Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

maandag 31 mei 2021

Aalst Carnaval 2022 - 'Normale Driedaagse' is streefdoel van carnavalisten én stadsbestuur!

Het College van Burgemeester en Schepenen zet het licht op groen!

Normale carnavalsdriedaagse komt in beeld!

Burgemeester én Carnavalist tot in de Kist vzw engageren zich voor een positieve samenwerking!
Een eerste stap was een vergadering met de burgemeester, de voorzitter van het Feestcomité, de dienst Cultuur (Evenementen), Prins Carnaval Yvan, Vincent Delforge, afgevaardigden van de winnaars (kleine, middelgrote en grote groepen 2019 & 2020) en de vzw Carnavalist tot in de Kist, op vrijdag 28 mei 2021.

De tweede stap werden de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op maandag 31 mei.
Maar de conclusie mag duidelijk zijn: Aalst wil niks liever dan een 'normale carnavalsdriedaagse' in 2022 op 27 en 28 februari en 1 maart.
Met als enige onzekerheid de verdere evolutie én (hopelijk) afbouw van de coronamaatregelen.
Werkhallen

De hallen zullen, als alles blijft verlopen zoals voorspeld, opnieuw openen vanaf woensdag 9 juni en dit als volgt:
- Open op woensdag en vrijdag van 17 tot 22 uur.
- Maximum 5 personen per groep aanwezig, ongeacht categorie van de groep!
- Maximum aantal personen die tegelijk aanwezig kunnen zijn bedraagt dan 40 per hal en 280 op het terrein.
- Mondmasker dragen is verplicht!
- Poorten moeten openstaan (ventilatie).
- Afstandsregels zo goed mogelijk respecteren.

• Er zullen controles komen op het naleven van de regels en het is wel degelijk de bedoeling dat de mensen die naar de hallen komen dit doen om te werken aan de wagens en niet enkel als sociale bijeenkomst.
• Er is geen rotatie meer tussen even en oneven poortnummers, dus alle groepen zullen zowel op woensdag als vrijdag kunnen werken.
• Voorlopig is er nog geen opening toegelaten tijdens het weekend of na 22 uur, dit zal meegenomen worden bij verdere versoepelingen. Deze zullen meer dan waarschijnlijk ten gepaste tijden plaatsvinden, maar dit is afhankelijk van de beslissing op regeringsniveau. Voorlopig werd de regeling goedgekeurd tot 14 augustus.
• Extra occasionele opening is afhankelijk van bijkomende activiteiten (bijvoorbeeld de deelname van groepen aan het bloemencorso van Blankenberge).
• De stad voorziet afvalcontainers op de daarvoor voorziene plaatsen én in de nabijheid van hallen 11 en 12. Indien nodig zullen deze op donderdag worden geledigd, zodat er nieuwe / lege containers ter beschikking staan op vrijdag.

Carnaval

De algemene vraag was hoe carnaval er volgens iedereen zou moeten uitzien, met competitie, met beperkingen, etc...

Voor het CBS en (na een rondvraag onder de aanwezigen op de vergadering van 28 mei) het overgrote deel van de carnavalisten, was de insteek om met zijn allen toe te werken naar een normale stoet, mét competitiegedeelte en zonder beperkingen.

Een eenmalige aanpassing van de lengte van de praalwagens overwegen, is een complexe zaak.
Men rekent bij de carnavalisten én het CBS op de creativiteit van de Aalstenaars...

Carnavalisten zijn meesters in het ‘aanpakken’ van de regels naar lengte en breedte van hun wagens en dus is het voor de vlotheid van de stoet enorm belangrijk dat de geldende regels worden gerespecteerd.

Prinsverkiezing

Een hoogtepunt is de verkiezing van Prins Carnaval!

Het is onduidelijk of de Florahallen beschikbaar zullen zijn voor de Prinsverkiezing (en de Prijsuitreiking), maar Burgemeester D'Haese is met dit dossier bezig en van zodra er uitsluitsel is hierover, zal hij de nodige communicatie doen.

Vrijdag werd ook de vraag gesteld of de SMS-voting nog nodig is, aangezien vrijwel alle kandidaten dit aantal SMS-stemmen haalt en dit enkel nog de kandidaten en de stemmende carnavalisten op kosten jaagt, zonder een echte meerwaarde te zijn.
Zo moet er worden nagedacht over een eventueel alternatief, om toch de inbreng van de carnavalisten in het eindresultaat te vrijwaren.
Dit was een belangrijk punt van Prinsj Yvan. Hij wil dat de carnavalist ook in de toekomst participatie krijgt in het kiezen van 'zijn Prinsj'.
De steeds moeilijke 'toegangskaartenkwestie' kwam vrijdag opnieuw ter sprake. Men wil onderzoeken of er andere verdeelsleutels voorhanden zijn
.
Volksfeest

Burgemeester streeft naar topeditie!

Burgemeester D'Haese benadrukte dat Carnaval Aalst 2020 het laatste volksfeest van groot kaliber was dat doorging vóór deze pandemie.
Carnaval Aalst 2022 zal het eerste volksfeest worden ná de pandemie. Dat het een TOPPER moet zijn is een feit, zodat de Aalstenaars nog eens aan iedereen in de wereld hun creativiteit kunnen tonen.
'Met Carnaval iedereen uit zijn kot!'

Met een zeer constructieve en positieve vergadering op vrijdag en de beslissingen van het CBS op maandag, werd er 'groen licht' gegeven aan Aalst Carnaval 2022.
Maar toch moet iederéén uiteraard weten dat ook carnavalisten nog steeds voor een groot deel afhankelijk zullen zijn van de verdere gang van zaken binnen het hele covidverhaal.
Het besef dat dit feest onmisbaar is in het Aalsterse DNA, werd méér dan ooit duidelijk nadat we in 2021 geen carnaval konden vieren...
Iedereen hoopt dan ook op een grandioze carnavalsdriedaagse!Reportage: ©Carnavalaalstkoentje i.s.m. CTIDK (persbericht) en via Burgemeester Christoph D'Haese (persbericht)

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, ©Patrick De Boeck & ©Bjorn Van Ryckegehem


dinsdag 25 mei 2021

Aalst Carnaval 2022 - vzw Carnavalist Tot In De Kist stelt de werkwijze van de burgemeester in gebreke!


vzw Carnavalist Tot In De Kist wil spreekbuis zijn en blijven van ALLE groepen

Vrijdag 28 mei 2021 staat vergadering op het programma met de vzw, de burgemeester én enkele groepen

vzw klaagt in 'Open Brief' over deze werkwijze!
Aan al onze carnavalsvrienden, sympathisanten en onze burgervader,
Na de aanhoudende pandemie, komt onze carnavalswereld weer stilaan tot leven, we zien de toekomst dus als een heropstart van onze hobby en ons leven.
Het bestuur heeft weliswaar niet stil gezeten en we willen toch even de focus leggen op een punt waar we ons vragen bij stellen.
Als bestuur van vzw Carnavalist tot in de kist, zijn we verkozen door en uit de aangesloten carnavalsgroepen. De vzw vertegenwoordigt hierbij dus alle groepen (en dus ook ieder lid van deze groepen) en bij ons is iedere groep een even belangrijk radertje in onze carnavalswereld.

Wij zijn dus zowat “de vakbond” van de carnavalsgroepen, waarbij wij als “syndicaat” overleggen en strijden op verschillende niveaus voor de rechten van al onze AKV’s.
Daar de samenwerking met de stad zeer belangrijk is, ligt de focus op een constructieve samenwerking met de stadsdiensten en de burgemeester. Deze samenwerking dient te stoelen op afspraken en communicatie die duidelijk en sterk zijn en gerespecteerd worden langs beide zijden.
Net daar wringt nu het schoentje. Onze huidige burgemeester neemt dit niet altijd ter harte en neemt hier te pas en te onpas een loopje mee.
Daarom dit schrijven. Wij als vzw waarderen het niet dat er naast de vzw ook andere AKV’s uitgenodigd zijn voor een eerstdaags onderhoud met de burgemeester (nu vrijdag).
Wij staan als CTIDK garant voor de belangen en de gelijkheid van iedere AKV, dus geen vriendjespolitiek en geen voortrekkersrol voor bepaalde groepen. Wij willen als vzw ofwel persoonlijk en alleen met de burgemeester in gesprek gaan ofwel met alle groepen samen, en dus niet met slechts enkele groepen zoals dit nu op tafel ligt.
Het feit dat de winnende groepen van de laatste jaren een voortrekkers- of gespreksrol krijgen buiten de andere groepen om, vinden wij totaal “not done”.

Wij stellen bij deze dus de werkwijze van de burgemeester in gebreke.
We moeten blijven “samen-werken”, maar dan met alle partijen of met de vzw die iedereen vertegenwoordigt. Alleen zo kan onze mooie carnavalsstad verder werken aan een mooie toekomst, gesteund door iedereen met een carnavalshart.
Wij hebben het beste voor met iedere groep en zullen na het gesprek, een briefing geven aan al onze leden en zullen dan samen bekijken en bespreken welke eventuele stappen we gaan nemen.
“Samen sterk”, één hart voor carnaval.

Het bestuur van vzw CTIDK (Open brief - Vanuit het persbericht van 25/05/'21)


Archief: vzw CTIDK helpt mee aan de veiligheid
Foto's: ©Bjorn Van Ryckeghem, ©Carnavalaalstkoentje, ©vzw CTIDK & ©Patrick De Boeck

Met dank aan vzw Carnavalist Tot In De Kist!