Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 14 februari 2015

Veilig Naar Aalst Carnaval / Feestzone / Praktische Tips


FEEST

Aalst Carnaval is een feest, een groot feest zelfs!
Om dat Feest in goede banen te leiden, geef ik jullie wat Praktische Info mee!

Gebaseerd op de officiële info: KLIK

FEESTZONE

Wat wordt verstaan onder ‘feestzone’?

Onder de feestzone verstaan de ganse zone die in het geel gekleurd is:


STROOMGENERATOREN

Het bij zich hebben van stroomgeneratoren, licht ontvlambare vloeistoffen en gemakkelijk brandbare materialen is, voor de hele carnavalsperiode en binnen de feestzone, VERBODEN!

Dit verbod is niet van toepassing voor officieel ingeschreven groepen en alle andere ingeschreven carnavalisten tijdens de stoeten. Zij mogen in het bezit zijn van een stroomgenerator met verbrandingsmotor, maar enkel met diesel als brandstof.

GELUIDSNORM


Voor de carnavalsdriedaagse van 15 tot 18 februari 2015 geldt de geluidsnorm categorie 2
Waarbij het maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) LAeq 15 min. toegelaten wordt. 

KARRETJES


Constructies en/of karretjes nog toegelaten op de Grote Markt, het Vredeplein en de Hopmarkt?

Kan, als de constructie, al dan niet op wielen, niet groter is dan 1,5 meter breed of lang en 1 meter hoog.

MEGA-karren worden tijdens de volledige duur van Carnaval 2015, van zondag 15 tot en met woensdag 18 februari 2015, niet toegelaten op bovenvermelde pleinen!
Uitgangswagens met vergunning (Grote Markt en Vredeplein) zijn wel toegelaten.

Opgelet: tijdens de Popverbranding zijn alle constructies op de Grote Markt VERBODEN!!!


MILIEU


Het achterlaten van glas, breekbare materialen of andere recipiënten op de openbare weg is, voor de carnavalsperiode, verboden.

Alle uitbaters van drankgelegenheden worden verplicht maatregelen te treffen.

Dit om te voorkomen dat recipiënten, gemaakt uit glas of ander breekbaar materialen, vanuit hun etablissement worden meegenomen op de openbare weg.
Deze verplichting geldt voor alle uitbaters van drankgelegenheden, binnen de feestzone en tijdens de carnavalsperiode.

VERBODEN

Neem geen voorwerpen en producten mee die personen kunnen verwonden, besmeuren of bevuilen (bv. spuitbussen). Pornografische afbeeldingen zijn niet toegelaten.

Er wordt aangeraden om ook met confetti voorzichtig om te gaan en zeker niet in het aangezicht van andere carnavalisten te gooien.

ALCOHOL


- 16 jaar zijn: geen alcohol gebruiken.
- 18 jaar: geen sterke dranken!

Drink met mate en waarom niet alcoholvrij?
Wedden dat je het langer volhoudt?

Tijdens de carnavalsdagen zijn er telkens 3 ploegen van 3 personen (Whiskyploegen) die verkleed in de feestzone en in de onmiddellijke omgeving ervan controle uitvoeren.

Wanneer minderjarigen met alcohol worden aangetroffen, wordt de drank onmiddellijk in beslag genomen en worden de betrokkenen overgebracht naar het politiehuis waar een speciale ploeg van de Sociale dienst hen verder begeleidt en contact opneemt met de ouders.

IDENTITEITSKAART

IEDEREEN moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart.
Controle op leeftijd gebeurt immers aan de hand van de identiteitskaart.
Wanneer deze NIET kan getoond worden, gaan de vaststellers ervan uit dat de betrokkene minderjarig is.

1 opmerking: