Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 24 juni 2014

Duik in de Geschiedenis: de eerste Ajuinboer Albert Verbestel!


INLEIDING

In de geschiedenis komen vaak unieke personen voor, die oneindig veel respect verdienen door hun inzet en toonaangevende sociale functie in het Carnaval van Aalst.

Eén van hen is Ajuinboer Albert Verbestel! (°1916-†1987)


Foto's: Prins Frans De Boitselier, de eerst verkozen Prins won van de legendarische ajoinboer Albert Verbestel!


CARNAVALSHART


Een jasje met 98 ajuintjes, z'n Belforthoed uit karton en de onvergetelijke bijnaam 'Catsjoeken', naar het 'Café Caoutchouken', dat hij zelf uitbaatte op de  Hoge Vesten, zorgden voor een icoonfiguur.

Onnavolgbaar en representatief Cultureel Erfgoed, tot zijn laatste adem!


Hij was ook de 'Burgemeester van de Rechteroever' en behoeder van de succesvolle Hoge Vesten Kermis vanaf net na de Tweede Wereldoorlog... 

Met als belangrijkste doel, geld inzamelen voor 'liefdadigheid'.

In eerste instantie deed hij dat voor de vier verenigingen die in zijn café hun lokaal hadden.
Maar z'n grootste zorg waren oorlogsweeskinderen. Hij had in het begin ook z'n groepje, 'De Biesekes'


Albert Verbestel: Ajuinboer werd 10e in de 'versieringswedstrijd' van 'Karnaval 1958'

BOEKJES WERDEN AJUINTJES

Z'n 'taak' in de stoet was het verkopen van 'programmaboekjes'.

Enkele jaren later werden dat Ajuintjes!


©Archief Lieven Goubert: ajoinboer verkoopt programmaboekjes (voor een goed doel) in 1951. Op de Grote Markt, achter hem het hoekhuis waar nu 'SIM' is


©Archief Lieven Goubert: Ajoinboer verkoopt programmaboekjes in 1952. Foto: voor het stadhuis.

Zelf maakte hij die ajuintjes uit hout en vergulde ze met 'goud'.

Een rood-wit lintje om het draagbaar te maken: allemaal eigen werk!

Voor 1956 liep 'Ajuinboer Bert' met jas en 'gewoon hoedje'.
Vanaf dan pas droeg hij ook de beroemde Belforthoed, geïnspireerd op de affiche van dat jaar.


In 1977 werd de Ajuinboer officieel door de stad en het Feestcomité aangesteld.
Eigenlijk werd dan pas deze 'titel' gehomologeerd!


Ajuinboer:
"Na 50 joor karnavalkarrière... 'k Bende gelikkigste mensj va giel Oilsjt..."
PRINS ALEXANDER


Ajuinboer ontmoet Prins Alexander

Een eerste hoogtepunt was het bezoek van Prins Alexander in 1960.
Ajuinboer Bert veegde z'n voeten aan het protocol en ging een praatje slaan met de Prins.

Ajuinboer:
"In naam van de Voil Jeanetten van deze stad, wilt ge aanvaarden 'dit geschenk'.
't Is een échte ajuin en daar zit natuurlijk een reukje aan.
Maar dat zal wel zo erg niet zijn...
Aan de politiekers die hier rond u zitten is allemaal een reukje..."


Later kreeg Ajuinboer Albert Verbestel ook nog van de 'Orde der Ajuinprinsen' de trofee als... 'meest verdienstelijke karnavalist'

KONING BOUDEWIJN


Ajuinboer ontmoet Koning Boudewijn

Z'n allergrootste erkenning kreeg Ajuinboer Bert in 1978.
Ter gelegenheid van de 50e Carnavalstoet kwam het koningspaar naar Aalst Carnaval.

Koning Boudewijn overhandigde hem namens de stad en alle carnavalisten de gouden medaille / Ajuin en Manneken Pis kreeg in Brussel een passend 'Ajuinboerkostuumpje'.


Ajuinboerdecoratie voor 'Manneke Pis' in Brussel

STANDBEELD

Het was wijlen oud-burgemeester Marcel De Bisschop die in 1987 ijverde voor een 'Ajuinboer-standbeeld'...


OPVOLGING

Een figuur als Albert Verbestel vervangen is niet eenvoudig.

Toch werd de traditie van Ajuinboer uiteindelijk verder gezet.
Halverwege jaren 90 besloot Fons De Smedt deze functie op te nemen.

Nadat hij sukkelde met zijn gezondheid, rees de vraag hoe het verder moest...
Fons overleed in december 2014... KLIK

©Carnavalaalstkoentje: laatste publieke optreden van Fons: 
maandagstoet 2011, kortstondig 'groeten' van AKV De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet. Onderwerp...'Ajuinboer'.


In 2012 barstte een 'vriendenstrijd' los tussen 2 mogelijke 'opvolgers' van Fons.
 

Al werd Fons nooit uit z'n functie ontheven...
Sindsdien kreeg Aalst 2 Ajuinboeren die, net als hun voorgangers, het hart op de juiste plaats hebben....


Ajuinboer Jean-Marie Heyman: († 16 juni 2015, zie KLIK )


Ajuinboer Julien De Cock:


In z'n onnavolgbare sympathieke stijl denken we toch nog eens terug aan de eerste Ajuinboer, Albert Verbestel...

Menig carnavalist hoorde hem wat graag 'Ajoin, Ajoin' roepen....

We zullen hem nooit vergeten!


Bronvermelding: DADD vzw, deze link, eigen krantenarchief, eigen infoverwerking.

Foto's: krantenarchief, ingestuurde foto, eigen fotoarchief, archief Lieven Goubert, Patrick De Boeck

Geen opmerkingen:

Een reactie posten