Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

maandag 23 mei 2016

Wie ontwerpt de 'Vastenavondverbrandingspop' 2017?

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje & Patrick De Boeck, 
          foto's 1 & 2 = Pop 2016

 DEELNAME

Het meest emotionele moment van Carnaval Aalst is ongetwijfeld de Popverbranding:
'vaarwel Carnaval 2014, welkom Carnaval 2015...'

Wie graag de Vastelauvedpop 2017 ontwerpt,
moet al voor z'n 'deelname' bevestigen.

De maquette van het ontwerp moet ingediend zijn
tegen 13 augustus 2016... VOORWAARDEN

Reglement voor deelname aan de wedstrijd
'Ontwerpen en realiseren van de vastenavondverbrandingspop'


- Deelnemen?
Aan deze wedstrijd kunnen zowel losse als vaste groepen,
die de vorige carnaval officieel ingeschreven waren,
de prinsenverenigingen erkend door de stad, Aalsterse verenigingen,
en de Academie voor Beeldende Kunsten te Aalst deelnemen.
Zij kunnen zich kandidaat stellen door het deelnemingsformulier volledig in te vullen.
De maquette zal bezorgd worden aan de Uitbalie van het team Cultuur,
evenementen en infrastructuur, Werf 9, 9300 Aalst, ten laatste op 13 augustus 2016.


- Maquette en uitvoering?
Iedere deelnemer dient een ontwerp in maquettevorm (schaal 1/10) te ontwerpen.
Het ontwerp dient een voorbeeld van creativiteit en inventiviteit te zijn.
Uit de ingediende ontwerpen zal 1 winnende maquette gekozen worden 
door de adviesraad Feestcomité.
De winnaar verbindt er zich toe deze maquette op ware grootte te realiseren.

Pop 2015:


- Voorwaarden pop?
- vervaardigd in uitsluitend brandbaar materiaal zoals hout, karton, stro, textiel
(met uitzondering van synthetisch materiaal)
- geen gebruik van materialen die bij verbranding giftige gassen veroorzaken of die bij
verbranding kunnen wegvliegen
- er mag geen vuurwerk verwerkt worden in de pop (ontploffingsgevaar)
- de ontwerpers van de pop krijgen geen toegang tot de rotonde, waarin ze verbrand
wordt
- de pop met het onderstel dient 10 minuten te branden
- de pop moet draagbaar zijn door 8 personen, dit wil zeggen dat de pop
max. 160 kg mag wegen.
- de afmetingen van de maquette en van de realisatie op ware grootte, alsook de datum en
plaats van indienen worden door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld en
bij publicatie (opening wedstrijd) gecommuniceerd

Pop 2014:


- Levering?
- De pop moet geleverd worden 3 weken voor Carnaval. 
Op dat ogenblik moet ze reeds gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de brandweer.

- Vergoeding?
- Het ontwerp mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor de Popverbranding.
Er mogen geen foto’s, afgeleiden of fragmenten ervan worden weergegeven, tenzij met
uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren.

- De indiener van het goedgekeurde ontwerp zal een artistieke vergoeding ontvangen van
1 000,- EUR.

Pop 2013:


Bron: Stad Aalst.

Reglement? KLIK
Inschrijvingsformulier? KLIK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten