Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

maandag 14 oktober 2019

Aalst Carnaval 2020 - Wie ontwerpt de carnavalsaffiche?


ONTWERPTALENT GEZOCHT

Ontwerper carnavalsaffiche gezocht

Elk jaar gaat de stad op zoek naar een nieuwe affiche voor Aalst Carnaval, het uithangbord van carnaval. Het is dan ook een hele eer om het winnende ontwerp te kunnen aanleveren.

Creatievelingen die hun stempel willen drukken op Aalst Carnaval 2020, kunnen nu in actie schieten.
De stad Aalst schrijft immers opnieuw een wedstrijd uit voor het ontwerp van de carnavalsaffiche. De ontwerpen mogen worden binnengebracht tot en met 15 november 2019.
De winnaar, die officieel wordt aangeduid door het college van burgemeester en schepenen, kan niet enkel rekenen op eeuwige roem, maar ook op een geldprijs van 1 500 EUR!De affiche mag volgens verschillende technieken worden gerealiseerd, maar moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

-> Kort samengevat:

• Het ontwerp moet het formaat 42 cm / 60 cm hebben
• Duidelijk de titel ‘Aalst Carnaval 23 februari 2020’ vermelden.
• Verder moet het ook duidelijk zijn dat het gaat om de 92ste stoet.
• Iedereen die dat wil, kan aan deze wedstrijd deelnemen, behalve wanneer je lid bent van het Feestcomité, van het college van burgemeester en schepenen of van de Aalsterse gemeenteraad.
• Op de affiche mag de naam van de ontwerper niet vermeld staan.
• Je identiteitsgegevens voeg je onder gesloten omslag bij het ontwerp. Op de enveloppe en op de achterzijde van de affiche voeg je een titel of slogan toe.
• De uiteindelijke winnaar staat niet enkel in voor de affiche, maar ook voor het ontwerpen van carnavalsgadgets en andere promomaterialen.
• Wie de eer te beurt valt, wordt bekendgemaakt op de officiële persconferentie, georganiseerd door de stad.HET VOLLEDIGE REGLEMENT

‘Ontwerpen van de carnavalsaffiche en -afgeleiden’

Artikel 1.
Iedereen kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de leden van de adviesraad Feestcomité, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad van Aalst.


Artikel 2.
- het ontwerp van de affiche mag volgens verschillende technieken gerealiseerd worden, vb. tekening, schilderij, foto, computer, enz …;
- het ontwerp dient het formaat 42 cm/60 cm te hebben met vermelding ‘Aalst Carnaval 23 februari 2020;
- uit het ontwerp moet blijken dat in 2020 de 92ste stoet wordt gevierd;
- elke deelnemer mag meerdere ontwerpen indienen.
Indien gebruik gemaakt wordt van bestaande foto’s, afbeeldingen, … moeten alle bewijzen voorgelegd worden in verband met de auteursrechten die betaald zijn voor het gebruiksrecht ervan.
De ontwerper kan deze kosten niet verhalen op de stad Aalst.


Artikel 3.
De adviesraad Feestcomité zal adviseren welke ontwerpen in aanmerking komen voor de realisatie van de carnavalsaffiche. Uit deze gekozen ontwerpen wordt een winnaar aangeduid door het college van burgemeester en schepenen.Artikel 4.
- de winnaar zal ook instaan voor het ontwerp van de afgeleiden, zijnde medailles, pins, vlaggenstempel, postkaart, sluitzegel, sticker voor borden aan de ingangswegen;
- ten laatste één maand na kennisgeving aan de kandidaat dat hij de winnaar is van de affichewedstrijd, moeten deze ontwerpen ingediend worden bij het team Cultuur en evenementen.
Opmerking: het ontwerp voor de sticker moet gemaakt worden in EPS, AI, JPG of GIF en liefst zo groot mogelijk. Wat er zeker moet opstaan: Carnaval Aalst (datum), hoeveelste stoet,
www.aalstcarnaval.be
- voor het ontwerp van de affiche en afgeleiden ontvangt de winnaar 1 500 EUR;
- de winnaar levert het materiaal aan voor de website van de stad. Dit is het grafisch ontwerp, hoe deze website er moet uitzien;
- Het team Cultuur en evenementen zal de naam van de ontwerper en de website van de stad op de affiche laten drukken;
- het ontwerp mag niet worden voorgesteld aan de pers vóór de officiële persconferentie georganiseerd door de stad;
- het winnend ontwerp wordt eigendom van de stad en mag enkel gebruikt worden voor andere doeleinden mits uitdrukkelijke toestemming van de stad.


Artikel 5.
- de ontwerpen (niet in kader/lijst) dienen ten laatste op vrijdag 15 november 2019 afgeleverd te worden aan de Uitbalie van het team Cultuur en evenementen Werf 9 te 9300 Aalst;
- op het ontwerp mag geen naam vermeld worden, maar wel een slagzin. Bij het ontwerp wordt een gesloten omslag gevoegd met daarin de identiteit van de ontwerper (naam, adres, telefoon en e-mail). Op de buitenzijde van deze omslag wordt dezelfde slagzin geschreven.


Artikel 6.
De niet-gekozen inzendingen worden tentoongesteld door de stad en kunnen pas afgehaald worden na Carnaval aan de Uitbalie van het team Cultuur en evenementen, Werf 9 te 9300 Aalst. Bron artikel: Stad Aalst: KLIK & Reglement: KLIK

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje & ©Silke Hermans

Geen opmerkingen:

Een reactie posten