Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

vrijdag 25 oktober 2019

Aalst Carnaval - vzw AKV De Vismooil’n reageert met 'Open Brief'!


CARNAVALSGROEP KOMT MET OPEN BRIEF

Vzw Akv De Vismooil’n reageert …

-> Integraal persbericht

Omwille van de aanhoudende leugens die verspreid worden door enkele personen die niet eens aanwezig waren op het overleg van woensdag laatstleden, wensen wij eenmalig te reageren om ons verhaal te vertellen, de afgelegde weg te duiden om hierachter dit hoofdstuk definitief af te sluiten. Wij vinden het belangrijk dat ook ons verhaal wordt gehoord en gepubliceerd. Het was de bedoeling geen persmededeling meer te sturen maar de weerkerende verwijten, onwaarheden en dreigementen die sinds gisteren opnieuw in de media worden verspreid, verplichten ons dit eenmalig schrijven. Ons, dat zijn de Vismooil’n, bij gestaan door vzw Carnavalist Tot In De kist.

Wij vertellen kort de weg die is afgelegd van carnaval 2019 tot vandaag.
Na carnaval 2019 werden de Vismooil’n overstelpt met haatberichten, dreigementen en doodsbedreigingen van over de hele wereld, waarbij persoonsgegevens, gezinssituaties en foto’s werden gedeeld op internationale websites. We hebben meermaals gevraagd aan de vertegenwoordiger van het Forum Joodse Organisaties - zowel schriftelijk als face to face – om hier tegen op te treden, aangezien hun verontwaardiging hierover even groot leek als de onze. We stelden de vraag aan het Forum om te helpen de nationale en internationale kritiek, de aanvallen, de haat en bedreigingen naar zowel De Vismooil’n, als onze carnaval en de stad Aalst, een halt toe te roepen. Aalst en zijn carnaval is niet racistisch, antisemitisch en al zeker niet haatdragend.

Aalst carnaval is een volksfeest van relativeren, zelfrelativering en van soms zeer scherpe humor. We kwamen een eerste keer kort na carnaval bij elkaar op de kantoren van Unia te Brussel. Daarbij was dezelfde vertegenwoordiger aanwezig van het Forum Joodse organisaties. We luisterden aandachtig naar de grieven en antwoordden het volgende, welke later ook in briefvorm aan het Forum werd bezorgd.

"De Vismooil’n, alsook vzw Carnavalist Tot In De Kist willen excuses aanbieden voor het feit dat men zich hierdoor gekwetst voelde.
We kunnen zeer goed begrijpen dat de uiterlijke kenmerken negatieve herinneringen en trauma’s doen ontstaan. We begrijpen zeer goed het verdriet, de onmacht en de kwaadheid. De gelijkenis op een specifieke wagen gebruikt door het Duitse naziregime, berust op een uiterste en totaal niet bedoelde toevalligheid. We kunnen ons echter niet excuseren voor het feit dat Joden als karikaturen worden afgebeeld of omdat we humor trachten te gebruiken om een bepaald thema, een bepaalde gebeurtenis uit te beelden. Een uitbeelding is altijd het uitvergroten van een bepaalde situatie, persoon of gebeurtenis.

Aalst Carnaval heeft nooit de intentie om te kwetsen. Carnavalsgroepen kennen een bepaalde zelfcensuur, gaan altijd een zeer dunne grens op zoeken en zijn vaak zeer scherp. Aalstenaars zijn zeer chauvinistisch. Aalstenaars zijn kritisch en kennen vaak uitersten: wit of zwart, grijs bestaat niet. Dat zit ingebakken. Aalstenaars zijn bovendien krakken in zagen en op elkaars kap zitten, maar raak aan de Aalsterse eigenheid, dan wordt heel vaak massaal en collectief aan één zeel getrokken. Wanneer men een Aalstenaar zegt dat iets niet mag binnen vormen als humor en meer bepaald carnaval, binnen tradities of eigenheden, dan zal dit juist wel gebeuren en vaak nog uitvergroot worden. Carnaval tast de grenzen van de vrijheid van expressie af, carnaval Aalst is een feest dat bindt. We zagen op elkaar, hebben zeer veel kritiek op elkaar, echter met carnaval valt dat vaak allemaal weg en zijn er geen klassenverschillen meer. De boer of de arbeider feest met de advocaat of de directeur. Carnaval is het ontladen van alle stress, het loslaten van bezorgdheden. Carnaval is het omdraaien van de realiteit.

Carnaval is lachen en uitvergroten van feiten, gebeurtenissen, situaties, die niet worden toegelaten doorheen de rest van het jaar. Alles moet men begrijpen binnen de context en tijdsgeest van carnaval. Bovendien laat een Aalstenaar zich niet censureren, maar hij begrijpt wel dat in deze een specifieke uitbeelding werd gebruikt die ongewild een zeer zwaar trauma liet bovendrijven."

We gingen met veel interesse in op de suggestie van de vertegenwoordiger om te leren van de geschiedenis en brachten een bezoek aan de Dossin kazerne. Op onze beurt nodigden wij hen uit in Aalst, wat op poten werd gezet door Unia. De brief kwam er op vraag van de vertegenwoordiger en staat integraal te lezen in het verslag van Unia. Voor ons geen geheimen. We hebben na lang wachten aangedrongen op een antwoord, dat uitbleef. Naar aanleiding van ons aandringen werden we uitgenodigd bij de vertegenwoordiger thuis in Antwerpen. Opnieuw werd daar gevraagd naar een antwoord op ons schrijven én naar een publiekelijk afkeuren van de haatmails en doodsbedreigingen.

Het werd ons gaandeweg duidelijk dat de vertegenwoordiger (zetelende in de hoogste functie) niet de macht of de autoriteit had om op te boksen tegen de achterban. Bovendien leerden we dat er verschillende Joodse organisaties bestaan die niet op dezelfde lijn zitten, laat staan dezelfde mening delen. Hoe kon door dat bos de bomen gezien worden?
Als kers op de taart ontdekten we een grote politieke inmenging, vooral uit de Antwerpse N-VA strekking. Daar stonden we, gewone carnavalisten uit - voor ons - een wereldstad maar voor de buitenwereld een simpel provinciestadje. Hoe konden wij, gewone carnavalisten en simpele mensen, ons in godsnaam verdedigen tegen zoveel lobbywerk en macht?
Uiteindelijk kregen wij de brief terug. Deze mocht niet opgenomen worden in het verslag van Unia.
Daarin alleen afschuw en onbegrip, om te eindigen met een sneer naar de uitslag van de verkiezingen welke bewees dat Aalst een racistische stad zou zijn. Een totaal andere toon en inhoud dan de gesprekken die voorafgaand werden gevoerd. Het was ons idee om van hieraf alle aangegane contacten en gesprekken te stoppen. Wij waren kwaad! Alles werd in het werk gezet om te voldoen aan hun eisen.

Tijdens de twee gesprekken (zowel bij Unia als bij de vertegenwoordiger thuis) werd zeer begripvol gereageerd met de belofte dit samen aan te pakken. Het antwoord in de brief sprak dat allemaal tegen. Er volgden nog een aantal contacten met Unia. Zij overtuigden ons toch te proberen ons verhaal te doen op de bijeenkomst waarbij alle Joodse organisaties aanwezig tekenden. Zo gezegd… Op woensdag 23 oktober laatstleden vond deze samenkomst plaats in aanwezigheid van:
- Een vertegenwoordiger van de losse groepen
- De voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorium België
- Voorzitter en nog een vertegenwoordiging van het Forum Joodse organisaties
- Een Joodse sociologe
- Een Joods filosoof en publicist
- Vertegenwoordiger van Immaterieel Erfgoed Vlaanderen
- Vertegenwoordigers van Unia
- 2 vertegenwoordigers van Carnavalist Tot In De Kist
- 2 vertegenwoordigers van carnavalsgroep de Vismooil’n.

Eerst werd kennisgemaakt met Aalst carnaval door een bezoek te brengen aan het carnavalsmuseum. Nadien werd het rapport voorgesteld door Unia, welke op UNANIEM positieve reacties werd onthaald. We herhalen: unaniem positief. Er werden door niemand opmerkingen geformuleerd. Nadien was er kans tot dialoog. In dat gesprek werd nogmaals gesteld welke wonden de stereotypen blootlegden en waarom. Wij deden nogmaals de hele uitleg: van het tot stand komen van het thema tot de uitwerking van de wagen.

Er is zelfs gesteld dat een aantal carnaval thema’s in 2020 zullen draaien rond de heisa. Er zal zeker opnieuw gespot worden met de Joden en ook UNESCO want de stoet speelt in op de actualiteit van afgelopen jaar.
De Aalstenaar voelt zich ook gekrenkt, bijgevolg en volledig in de geest van carnaval zal er dus een tegenreactie komen. Dit zit in de cultuur van de Aalstenaar. Als we worden aangevallen trekken we allen aan één zeel. De gevoeligheid is even groot bij de Aalstenaars als bij de Joodse gemeenschap. Noch de Vismooil’n noch CTIDK kunnen garant staan voor excessen van andere carnavalisten.
Iedereen rond de tafel heeft begrip voor elkaars gevoeligheden. Alle aanwezige Joodse vertegenwoordigers waren overtuigd dat er geen sprake is van bewust of kwaadwillig antisemitisme. De dag werd geëindigd binnen een positieve sfeer.WAARHEID

Alle reacties die momenteel door individuen worden losgelaten in de media berusten op geen enkele grond van waarheid. 

Wij benadrukken de juistheid van alle bovenstaande feiten. Het is duidelijk dat er binnen de eigen Joodse gemeenschap zeer veel meningsverschillen bestaan, maar daar mogen zowel De Vismooil’n als de stad Aalst geen slachtoffer van zijn.
Het was voor ons belangrijk om dit nogmaals te duiden via deze open brief en we vragen de pers met aandrang geen namen te citeren, niet van ons en niet van andere betrokkenen. De geschiedenis leert ons welke gevolgen dit kan hebben.
Ondanks de felle kritiek op Unia wensen wij de organisatie te bedanken om tijdens het afgelopen jaar op een zeer constructieve, niet betuttelende en in niets verplichtende manier te bemiddelen. Trouwens, zelfs de vertegenwoordiging van het Forum Joodse organisaties bedankte en prees Unia duidelijk en kordaat.
Dit is het enige dat we hierover wensen te communiceren.

Bijkomende vragen worden niet beantwoord, daar de groep het geheel wil afsluiten.

De Vismooil'n willen zich toespitsen op carnaval 2020 met het thema: OILSJT VOEGELVROI.


Verslag Unia Rapport / Brief Carnavalist Tot In De Kist vzw: KLIK

Het Stoetthema 2020 'Oilsjt Voegelvroi': KLIK

#CARNAVAL2020 #OilsjtVoegelvroi

Geen opmerkingen:

Een reactie posten