEKIERENNIET

AKV Twiekierenniet had z'n debuut in 1986:1987


1988


FUSIE VANAF 1989


Naast het ter ziele gegane andere fusieproject Fleis-Pladasj (1990), probeerden ook De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet in 1989 al om te fusioneren. Zij hadden hiervoor 3 redenen:

1. De Zieke Zjieratten hadden geen leden genoeg.
2. Twiekierenniet had geen geld in kas.
3. En 't stad had gevraagd om groepen te fusioneren


ZEGETOCHT

Hier lukte het wonderbaarlijk wél! En hoe!

AKV De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet won meteen de stoet van 1989 en zou dit ook overdoen in 1990 en 1991!

1989 (stoet en overwinningsviering)


JAREN 90

1990 (tweede overwinning)


1991 (derde overwinning)


1992-2016

Géén overwinningen, maar jaar na jaar opvallende uitbeeldingen!

1992


1993


1994


MIDDELGROTE GROEP

Tussen 1995 & 2002 was De ZZ-2x0 een Middelgrote Groep!

1995


1996


1997


1998


1999


2000-2009

2000


2001


2002


KLEINE GROEPEN

Vanaf 2003, de verjaardag van '15 jaar fusiegroep', schakelde men terug over naar de categorie 'Kleine Groepen'...

2003


2004 (voorkant kostuum)


(achterkant kostuum)


2005


2006


2007


2008


2009
2010-2019

2010
2011


Carnavalaalstkoentje fotografeerde deze unieke ontmoeting...
... met de échte (tweede) Ajuinboer Fons
2012
2013

'd’ Er was isj …'

• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2013: KLIK
2014

'As d’ etalozje van Maria d’Hondt vedrom tot leven komt'

• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2014: KLIK
2015

'De groeite kois van de Floeren'

• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2015: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

2016

'Awoe'

• Presentatie Onderwerp: 

--> Thema-voorstelling: KLIK
--> Oproep: KLIK
--> Pers 'Protestactie': KLIK


• Stoet 2016: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

2017

'Oilsjt in de windj!'


Na vele jaren geduld, eindelijk eens een éérste plaats!


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2017: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK


Jens:
"Carnaval 2018 is een jubileumjaar voor de Zieke en zal dus net iets feestelijker zijn. Het startschot is reeds gegeven met de aanloop naar onze quiz en praktische voorbereidingen van onze verschillende activiteiten. Ook bij ons lag de idee op tafel om van categorie te veranderen, om dezelfde redenen als andere groepen reeds aangaven.

We zijn er nog niet helemaal uit welke weg we precies zullen inslaan, maar het zal in ieder geval opnieuw bij de kleine groepen zijn. Een ding is zeker: wij zullen er in 2018 opnieuw staan en ook van ons jubileum jaar een fantastische editie maken."


2018

'Jurypoeppen in de stoet!'


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2018: KLIK


• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

2019

*Wordt Vervolgd!*


• De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet vanaf 2000: KLIK op DEZE LINK

Fotomap Carnavalaalstkoentje, De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet:

                                         

Reportage: eigen Fotoarchief, Patrick De Boeck, 
 eigen krantenarchief + Digitale Krantenarchief: KLIK