Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 11 januari 2014

Groep in de Kijker: AKV Ajommoja!7 JAAR

Ook AKV Ajommoja waagde zijn kans in de stoet van 2014!

Als eerstejaars hadden ze toch al een geschiedenis 'in petto'...
Het verhaal van een AKV met (steeds) frisse ambities!

Ze zijn toe aan 'stoet 7' in 2020!

• Foto Ajommoja, eetfestijn 2019:


GESCHIEDENIS

Het verhaal van een jonge, ambitieuze groep...

Carnavalaalstkoentje:
"Hey, vertel eens wat meer over de geschiedenis, want jullie hadden al 'ervaring' in de stoet als Losse Groep, geloof ik?"

Timothy:
"Dat klopt, de groep AJOMMOJA is ontstaan in 2007.
Als initiatief van een groep vrienden, toen nog klasgenoten, die het wel zagen zitten om samen carnaval te vieren en mee op te stappen in de stoet...
We zijn dus reeds 6 jaar van de partij geweest in de stoet. 

Dankzij het opheven van de numerus clausus, evolueerden we van een OLG naar een AKV.
We zijn vastberaden om nu nog meer en serieuzer werk te leveren voor hetgeen ons allen zo nauw aan het hart ligt: OILSJT CARNAVAL."Carnavalaalstkoentje:
"We zijn zoveel jaar later, zijn het nog altijd dezelfde groepsleden?"

Timothy:
"De kern van de groep zijn nog steeds dezelfde gemotiveerde leden, weliswaar aangevuld met nieuwe mensen die onze passie delen.
Het is ook dankzij de inzet van onze leden dat we ieder jaar opnieuw het beste van onszelf kunnen geven in de stoet.
Door onze thema’s zo leuk mogelijk uit te werken, proberen we een meerwaarde te zijn voor de stoet."Carnavalaalstkoentje:
"De stap van OLG naar AKV  was groot?"

Timothy:
"We zijn als groep trots dat we AKV mochten worden en gaan jaar na jaar proberen het beste van onszelf te geven met carnaval.
En hopen er samen met de prins, de andere carnavalgroepen en de individuele carnavalisten een prachtige carnaval van te maken..."


LOSSE GROEP


Foto: stoet 2013

Foto: Afscheidsbal 'Den Board'


AKV VANAF 2014

2014

'Oilsjt een wereldstad tot Oilsjt de fontoinenstad'

'Serrewoerdig wiekt ons Anneken Van Den Steen genoeg geldj los vèr iet brosselent in ’t stad te brengen. Dormee komt Anneken eren natten droeim tot zèn recht. Z’ Oepent mè fiëstgedrois elk nief ploin en dorboi oeik een gralèke groeite fontoin.' 

• Stoet 2014: KLIK
2015

'Prinsjkes Race'

'Koizer Kamiel hangt zèn stolen ros oon den hauk Lotj aal de Prinsjkes mor racen nor?
't Koizerschap Dormee steken weir den drauk.'


• Presentatie Onderwerp: KLIK


Timothy:
"We komen al als derde groep in de stoet, maar toch willen we een thema brengen dat actueel is.
De Prinsjkes race!
Zoals je weet is er Keizer Kamiel die afgetreden is.
Vandaar dat hij mag rusten in z'n schommelstoel op onze wagen..."

• Stoet 2015: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK


2016

Timothy:
"...'We zullen beestig goed zijn...'

Het gaat ons minder om de plaats, eerder om de reacties die we krijgen, de trots die we hebben voor wat we kunnen brengen in de stoet en het plezier die we hebben aan het creëren van de wagen en het kostuum.
En vooral dat laatste is iets wat we graag naar voor schuiven en naar buiten dragen, het plezier dat achter Carnaval zit! En wat natuurlijk ook in deze groep zit!!!!"


ONDERWERP:
'Biestige carnavalisten'

UITLEG:
"Alle jooren zen der biesten te zing in onze stoet : op, rond, onder, veren of achter de waugen.
Mor d’echte bistjes zen foitelek de carnavalisten zelf, want die hangen alle jooren et bistjen oit in Oilsjt. Na probeirt de veerzitter van ’t Fiestcomité alle jooren da biestjen e klein betjen te temmen.
Mor weir zen ni alliejn as we zeggen 'weir looten ons ni temmen'..."


• Presentatie Onderwerp: KLIK

• Stoet 2016: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

2017

Timothy:
"Naar 2017 toe hebben we al plannen, maar liefst gaan we door op hetzelfde elan.
Met een goed 'compagnieken' en vrienden ondereen...

Onze succesvolste activitoit was opnieuw de Halloweentocht die elk jaar een pak volk trekt..."


ONDERWERP:
'Oilsjt komt tot leiven'

UITLEG:
"Azoe iene kier per joor komt giel Oilsjt tot leiven, droi daugen lank stoot die sjike stee tèn te beven. Mor nie allien d'Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaug, oeik aal de groeitheden van weleer kommen tot leiven. Van klein tot groeit, van jonk tot aad, leivend tot verieuwigd in e standbeldj, giel Oilsjt kan ni bleiven stille stoon en goot op maroede mè Oilsjt Carnaval."

IN HET ALGEMEEN NEDERLANDS:
"Zo één keer per jaar komt Aalst volledig  tot leven. Drie dagen lang staat de hele stad dan te beven. Maar niet alleen de Oilsjteneers en Oilsjteneskes van vandaag, ook de grootheden van weleer komen tot leven. Van klein tot groot, van jong tot oud, levend tot vereeuwigd in een standbeeld… Niemand kan blijven stilstaan, iedereen gaat op stap met Aalst Carnaval."


Timothy:
"Er staan veel standbeelden in onze stad, de vier beroemdste zijn De Saedeleer, Boon, Martens en Daens.
Maar standbeelden zijn meestal statisch... Wij brengen ze tot leven!"

• Presentatie Onderwerp: KLIK

• Stoet 2017: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

2018

Timothy:
"Ja we maakten er een klein spelletje van voor de mensen die kwamen eten op onze BBQ begin september 😉 ...Het thema raden, dat was de opzet.
Maar, met vragen gekoppeld aan parate kennis van het 'Oilsjters als dialect', 'Oilsjterse gebruiken', 'carnaval' en de 'namen van groepen'..."


ONDERWERP:
'Vèr e lotjen groeit of kloin, moeje boi Ajommoja zoin'

OITLEG:
"Vèr e lotjen groeit of kloin, moeje boi Ajommoja zoin!"

UITLEG:
"Voor een lotje groot of klein moet je bij Ajommoja zijn!"


• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2018: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK


2019


Timothy:
"...'t Oilsjters... een uniek dialect! Aalsterse dialect behoort tot de Brabantse dialecten (Zuid-Brabants), in het bijzonder tot het Kleinbrabants.
Aalsters is een stadsdialect: in de omringende gemeenten (ook de deelgemeenten van de fusiegemeente Aalst) spreekt men verwante, doch anders klinkende dialecten....
Met andere woorden het is té uniek om ooit te verdwijnen.
Daar gaan we écht alles aan doen om dat te verhinderen!ONDERWERP:
'Ons Oilsjterse tool mag ni vergoon en moet gelèk 't Egyptisch op d'ien of d'ander manier bloiven bestoon!'

OITLEG:
"Oever giël de weireld zie’men da de iejwen aa dialecten verloeren goon bè de jonge zjenerausjes.
Dennen teloeirgank es oeik het geval mè ons schoein Oilsjterse tool. Mor zjust gelèk as de tool van Cleopatra, es en bleift ons Oilsjters een wereldtool. Da meigen men dus ni loten verloeren goon. Zelfs den UNESCO heig’et gezeid!"


UITLEG:
"Wereldwijd zien we dat de dialecten van weleer verloren gaan bij de volgende generaties.
Deze teloorgang is ook op te merken bij ons Aalsters dialect. Maar net als de taal van Cleopatra, is en blijft ons Aalsters een wereldtaal. Deze mogen we dus niet laten verloren gaan, zelfs UNESCO beaamt het!"• Presentatie Onderwerp: KLIK


• Stoet 2019: KLIK
• Terugblik / Vooruitblik: KLIK

Fotomapje:

                          

We danken  Timothy & AKV Ajommoja!

Reportage: ©Carnavalaalstkoentje 

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, ©Patrick De Boeck, ©AKV Ajommoja & ©Bjorn Van Ryckeghem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten