Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

zondag 11 februari 2018

Aalst Carnaval 2018 - Volgorde 90e Carnavalsstoet op 11 & 12 februari!


90e AALSTERSE CARNAVALSSTOET TELT 75 AKV-GROEPEN

De volgorde van de 90e Carnavalsstoet is bekendgemaakt!


VERSCHUIVINGEN EN GESTOPTE GROEPEN

-> 5 Carnavalsgroepen stopten na de vorige stoet!

• De Sjattrellen (35 jaar): KLIK
• Schiefgoddeweg (25 jaar): KLIK
• De Smauk Es Ter Af (4 jaar): KLIK
• Bekanst Op De Bolje (3 jaar): KLIK
• Wadesdavoriet (25 jaar): KLIK

-> 75 Carnavalsgroepen in 3 categorieën!

• 46 Kleine Groepen
• 18 Middelgrote Groepen
• 11 Grote Groepen

Door de Numerus Clausus mogen er geen nieuwe groepen zich inschrijven en zakt het aantal AKV's van 80 naar 75.

• AKV Bedesterd gaat van Klein naar Middelgroot: KLIK
• AKV Gratietanders gaat van Middelgroot naar Klein

OFFICIËLE GEDEELTE

A Radiowagen
B De Aalsterse GillesC Stopnoillekes en De Reuzen


D Ros Balatum


E De Oilsjterse Mazjoretten


F Prins Carnaval 2018 Alex


G Oilsjt Mjoezik


DEEL A

Kleine Groepen

1 Gratietanders, 'Jubilee à volonté, wie viert er me Gratietanders mee?': KLIK
2 A’join, 'Weir Aven 't Kloin': KLIK
3 Zjust Op Toid, 'Travestieten mauken de voil janettenstoet kapot doorom doe zjust op toid hoe da et moet': KLIK
4 Gebosjt, 'Modern of Klasiek, iet simpel of iet sjik, oit Mazoik of oit Oilsjt...': KLIK
5 Schiedj’oit, 'Oilsjt Té Sjik': KLIK
6 Denjer Enjeren, '90 joor Oilsjt Carnaval Vieren Weir In 't Heelal': KLIK
7 De Zoipers, 'Na 90 joor stoet, zelfs Nen Ezel Wetj Hoe Dat Moet': KLIK
8 Bjein Swanjee, 'Wet Is Wet': KLIK
9 ’t Es Noig, '80 joor Keiremis en 90 joor Stoet': KLIK
10 Beplekt of Bezoepen, '40 joor de Blaa Biskoppen, toid ver nen keirkelijken jubilei en weir vieren mei': KLIK
11 Ajommoja, 'Ver E Lotjen Groeit Of Kloin, Moeie Boi Ajommoja Zoin': KLIK
12 De Vismooil’n,
'Oilsjt In De Knoeip... 't Es Noor De Knoppen': KLIK
13 De Zwisjelmoizen, 'Ondersteboeven Van Oilsjt': KLIK
14 De Melkmoilen, 'Auverecht En Dwees': KLIK
15 Oeverboeft, 'Weir Verkoeipen Locht!': KLIK
16 De Schoitkitten, 'Weir werren ziek van politiek': KLIK
17 De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet, 'Jurypoeppen in de stoet!': KLIK


Middelgrote Groepen

18 De Zwiejtollekes, 'Da's toch straf! Goensjtdagmeiret waster giën spoer van prinsj Raf!': KLIK
19 Geschalotterd, 'Mini-Oilsjt': KLIK

20 De Zjieverleppen, 'Oilsjt Ons Charmante Stad Giejn Onbeschreiven Blad': KLIK
21 Tisj, 'Van d'Oilsjterse histoere goot er niet verloeren': KLIK
22 De Loizemaanen, 'De Loizemaanen pakken eir mei op een ongeloeifelijke kamiëlenrace': KLIK
23 De Zwiejtzoel’n, 'Getj Alted Prois In De Politiekers Eer Gokpalois': KLIK
24 Krejeis, '...En Brengt Eir Zaksken Mee!!!': KLIK


Grote Groepen

25 De Salongcarnavalisten, 'Wert Oilsjt in't giël é polletiek stroidtoniël': KLIK
26 Pertotal, 'Dozje n°5': KLIK
27 Beschomt, 'Vlotjes den iësten!' KLIK
28 Possensje, 'NVA’us spiritus @ Alostus': KLIK


DEEL B


Kleine Groepen

29 Kompasje, 'Een zwarte man aan het werk in Aalst? Utopie?': KLIK
30 Liejp, 'Pakt aal eir paraplieken in d'hand, want ver de 90e kiejr gommen deer alle weer en windj': KLIK
31 Afgebesteld, 'De jacht es oepen en weir emmen ons een Ilseken geschoeten': KLIK
32 Wazakkermedoeng, 'Weir vieren 5 joor jubilee op skiconge': KLIK
33 De Sperrezjiekers, 'Goon de koppensnoiers in pesjoeng, wa moeten d’ Oilsjterse groepen tèn doeng ? Ten keje alliejn mor betraan op d’academie van Gert Schattemaan!': KLIK
34 Schelmeroi, 'Opkoisen!': KLIK
35 Wel Bestedj, 'Oilsjt Een Glitterstad': KLIK
36 Kledde Mè Vel, 'Weir Sloon De Naugel In De Kop': KLIK
37 Om en Vedrom, 't Schoeinste Stiksken Aat, Beklidj Mé Veil Diamant'n en Gaad': KLIK
38 De Saazers, 'Garçong die graalek veel pintjen kan draugen zoekt café die wiltj oependoeng me ons daugen': KLIK 

39 ’t Es Na Of Noeit, 'Ik Em Er E Goed Oeig In': KLIK
40 Venoin, 'Dombo Trump 0.0': KLIK
41 De Poipeplekkers, 'T’spel zitj op de meilen!': KLIK
42 Gralèk Grosj,
'Fillie, de Vesse Koizer Van 'T Aad Oizer': KLIK

Middelgrote Groepen

43 Bedesterd, 'Giël Oilsjt es Bedesterd': KLIK
44 Onzjier zèn Préférees, 'Onzjier ten stroide mè stermgedrois': KLIK
45 De Droeve Apostelen, 'Den Dozjschen Oerlog': KLIK
46 Steirk, 'De maskes van Schotte goon vèr Olympisch gaad mor zèn van e pateiken nie benaat': KLIK
47 Zwisj, 'Oilsjt oitgemolken': KLIK
48 Drasj, 'No 6 joor es de moment gekommen dat aal d’oilsjteneers nen nieven berremiester moeten gon kiezen': KLIK

49 De Steijnzoel’n, 'Weir Tellen Af': KLIK

Grote Groepen

50 Eirg, 'In Oilsjt zent aal (Schoin)hoiligen, mor onzjier bleift nen oilsjteneer!!!': KLIK
51 Lotjonslos, 'De lesten Ommegank': KLIK
52 De Snotneizen, 'De Vos In 't Kiekekot': KLIK


DEEL C


Kleine Groepen

53 De Profiteurs, 'De Kamillekes en Kamiel 50 jaar later': KLIK
54 De Masjongskes, 'De poletieke spoektroin retj oit, weir betraan et ver giejn floit, van nen thriller gesproeken': KLIK
55 Mismiejsterd, 'Weir Trekken d'erop Oit': KLIK
56 Bjein Treizen, 'Rezzekes moilen met de grote leider': KLIK
57 De Brosselkeire, 'De Wallentram': KLIK
58 Droeig, 'Dozje as den Neptunus van ons stei, en 't kommetoit bubbelt mei': KLIK 

59 Lekken en Plekken, 'Stem vér de nieve partoi WboZ', KLIK
60 Beplekt en Bespoeten, 'De Carlton sloit, weir doeng 't licht oit!' KLIK
61 Gekloetj, 'Gekloetj und Stoedijow 100 prezantieren das mjoezikal '40-'45 mit kaboeter Dolf!' KLIK
62 De Tsjoepeneizen, 't Oilsjters DNA, 't Zitj Em In Ons Bloed': KLIK
63 Tes Ter Oever, 'Oilsjt Drooit Zot!': KLIK

64 Stièndoeid, 'Der Hangt Iet In De Locht!': KLIK
65 Geloeif Mè Goed, 'Operausje Koekoek': KLIK
66 Nem Na! 'Goi Zetj E Groeit Licht!': KLIK
67 Dest – Goe Schief, 'In Oilsjt Es De Wereld Klein!': KLIK


Middelgrote Groepen

68 Minder Es Miër, 'We Zèn Ier In Den Aup Gelozjeird', KLIK
69 De Toerenbiejoekes, 'Oilsjt, droi daugen (disco)bal': KLIK
70 De Popollekes, 'OILSJT om van te snoepen...' K
LIK
71 Lossendeirdeveirdeirdeir, 'De regen bezwoeren? Ne goeie carnaval geboeren!' KLIK


Grote Groepen

72 De Loge, 'Bangkok': KLIK
73 De Matotten, 'Wie veroevert er et Oilsjters paradois?' KLIK
74 Schiefregt’oever, 'Aal da licht wert veil te dier, doorom doeng weir beroep op de natier': KLIK
75 De Lodderoeigen, 'Wie of wa waugt de sprong? Wie es den dweesligger? Wie of wa es de groeitste blauskauk?' KLIK76 De Koisploeg van de Stad Aalst


Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, koisploeg: Ann VDS
Bron: Stad Aalst, KLIK 

LOSSE GROEPEN

189 Losse Groepen op een rij!

KLIK op de foto voor vergroting...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten