Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

donderdag 25 oktober 2018

Aalst Carnaval 2019-2020: Numerus Clausus blijft nog minstens van kracht tot en met carnaval 2019, in 2020 komt er een 'Opvulregel'


NUMERUS CLAUSUS VERLENGD MET 1 JAAR

De Numerus Clausus, voor losse en vaste groepen, die ingevoerd werd voor carnaval 2018, blijft ook van kracht bij de editie van 2019!

Na een advies van de adviesraad Feestcomité, en advies van vzw ‘Carnavalist tot in de Kist’, besliste stad Aalst om de huidige Numerus Clausus (NC) nog voor één jaar te handhaven.

Dit betekent dat enkel de groepen die deelgenomen hebben aan de carnavalstoet van 2018 uitgenodigd worden om deel te nemen in 2019. Dit geldt zowel voor AKV's, als voor losse groepen!


Pas na Aalst Carnaval 2019 komt er een 'wachtlijst' (Opvulregel) die het aantal groepen laat 'opvullen / aanvullen' tot 75 AKV's en 189 losse groepen.

Voorlopig is er in de stoet van 2020 plaats voor 2 nieuwe AKV's...


REACTIES

Dirk Verleysen (voorzitter Adviesraad Feestcomité):


"De stad besloot na overleg, om de Numerus Clausus (NC) te behouden.
Ik ben op de vergadering van de losse groepen uitleg gaan geven i.v.m. de reeds genomen maatregelen in de stoet van 2018 en wat we nu nog proberen te doen.
Ik heb inderdaad ook een opsomming gedaan van waarmee de AKV’s moeten rekening houden: lengte breedte, decibels etc.

De losse groepen waren erg verdeeld, maar besloten toch tegen de NC te stemmen.
Wij dachten aan een opvulregeling tot 75-189 voor stoet van 2019, doch de regel willen we voor beide toepassen.
Omdat de vaste AKV's al waren ingeschreven (moest tegen de zomer beslist zijn, net als ieder jaar), hebben we de lijn doorgetrokken.
De Numerus Clausus blijft gehandhaafd voor 2019 en de opvulregel tot 75 AKV's en 189 losse groepen, geldt dan voor de stoet vanaf 2020.
Maar, ook na de stoet van 2019 volgt uiteraard een evaluatie."Jacquy de Pauw (Charterelle der Losse Groepen):


"Koen, het Charterelle der losse groepen heeft tegen de verlenging van de Numerus Clausus gestemd omdat:
a) De stoet niet te lang is maar niet vlot genoeg.
b) NC is een gemakkelijkheidsoplossing die niets aan de vlotheid van de stoet verandert.
c) NC ontzegt jonge carnavalisten de toegang tot onze stoet
d) De vlotheid van de stoet voornamelijk wordt beperkt door "overtredingen" van ingeschreven groepen.

Volgens verslag van Feestcomité, bij monde van haar voorzitter: wagens te lang, te lang op de Grote Markt, te luid, vastrijden onder konker enz.
Het huidig beleid van het FC om overtredingen te bestraffen met belachelijk lage geldstraffen, heeft  geen enkel effect !
Vb.. een maximale boete van 250 euro op een totaal budget van enkele tienduizenden euro."Jacquy:
"Of wij ons er nu bij neerleggen of niet, wat kunnen we doen? 
In principe is het juist...Er is niks meer aan te doen.
Men heeft ons advies gevraagd (wat we toejuichen) en dat hebben we gegeven. We nemen dus akte van de beslissing dat men ons advies niet ter harte neemt.
En als de leden daarom vragen zullen we er ons over beraden.

Nog een opmerking: het FC is als organisatie totaal ongeschikt om oplossingen aan te brengen. Integendeel, één  jaar geleden bekroonde het een losse groep, die met niets in orde was (motorisch aangedreven, te lange en te veel wagen(s), te veel leden) tot "beste losse groep" in de stoet. Die moeten mij dus niet komen vertellen wat wel en niet mag...
Maar toch, met de voorzitter kom ik persoonlijk wel goed overeen maar die zit gevangen in een politiek keurslijf

Dus liever een nieuw Feestcomité met mensen uit het milieu zelf, i.p.v. politiek gebonden.
Daar pleit ik al jaren voor. Een écht adviescomité dat bestaat uit een zeer beperkt aantal mensen met verantwoordelijkheid in elke geleding van carnaval (ingeschreven, los, politie, brandweer, stad...)
Moet het afgeschaft worden? Nee, het FC mag dan blijven bestaan, maar krijgt dan een louter uitvoerende rol, bestaat uit vrijwilligers (zoals Cirk!) en wordt daarvoor ook op de één of andere manier beloond.
Het échte advies komt dan uit die 'adviesraad', die politiek onafhankelijk advies kan geven!"


Reportage: Carnavalaalstkoentje
Foto's: ©Bjorn Van Ryckeghem & ©Carnavalaalstkoentje
Formeel Persbericht website Aalst Carnaval: KLIK

1 opmerking:

  1. Anders moet je de carnavalwagens flitsen in de stoet omdat ze te traag gaan. Z.i.p.

    BeantwoordenVerwijderen