Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

donderdag 29 november 2012

Carnavalsgroepen kiezen UNANIEM voor 'Stoettraject Plan Ilse' / Losse en AKV-Groepen voortaan één spreekbuis!

Tijdens de 'Algemene vergadering van Carnavalist Tot In De Kist' (CTIDK) hebben de carnavalsgroepen (AKV's) duidelijk gemaakt dat ze liefst een ander parcours willen voor de zondagstoet dan het huidige voorstel dat werd gecommuniceerd!

(©Carnavalaalstkoentje: Lotjonslos via de Sint-Annabrug naar het Statieplein in 2002)
UNANIEM GOEDGEKEURD VOORSTEL

Het voorstel dat 'verworpen' werd door de groepen:
- Traject:
Tramstraat - Nieuwbrugstraat - Denderstraat - Zeshoek - Dirk Martensstraat - Koolstraat – Koningin Astridpark - Duivekeetstraat - Vredeplein - Keizersplein - Zonnestraat - Houtmarkt - Pontstraat - Grote Markt - Molenstraat - Zwarte Zusterstraat - Albert Liènartstraat - Statieplein - André Sierensstraat.

Het alternatieve, goedgekeurde voorstel 'Plan Uyttersprot':
- Traject:
Moorselbaan - Molendries - Sint-Annabrug - Werf - André Sierensstraat - Statieplein - Albert Liènartstraat - Vaartstraat - Esplanadeplein - Dendermondse Steenweg - Dirk Martensstraat - Koolstraat - Duivekeetstraat - Vrijheidsstraat - Vredeplein - Keizersplein - Zonnestraat - Houtmarkt - Pontstraat - Kerkstraat - Grote Markt - Molenstraat.

Het 'Plan Uyttersprot' werd unaniem goedgekeurd!

(©Carnavalaalstkoentje: De Loizemaanen via de Sint-Annabrug naar het Statieplein in 2002)

Dus: op zondag langs de Sint-Annabrug en het Station als start.
Daarna via het Esplanadeplein het traditionele stoet-parcours op.

Bovendien bleek uit het éérste plan dat Prins en Keizer
-vanaf ze op de tribune zitten op de Markt- niet meer te zien zijn voor het publiek langs de rest van het parcours!
En dat kan toch niet de bedoeling zijn!
Vele carnavalsgroepen hadden al laten weten om -uit protest- hun dansje niet meer op te voeren NA de Markt richting Statieplein.

Met dit sterke signaal dat ALLE groepen (die aangesloten zijn bij CTIDK) het originele voorstel verwerpen, hoopt me nu op een inkeer van het Stadsbestuur.
De definitieve beslissing valt immers pas in december!
VREDESPIJP AKV'S EN LOSSE GROEPEN?

(©Carnavalaalstkoentje: Losse Groep Goe Geloin 2009)

Een tweede belangrijke beslissing die werd genomen tijdens de vergadering, is dat de jarenlange twist tussen de 'Officiële AKV-groepen' én de 'Losse Groepen' nu maar eens definitief tot het verleden moet behoren.

Dat blijkt althans uit de mailing die we hierover ontvingen.
Via onze contactpersoon woensdagavond:
"De Losse Groepen hebben gevraagd om toe te treden om zo allemaal samen onder 1 koepel naar 't stad te trekken. Zeker bij 'eventuele problemen'.
Dit voorstel werd aanvaard!"


Beide 'partijen' hebben uiteraard elk hun belangen in de stoet, maar voor het publiek zijn ze ook beiden onmisbare kenmerken van het unieke 'Werelderfgoed' dat de Aalsterse Carnavalsstoet vormt!

Dus zullen beiden voortaan in bepaalde dossiers als één spreekbuis optreden naar het stadsbestuur toe!


(©Carnavalaalstkoentje, vergane glorie: De Schoimers 2000)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten