Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 5 december 2015

Carnaval 2016: Losse Groepen & individuele deelnemers carnavalstoeten moeten zich inschrijven voor 15 januari!


INGESCHREVEN

Het inschrijvingsformulier voor deelname aan de carnavalstoeten op zondag en maandag voor Losse Groepen en individuele carnavalisten is vanaf nu beschikbaar!

Ze kunnen zich via het digitale inschrijvingsformulier officieel in orde stellen.
Inschrijven kan tot 15 januari 2016. 
Nadien worden geen inschrijvingen meer aanvaard!


REGLEMENT VOOR IEDEREEN

In december 2014 heeft de gemeenteraad het aangepaste globaal reglement goedgekeurd voor deelname aan de carnavalsstoeten op zondag en maandag. 

Dat reglement is er voortaan voor iedereen,
zonder uitzondering! 

Het volledige deelnamereglement kun je hier raadplegen.
Losse groepen kunnen inschrijven via het deelnameformulier.
Na de inschrijving zal een bevestigingsmail gestuurd worden naar het opgegeven mailadres.


AANDACHT

Om het geheugen op te frissen,
een 'bloemlezing' uit de voorwaarden...
  • Een minimum aantal leden (helft + 1) moet woonachtig te Aalst zijn of moet bij inschrijving een ontegensprekelijk bewijs leveren dat er een aantoonbare band met Aalst bestaat. 
  • De organisatoren behouden zich het recht voor om te allen tijde deelnemers en groepen die het reglement niet naleven uit de stoet te weren. De eerste vaststelling gebeurt aan een sluis, het weren uit de stoet gebeurt aan de daaropvolgende sluis nadat daar dezelfde overtreding is vastgesteld (= dubbele controle). Dit is de initiële sanctie. Indien de groep weigert uit de stoet te gaan of op één of andere wijze terug in de stoet komt, zal een boete van 250,- EUR per overtreding (cumulatief) opgelegd worden. Dit bedrag zal gevorderd worden d.m.v. een schuldvordering en een inschrijving kan het volgend jaar geweigerd worden. 
  • Na geldige inschrijving zal vanaf 18 januari 2016 een deelnamekaart opgestuurd worden met vermelding van een volgnummer, de naam van de groep en het aantal leden. Samen met de deelnamekaart wordt een overzicht van de aandachtspunten en een kopie van de verzekeringspolis opgestuurd.
  • Op het inschrijvingsformulier moet men ook een thema invullen.
  • Om tot de carnavalsstoeten te kunnen worden toegelaten dient de groep een zetel in Aalst te hebben.
  • Van élke deelnemer vraagt men naam + adres + rijksregisternummer,
    een Losse Groep telt maximum 14 leden er er zijn ook beperkingen op afmetingen karretjes.
UITERSTE DATUM

Inschrijven kan tot 15 januari 2016
nadien worden GEEN inschrijvingen meer aanvaard!

Bron: Eigen berichtgeving & Stad Aalst: KLIK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten