Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

dinsdag 11 september 2018

Aalst Carnaval - Carnavalist Tot In De Kist vzw bezorgd om verkeerssituatie rond de Werkhallen + Reacties! *UPDATE*


Nieuwe belijning rond de hallen

BEZORGDHEID OVER VERKEERSVEILIGHEID

Persmededeling CTIDK, 10 september ’18

'Levensgevaarlijke verkeerssituaties rond onze tweede thuis…'

De bestuursleden van CTIDK en de aangesloten AKV’s zijn gegrond bezorgd, omtrent de verkeerssituatie in de omgeving van de werkhallen, aan de Hoge Vesten.

Nabij de carnavalshallen is “verkeersveiligheid” altijd al een hot item geweest.
Daar waar er vroeger enkel een parkeerverbod was aan de hallen en doorgaand verkeer toegelaten werd, op de ogenblikken dat de werkhallen gesloten waren, is de verkeersituatie er nu volledig achterhaald. 

De foto’s liegen er niet om…. haaientanden, stoptekens, voorrangsregelingen en wegmarkeringen zijn er schering en inslag. 
En dit allemaal aangebracht zonder medeweten van de carnavalist. De huidige verkeerssituatie is, vanuit het oogpunt van CTIDK, levensgevaarlijk en ontoelaatbaar.

Deuren draaien naar buiten open


Gevaren in een notedop:

• De buitendeuren draaien om veiligheidsredenen naar buiten open, maar daar er geen voetpad is, kan een openzwaaiende deur tot een ongeval leiden met een aanrijdende wagen, aangezien noch de carnavalist, noch de wagen elkaar zien. Dan nog buiten beschouwing gelaten wie nu verantwoordelijk gesteld zal worden en hoe dit door de verzekeringen opgelost wordt!!
• Carnavalswagens zullen bij de opkuis van de hallen steeds in overtreding staan, daar ze de openbare weg blokkeren. Binnen- en buitenrijden zal een kunst worden, naast de vele wegblokkades. Carnavalisten riskeren ook steeds een proces-verbaal of het wegslepen van hun voertuig / wagen(s).
• Aan de hallen is er nu tweerichtingsverkeer, carnavalisten worden hopelijk geen overstekend wild.
• Ook het afladen van afval aan de containers wordt een spelletje op leven en dood, want voorbijrazend sluipverkeer zal zich al toeterend een weg banen.
• Leveranciers zullen de werkhallen ontzien, want laden en lossen wordt een beproeving, vooral omdat er nergens (meer) plaats voorzien is om goederen te leveren.
• En dan… is er nog de ontbrekende parkeergelegenheid. De beloofde extra parkeerplaatsen blijven uit en het gedoogbeleid bij het vroegere foutparkeren is verleden tijd. De oude fiets en wandelschoenen lijken nog de beste oplossing..
Dat de carnavalisten om “veiligheid en oplossingen vragen” is dus een zeer terechte eis. Het wordt tijd dat de verkeersproblematiek aan de werkhallen eens terdege ingezien en in totaliteit aangepakt wordt. Vreemd is wel, dat ook de carnavalisten welke politieke mandaten of ambities ze ook hebben, zeer stil toekijken van aan de zijlijn… 

Op hun steun en toewijding hoopt CTIDK te kunnen rekenen.

Leveringen van materialen op woensdag


OPLOSSINGEN?

Maar de carnavalist heeft goede ideeën om het verkeer te luwen:

• Open de slagboom enkel op ogenblikken dat de hallen gesloten zijn.
• Zorg dat de juiste verkeersborden, de verkeerssituatie aanduiden. De Hoge Vesten zijn al lang geen doodlopende straat meer, maar toch staat dit nog steeds aangeduid.
• Kies voor éénrichtingsverkeer gedurende de hele dag en vermijd het sluipverkeer.
• Maak een compromis met de aanpalende betaalparking en communiceer de parkeermogelijkheden of - voorwaarden met ons, dit lost een groot probleem op.
• Maak een 'lever- en loszone' aan de containers, zodat de geleverde materialen veilig staan.
• Zorg dat het verkeer op een ruime afstand van de gebouwen passeert in één richting, zodat alle situaties zichtbaar zijn.


• Voorbereidingen Carnavalsbeurs: aanbrengen grondlaag, waarop WAF Alosta graffiti zal kunstig verwerken!


ANDERE ZORGEN

Verder staan we ook nog even stil bij de volgende zaken… 

• Hoe staat het met de “nog niet geplaatste branddeuren” in de hallen? Ging dit niet afgewerkt worden na het bouwverlof?
• Wanneer worden deze geplaatst, zodat de groepen hun werk- en stockageplaatsen weer kunnen opbouwen?

• Is er al een beslissing genomen omtrent de jurering van de zondagstoet? Blijven de deeljureringen (humor, wagen, interactie, muziek,..) bestaan?
• Wordt er werk gemaakt van een nieuwe, aan te stellen deurwaarder?
• En tot slot… wanneer worden de eventuele aanpassingen aan de numerus clausus bekend gemaakt?


Wij willen meewerken aan alle facetten van carnaval… 
Alleen moet er dan inspraak en samenwerking zijn en net daar wringt het schoentje. 
'Samen sterk voor carnaval' zou de leuze moeten zijn, maar dan moet je elkaar wel onderweg vinden.

Namens het bestuur van CTIDK


In de hallen 2 tot en met 9, werden de tussenmuren verhoogd


REACTIE FC-VOORZITTER DIRK

• Ook Dirk Verleysen steunt de bezorgdheid...


Dirk:
"Als voorzitter zit ik al een paar maanden met een wrang gevoel, de laatste dagen aangewakkerd door de nieuwe verkeerssituatie op en rond de carnavalswerkhallen.
Worden de carnavalisten stiefmoederlijk behandeld?
Worden wij aanzien als slechte partners voor het stadsbestuur?
Zijn wij niet het uithangbord van de Stad, carnaval Aalst, het grootste evenement van de Stad met gemiddeld 90 a 95.000 bezoekers tijdens de stoet?
 

Werd er ons geen parking beloofd ter hoogte van de carnavalswerkhallen voor de 500 a 1000 wagens tijdens piekperiodes?
Ik steun de bezorgdheid van CTIK."


#eenbozevoorzitter
#OilsjtPositief voor altijd!


REACTIE SCHEPENEN VAN DE STEEN & CASAER

Ann & Dylan als metje en petje van De Vismooil'n 2018, 'Oilsjt in de Knoeip...'


Ann Van de Steen (bevoegde schepen Openbare Werken):
"Ik ben met mijn diensten gaan kijken aan de carnavalshallen vandaag en heb er gesproken met Dirk en de vertegenwoordigers van CTIDK.
Wat Dirk voorstelde, om een grote parking te realiseren op de gronden van De Lijn, hebben mijn diensten al eerder onderzocht.
Die piste is uitgesloten, want De Lijn wil dat gewoonweg niet.
In die buurt ligt ook een grote 'randparking' van Tereos Syral. Maar ook dat stuitte op een 'njet'.

Uit de gesprekken met CTIDK, neem ik zeker ter harte mee dat we beter de slagboom aan Beekveld dicht laten, om sluipverkeer te weren.
Ik zal dat maandag voorstellen op het schepencollege.
Als een eventuele oplossing...
Ook voor mij primeert de veiligheid van de carnavalisten!"


Dylan Casaer (bevoegde schepen Mobiliteit):
"Over de constructieve voorstellen kan zeker gepraat worden.
Uiteraard zijn we steeds voorstander van verkeersveiligheid voor iedereen...
Daarom dat we dit nog verder bespreken. Binnenkort meer nieuws... "


METEEN ACTIE

• Opvallend snelle reactie...


Op woensdag 12 september, bleken de 'driehoekjes' er nog te staan, maar de 'midenste belijning' werd reeds verwijderd...


Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, ©Michiel Geeroms (1e foto verfwerken) & ©Steve Vandyck (bovenaan)


• Doorgangen, mét veiligheidspalen tussen de hallen onderling, in september van 'zonder deur' naar 'met deur'...


Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, september 2018

Geen opmerkingen:

Een reactie posten