Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zondag 25 januari 2015

Ook AKV's verdienen inspraak & APPLAUS zegt vzw Carnavalist Tot In De Kist

   (©Carnavalaalstkoentje: Stoet 2014 - Beschomt)

ALGEMEEN

Aalst Carnaval heeft een Nieuw Algemeen Reglement dat door de Gemeenteraad van 24 juni werd goedgekeurd en aangepast werd via diezelfde Gemeenteraad 
op 16 december 2014.
Dit 'Vernieuwd Globaal Stoetreglement' omvat vanaf nu alle deelnemers aan de carnavalsfeesten.

PROTEST

   (©Carnavalaalstkoentje: mensenzee, Stoet 2014 - De Sjattrellen)

Vzw Carnavalist Tot In De Kist (CTIDK) klaagt nu in een persmededeling aan dat er weinig tot niet wordt geluisterd naar adviezen, grieven en voorstellen vanuit de Aalsterse carnavalsgroepen, de zogenaamde AKV's.

APPLAUS

   (©Carnavalaalstkoentje: Stoet 1998 - Losse Groep)

De Losse Groepen verkregen een aanpassing van dit reglement wat betreft een waarborgregeling die werd omgezet in een boetsysteem.
Volgens hen werd er aanvankelijk ook naar hen niet genoeg geluisterd,
maar nu reageren ook de AKV's via een oproep:

CTIDK:
"De Carnavalisten vragen applaus en de lach van de toeschouwers langs het parcours"

Aanleiding van dit persbericht van CTIDK,
is de beslissing van de gemeenteraad, op advies van het feestcomité en ter voorbereiding door de bevoegde commissie, om het nieuwe stoetreglement goed te keuren.

HUMOR

   (©Carnavalaalstkoentje: Stoet 2002 - De Bistjes)

CTIDK:
"Dat de stoet korter moet en bepaalde beleidsvoorstellen zoals humor worden opgenomen daar hebben wij alle begrip voor, maar dat er eenzijdig gehandeld wordt en dit zonder rekening te houden met het zeer duidelijke evaluatieverslag met de groepen door de vzw, alsook met een gevraagd nieuw voorstel, daar kunnen we niet mee leven"

Beleidsmatig werd de beslissing genomen om de eigenheid van de stad en zijn carnaval - humor - meer te benadrukken.

OPENHEID

   (©Carnavalaalstkoentje: mensenzee, Stoet 1999 - Possensje)

CTIDK:
"Ondanks dat bijna alle groepen zich negatief uitlieten merkten we geen enkele openheid om dit bespreekbaar te maken"

Als vzw deden ze - op vraag van de stad - een tegenvoorstel.

TWINTIG

   (©Carnavalaalstkoentje: mensenzee, Stoet 2000 - Losse Groep)

CTIDK:
"Dat meer humor nodig is in de stoet én dit door het beleid als belangrijk punt naar voor wordt geschoven, daar kunnen we ons zeker in vinden én ook bij neerleggen. 
Maar het hoge percentage is een doorn in het oog van vele groepen. 
Vele sterktes worden hierdoor naar de achtergrond verschoven. 
Voor ons is politiek een stuk geven en nemen, water bij de wijn doen en op deze manier samen tot een oplossing komen. 
Ons voorstel van humor als één van de bepalende factoren in te voeren door te quoteren op 20% werd door zowel feestcomité, commissie als gemeenteraad verworpen. 
Al jaren wordt met de groepen geen rekening gehouden..."

Ze voelen zich enkel goed om de stoet te maken, te bevolken en Aalst op de kaart te zetten, maar inspraak wordt niet aanvaard.

2016?

    (©Carnavalaalstkoentje: mensenzee, Stoet 1999 - Vrièt)

CTIDK:
"Aangezien de beslissing werd bekrachtigd op de gemeenteraad zal deze bij het komend carnaval van kracht zijn, beseffen we."

Zij hekelen vooral dat er geen rekening gehouden wordt met de mening van de groepen. 

OPROEP

   (©Carnavalaalstkoentje: Stoet 2001 - Losse Groep)

VZW Carnavalist Tot in De Kist geeft aan zeker nog constructief te willen meewerken met de stad, maar dan wel op een manier waar 'samen' het hoofddoel moet worden. 

CTIDK:
"De vzw roept alle toeschouwers op om voor elke groep een luid applaus te geven en luidkeels te lachen als de groepen voorbij rijden. 
Tenslotte zijn het de groepen die zowat een heel jaar werken voor de stoet die Aalst op de kaart zetten. 
De vzw roept tevens de bewindsvoerders op om werk te maken van heel wat andere aandachtspunten, welke steeds op de lange baan worden geschoven."

POSITIEF

 (©Carnavalaalstkoentje: paraplu-zee, Stoet 2003 - De Vismooil'n)

CTIDK:
"Na carnaval wil het verbond met alle betrokken partijen samen aan tafel zitten om schoon schip te maken en een manier te zoeken om met wederzijds vertrouwen en op een positieve manier onze carnaval verder uit te bouwen. 
Daarom vragen de carnavalisten nu aan het publiek opdat het tekort aan appreciatie gerecupereerd zou kunnen worden én dit door een applaus van hen, de toeschouwers."

Wordt vervolgd...

Ingezonden,  ©Lieven Goubert:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten