Welkom bij Carnavalaalstkoentje: uw dagelijkse portie Oilsjt Carnaval!! // Peter Van Keer, Seppe Baeten, Johan 'Droeven Badmoesj' Pessemier & Karel 'Sjalen' Van de Winkel, stelden zich voor als kandidaten-Prins 2025! Zo zijn er 4 gegadigden om de 71e Aalsterse Prins Carnaval te worden! De Prinsverkiezing vindt plaats op zaterdag 19 oktober 2024! Daar treed men 'bij toeval' op van oud naar jong: Johan, Peter, Karel & Seppe! // De hertrekking voor de 95e stoet is een feit! In de (voorlopige) versie is 't Es Noig de stoetopener en mogen De Snotneizen afsluiten! Wadesdavoriet gaat naar de Middelgrote Groepen! // Dit voorjaar bezochten we opnieuw de Carnavalsacademie. Zowel 'foamhoed maken' als 'isomo sculpturen'! De creatieve foamontwerpers (Marion Hoop Design, Foamcreations en Creafoam) doen gezamenlijke oproep aan de carnavalsgroepen 'te lande': "Nog geen foamontwerp besteld? Wacht niet te lang!" // Steve van Carnavalskantine Halle 13 nam afscheid van de job na 9 bijzondere jaren! // Ook afscheid, maar dan van (carnavals)café 't Ajuintje: Bart & Nicole gaan op pensioen! // Na een prachtig Arendcarnaval met Nico 'Poppe' Leo als 40e Prins, stelt Kim zich voor als Kandidoot-Orendprinsj 2025! // Aalst Carnaval 2024 was een legendarische editie vol hoogtepunten! Op de blog (of 'Blog 2') kun je urenlang terugbladeren! // Volg ook het YouTube-kanaal 'Koentje75', met daarop veel nieuwe stoetclipjes & de Vollédige Stoetfilms vanaf 2010! // Fan van de blog(s) & mediapartner AjoinPedia? Check dan zéker ook onze sociale media! Met reeksen als 'De 94e stoet in beeld' & (na de zomer) 'Groepen in de Kijker' bij ons & 'Kendje Teis Eireken Nog?' & 'Da woren toiden ...' bij AjoinPedia! // 'Weir leven mé giejl ons ❤️ vér Oilsjt Carnaval': aftellen naar de 95e editie op 2, 3 & 4 maart 2025!

vrijdag 13 december 2019

Aalst Carnaval 2020 - Aalst Carnaval blijft uniek, ook zonder Unesco-status!


Aalst Carnaval blijft uniek, ook zonder Unesco-status!

Unesco, de organisatie van de Verenigde Naties die zich onder meer ontfermt over cultuur, heeft beslist om het carnaval van Aalst te schrappen van de lijst immaterieel cultureel werelderfgoed van de mensheid. 

Dat besliste ze tijdens de 14e zitting van het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed in Bogota (Columbia)

Aalst had al zelf gevraagd om niet meer op die lijst te staan, omwille van de aanhoudende kritiek op één van de praalwagens, maar vond vooral de oneerlijke behandeling van dit dossier een fundamentele schending van het 'recht op verdediging'.
Unesco besliste in maart om éénzijdig een standpunt in te nemen, zonder overleg en zorgde zo voor een negatieve spiraal.

Die werd gecreëerd dankzij Joodse (Amerikaanse) drukkingsgroepen en ontstond reeds op carnavalsmaandag.
Het leverde een vermelding op bij zowaar de Europese Commissie.

Ze formuleerden het zelf als volgt in het dagrapport:
"De Europese Commissie steunt twee Joodse organisaties die klacht indienden tegen het Aalsterse Carnaval. We hebben de berichten over dit incident ook gezien. Het is ondenkbaar dat deze beelden paraderen in Europese straten, zeventig jaar na de Holocaust. Het is nu aan de nationale autoriteiten om actie te ondernemen in individuele zaken, op basis van de toepasselijke wet."


Unesco is scherp in haar uitspraak!

Vrijdag 13 december rond 17u Belgische tijd besliste Unesco wat ze reeds eerder aankondigde... Aalst verwijderen van haar lijst...

Officiële Perstekst Unesco:
"The Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage of Humanity today decided to remove Aalst Carnival (Belgium) from the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Further to a proposal submitted by the Secretariat of UNESCO, the Committee based its decision on the fact that the recurrence of racist and antisemitic representations is incompatible with the fundamental principles of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, notably its Second Article, which stipulates that “consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals…”

UNESCO stands by its founding principles of dignity, equality and mutual respect among peoples and condemns all forms of racism, antisemitism and xenophobia."In het Nederlands:
"Het Intergouvernementeel Comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid heeft vandaag besloten om Aalst Carnival (België) te schrappen van de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid.

Naar aanleiding van een voorstel van het secretariaat van UNESCO baseerde het comité zijn besluit op het feit dat de herhaling van racistische en antisemitische vertegenwoordigingen onverenigbaar is met de fundamentele beginselen van het Verdrag van 2003 tot bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, met name het tweede artikel, dat bepaalt dat "alleen rekening wordt gehouden met het immaterieel cultureel erfgoed dat verenigbaar is met bestaande internationale mensenrechteninstrumenten, en met de vereisten van wederzijds respect tussen gemeenschappen, groepen en individuen ...

UNESCO houdt vast aan zijn grondbeginselen van waardigheid, gelijkheid en wederzijds respect tussen volkeren en veroordeelt alle vormen van racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat."SINDS 2010

Carnaval Aalst stond sinds 2010 op de lijst, onder meer vanwege zijn ‘collectieve lach en licht subversieve atmosfeer, de unieke humor en zelfs de spreekwoordelijke 'satirische beeldvorming en karikaturen', waarmee men spontaan lokale en (inter)nationale (nieuws)feiten durft te brengen en weer te geven in de stoet’.

Het is ook nét om diezelfde reden, dat Aalst... er nu afgegooid werd.

Aanleiding in 2019 was onder meer het thema 'Sabbatjoor' van AKV De Vismooil'n (foto's bij dit artikel).
Maar in haar rapport hekelde Unesco ook andere, in haar ogen 'bezwarende feiten' uit het verleden... En verwees onder meer letterlijk naar foto's op onze blog(s)...

Zelfs na een persoonlijk bezoek van burgemeester D'Haese aan Parijs en een dik eindverslag van Unia, kon men de juiste context van Aalst Carnaval nooit naar waarde verdedigen.
Iets wat juridisch uiteraard ook een inbreuk is op het internationale recht.

Aalst wachtte de uitkomst van de stemming niet af en besloot zélf dat men zich van de ljst geschrapt wou zien.
De stad had de tekst gelezen die bezorgd was aan de 24 landen die aan de top deelnemen en moesten stemmen over de schrapping.
Daarin stond onder meer dat Unia de situatie wél aankaartte als antisemitisch. Het rapport was 'zeer wereldvreemd'...
 

Volgens specialisten in juridisch recht, ging het meer om een politiek statement, dan een juridisch document. En stond het vol onjuistheden en foute beweringen ook.
Nu werd uiteindelijk beslist om op de vraag van de stad Aalst in te gaan en het volksfeest definitief te schrappen van de lijst immaterieel cultureel werelderfgoed.Ons artikel over 'Aalst stapt zélf uit UNESCO!'
Ons artikel over het Unia-rapport
Ons artikel over de open brief van AKV De Vismooil'n
Bron artikel: eigen berichtgeving, Persbericht Unesco
Foto's: ©Team Carnavalaalstkoentje, ©Isaac Coudron

Geen opmerkingen:

Een reactie posten