Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zondag 6 januari 2019

Aalst Carnaval 2019 - 'De nieve LossE' roepen startende en stoppende losse groepen op zich te melden tegen 14 januari!


'NUMERUS CLAUSUS DOET DE LOSSE DOEID!'

De stad Aalst besliste om de huidige Numerus Clausus nog voor één jaar te handhaven. 

Dit betekent dat enkel de groepen die deelgenomen hebben aan de carnavalstoet van 2018 uitgenodigd worden om deel te nemen in 2019. Deze maatregel geldt zowel voor de vaste als voor de losse groepen.
Pas na Aalst Carnaval 2019 komt daar verandering in en wordt er een wachtlijst aangelegd.OPROEP

De inschrijvingen voor losse groepen beginnen op 14 januari en lopen tot 10 februari.

In 2017 waren 214 losse groepen ingeschreven. In 2018 waren het er slechts 189. Dat is 25 losse groepen minder dan het jaar voordien.

Enkel deze 189 losse groepen worden uitgenodigd om in te schrijven voor de stoet van 2019. Zonder bijsturend initiatief, zoals het huidige initiatief van de nieve LossE, valt te vrezen dat opnieuw 20 tot 25 plaatsen voor losse groepen verloren gaan.


1. De nieve LossE roepen stoppende losse groepen dan ook op om contact te nemen en zich kenbaar te maken met de bedoeling zich vooralsnog opnieuw in te schrijven met administratieve adoptie van startende leden van losse groepen.
2. De nieve LossE roepen carnavalisten op die de ambitie hebben om als nieuwe losse groep in de stoet te gaan om zich kenbaar te maken, en via ons communicatieforum contact op te nemen met groepen die initieel niet van plan waren om zich opnieuw in te schrijven.
Deze procedure is volledig in lijn met de suggestie van de Stad dat startende carnavalisten zich zouden aansluiten bij bestaande groepen.
3. De nieve LossE roepen álle bestaande losse groepen op om zich te melden en solidair met eventueel uit noodzaak illegaal opstappende losse groepen Actie te voeren in de stoet.
Contact kan gemaakt worden via Toktok Tok op Facebook of via toktoktok.wieesterdoor@gmail.comWIE ZIJN DE NIEVE LOSSE?

De nieve LossE is een project dat zich als doel stelt om één, zoveel mogelijk losse groepen te laten opstappen in de stoet van 2019, en om twee, met een ludieke actie in de stoet het ongenoegen van de losse groepen over numerus clausus duidelijk te tonen aan het publiek en de organisatoren.

Toktok Tok is een pseudoniem voor Erik Hendrickx, lid van losse groep De Moikes. Toktok Tok is initiatiefnemer voor de faceboekgroep “Losse Groepen illegaal of wadde?” en auteur van een reeks satirische deurdrempeldialogen die steeds beginnen met – Tok, tok, tok. – Wie es ’t er door?

De toegang tot de facebookgroep “Losse Groepen illegaal of wadde?” wordt van nu af aan voorbehouden tot leden van bestaande, startende of zogenaamd stoppende losse groepen en tot enkele bevoorrechte getuigen uit de media.

We danken de huidige leden van de facebookgroep die niet tot een losse groep behoren voor het begrip dat ze willen tonen voor deze beperking.

De mededeling van de Stad over de inschrijvingsstop (numerus clausus) vindt u ook hier


Reportage: Carnavalaalstkoentje
Perstekst: Toktok Tok, Erik Hendrickx
Foto's: ©Bjorn Van Ryckeghem

1 opmerking:

  1. Geweldig toch, de losse en de stoet. Ken je ook een losse groep die eraan denkt zich niet opnieuw in te schrijven, vraag de contactpersoon om zich te melden op Toktok Tok Faceboek of per email toktoktok.wieesterdoor@gmail.com

    BeantwoordenVerwijderen