Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 19 februari 2019

Aalst Carnaval 2019 - Stoetthema AKV De Droeve Apostelen: 'Op Steirven No Doeid'


'Op steirven no doeid'

Stoetthema's, ook die reeks krijgt zijn jaarlijkse update met 'editie 2019'!

• Wat stellen de groepen voor in de 91e stoet?
• Waarom kozen ze het thema?
• Wat houdt het in?
• Een blik 'achter de schermen'...


Als zevenenvijftigste in een (lange) rij, AKV De Droeve Apostelen!


Droeve Apostel Ollie:
"Waarde gelovigen...
Ons thema en het 'Het boek der Wijsheid' komt uit ons 'Heilig Schrift der Droeve Apostelen, jaargang 21'
 

In die verzen staat geschreven: 
er waren eens 10 eerwaardelijke Droeve broeders en zusters, die op 1 dag het Droeve, kerkelijke pad verlaten hebben om in de wereldlijke zonden te leven...

Gelukkig kwamen er ook engelen uit den hemel nedergedaald, die wederkeerden naar onze parochie.
Bekeerlingen die plots het juiste licht terugvonden..."Droeve Apostel Ollie:
"Voorwaar ik zeg u, zo geschiedde onze Bijbelse leer anno 2018-2019.
Dit dipje duurde in werkelijkheid slechts 1 dag...

As ze peizen da d’apostelen steirven, zèn ze mis!
Zo komt het ook in de stoet: een kort rouwmoment, gevolgd door een broederlijk en vooral 'Droef Feest', zoals alleen De Droeve Apostelen dat kunnen vieren!
Noch bloemen, noch kransen, geef ons liever bongskes dat we dansen!"Droeve Apostel Ollie:
"Als goede herder heb ik 44 volgelingen in de processie van 3 & 4 maart...
Droef amusement... en in de uitslag een 'goede middenmoot' worden.

Zo blijven we één grote, Droeve familie.

Amen..."GESCHIEDENIS

Het verhaal van middelgrote groep De Droeve Apostelen als AKV

We maakten ook over deze groep een mooi overzicht: KLIK

2018


2017


2016


2015


2014


Foto's: ©Carnavalaalstkoentje

Geen opmerkingen:

Een reactie posten