Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 28 september 2019

Aalst Carnaval - Stad Aalst wil na haar 'Carnavalscongres' een beleidsvisie opstellen voor de toekomst van dit volksfeest!


VELE MENINGEN

Op zaterdag 28 september organiseerde Stad Aalst een grootscheepse bevraging aan elkeen die betrokken is bij Aalst Carnaval.

Meer dan 150 genodigden brachten in cultuurcentrum De Werf hun stem uit over 83 stellingen rond ons grote volksfeest.
De resultaten worden verwerkt in een nieuwe beleidsvisie voor Aalst Carnaval.


Ieder heeft wel een mening over Aalst Carnaval

Maar hoe staat de carnavalist tegenover bepaalde standpunten? Dat wilde de stad graag te weten komen en daarom werd de carnavalswereld voor de eerste keer structureel bevraagd. De carnavalswereld was ruim vertegenwoordigd door leden van zowel vaste als losse carnavalsgroepen, leden van het Feestcomité, de prinsencaemere en de prinsengarde, mensen uit de horeca en individuele carnavalisten. 
 Zij kregen 83 stellingen voorgeschoteld, die ze konden beoordelen met een cijfer van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5 (helemaal akkoord).

VERSCHILLENDE THEMA'S


Burgemeester Christoph D’Haese opende de debatten en prikkelde zo de aanwezigen om constructief mee te denken over de toekomst van ons volksfeest.

De burgemeester reikt iedereen de hand die deze toekomst mee vorm wil geven. Directeur vrije tijd, Bert De Bruyn en diensthoofd cultuur, Elke De Schutter loodsten de aanwezigen door de stellingen. Met enkele ludieke filmpjes tussendoor, stelden de poppen van theater Aabazjoer enkele stellingen aan de kaak. De stellingen werden geheim gehouden tot op de dag van de stemming.

Met dit opzet wilde de stad de individuele mening van de carnavalist leren kennen, die zo zonder beïnvloeding zijn stem kon uitbrengen. Onderwerpen als het Driekoningenfeest, de Verkiezing Prins Carnaval, de Carnavalsraadzitting, de stoeten, de feestpleinen, de prijsuitreiking, de Voil Jeanettenstoet en de popverbranding kwamen aan bod.

IDEEËNMUUR


Na de stemming kon elke aanwezige zijn aanvullende opmerkingen of commentaar kwijt op de ideeënmuur in de foyer van De Werf.

Met deze resultaten kan de stad aan de slag. Ze worden geanalyseerd en verwerkt in een nieuw actie- en beleidsplan voor Aalst Carnaval. Stad Aalst wenst dan ook alle aanwezigen uitdrukkelijk te bedanken voor hun constructieve bijdrage. Zij droegen hun steentje bij om de toekomst van ons Aalsterse volksfeest mee te helpen uittekenen.

DE DEELNEMER


Eén van de deelnemers stuurde ons het volgende door:
"De stemming begon met het driekoningenbal en eindigde met de popverbranding.
Elk facet van carnaval kwam aan bod.

Voorbeelden?
De vraag om de maandagstoet af te schaffen...
En het idee om de losse groepen te beoordelen en punten te geven op hun prestatie in de stoet.
Als ze weinig punten krijgen, zouden ze het jaar erop niet meer mogen deelnemen aan de stoet?!
Maar dit zijn maar énkele onderwerpen, die ongetwijfeld vlot over de lippen zullen gaan.
Kortom, de toekomst van Aalst Carnaval begon vandaag..."


Persbericht stad Aalst, 28/08/'19 + Eigen berichtgeving

Interviews Patrick Barrez:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten