Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

donderdag 7 februari 2013

Eirg: Wie es Oilsjt? Wat es Oilsjt? … Tees is ons Oilsjt

(Foto's ©Carnavalaalstkoentje)

'Wie es Oilsjt? Wat es Oilsjt? … Tees is ons Oilsjt'

'Dagh in dagh uijt regeren in Aelst de carnavalsgoden. Oek dese stad van de lach kent sijn pligten en gheboden. Cyriel, oudste Voil Jeanet, steunpilaer nummer één. Zo’n carnavalist vind je in Aelst alleen. De Waere Gilles, boegbeelden met pluymen en ahpelsien. Noijt sijn er mooier dansen in Vlaenderen ghesien. En in die Kaiserlycke Stede van spitse spot, enen Kaiser Kamiel, weldoener en van heel het land naer eigen seggen: de grootste zot. Ghij allen, comt dit sien, comt dit sien. Wees EIRG benieuwd en enthousiast. Wij vieren ons Gilles, Cyriel en Kamiel, deel van ons Aelsters Europees Erfgoed … met hart en siel.'


Stoetliedje: (Foto Kamiel = ©Carnavalaalstkoentje voor AKV Eirg)Geen opmerkingen:

Een reactie posten