Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 15 oktober 2019

Groep in de Kijker: AKV Schie 'dj Oit!


SINDS 2017

AKV Schie 'dj Oit! is een Kleine Groep die sinds 2017 aan de stoet deelneemt.

Ambities blijven bescheiden, maar men wil elk jaar een leuk thema presenteren aan het publiek!

De eerste foto: zonder woorden...


AKV Schie 'dj Oit:
"Onze groep bestaat voor het merendeel uit mensen die al enige ervaring hebben in het carnavalmilieu.
Een groot aantal van hen had echter een beetje gedesillusioneerd het laatste carnavaljaar beleefd en wou de zaken op een andere manier aanpakken.

Waarom een AKV en geen OLG bijvoorbeeld?
We hadden al snel een mooi groepje bij elkaar en hadden sowieso al wat materiaal en genoeg ervaring om als AKV onze kans te wagen.
We zouden graag een hechte groep worden, want dat is dé voorwaarde om op termijn te blijven meedraaien..."


2017 40e op 49 Kleine Groepen


ONDERWERP:
'D'Aa Garde in groeite form'

UITLEG:
"Vèr ons groeit debuut as akv brengen weir tees joor een ierbetoein oon de Keninklèke Harmonie d’ Aâ Garde. Dees verienegink, gestart in 1787, viert in 2017 eer 230ste joor. Reden te mier om ze ne kier goed in de blommekes te zetten. Weir rollen de roeie loeiper oit ver d' harmonie, eer jeegd (= de nieve generausje) en Cantinières toides de stoet."


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2017: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK


2018 40e op 46 Kleine Groepen


ONDERWERP:
'Oilsjt, té Sjik!'

OITLEG:
"Oilsjt wert stillekesoon té sjik. Ons stad wèrt te koensjtig. T stadsbestier eet de leste joaren te veel ingezetj op koensjtweirken da scheftig te veel geldj kosten vèr wa da ’t mor es. Tees got de gewoeinen Oilsjteneer zèn klak te boeven. Da eet as gevolg dat er teveel sjikke madammen in ons stad flaneren. Tès gielegans van n’ hond!!!"

Schie 'dj Oit! Advocaat...


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2018: KLIK


2019 31e op 39 Kleine Groepen


ONDERWERP:
'Den Oilsjterse Zoo'

OITLEG:
"De leste jooren es Oilsjt gralèk ont opleiven deer ’t verschoeinen van aal de ploinen, strooten, nen nieven tinnel,… Bekenje Oilsjteneirs gelèk Steven Van Herreweghe droeimen al zjieverentgoddeweg van ne zoo in ons schoein Oilsjt. Doorom willen weir ons iënege vastelauvedstee nen oigen zoo geiven op den Amylum. Komt gerest isj zieng binjst ons droi zotte daugen, ge gontj eir zeikerst ni beklaugen!"


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2019: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

2020 20e op 39 Kleine Groepen


ONDERWERP:
'Weir bevriez'n den toid, want carnaval mè Schie 'dj Oit! wert e foit!'

OITLEG:
"Vastelauved viern wert miër en miër een kostelèke zauk. De nieve generausje zitj liever op eir gat want vèr ewa kaa zen ze veil te plat. Weir bevriezn de woizers van den tettentoern want ons droi zotte daugen zèn veil te kèrt. De manen van Schie ‘dj Oit! roepen et oit want weir viern ons iëneg fiejst vèr atoid!'"


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2020: KLIK


Artikel met dank aan AKV Schie 'dj Oit!

Fotomap:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten