Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

maandag 1 februari 2016

Ervaren carnavalisten roepen in Open Brief op tot 'Kafeiken In Kafeiken Oit'-plan!

Foto's ©Carnavalaalstkoentje: Jan Louis & Jacquy De Pauw

OPROEP

Vier ervaren carnavalisten (Jan Louies, Jacquy De Pauw (foto), maar ook Piet Louies en Jan Moens zijn ontevreden over de verontrustende evolutie binnen Aalst Carnaval.

Ze willen deze situatie aankaarten bij het stadsbestuur.
Steeds meer cafés sluiten de deuren en de 'openluchtdancing' wordt elke jaar groter.
Volgens hen is er dringend nood aan een ‘Kafeiken in, Kafeiken oit’-plan...

De inleiding:

"Geacht Schepencollege,

Geachte Gemeenteraad,

Het zal ongetwijfeld niet aan Uw aandacht ontsnapt zijn dat de voorzitter van het Feestcomité recent heeft vastgesteld dat ons carnaval geleidelijk aan evolueert naar een “openlucht dancing”.

Samen met de voorzitter zijn wij en vele Aalstenaars met ons ten zeerste verontrust over deze evolutie. Echter met dien verstande, dat wij al 5 jaar geleden en herhaalde malen nadien de negatieve aspecten van deze trend hebben aangekaart. Desondanks onze waarschuwingen is tot onze grote spijt enige reactie tot hiertoe uitgebleven. Daarom hebben wij beslist om de open brief die U in bijlage kan vinden naar de pers te sturen.

Nu als gevolg van deze inertie de situatie bijzonder nijpend is geworden, willen wij U hierbij nogmaals vragen onze voorstellen te onderzoeken en de nodige actie te ondernemen zodat ons carnaval een feest blijft van en voor alle Aalstenaars.

Met beleefde groeten,

Jacquy De Pauw, Jan Louies, Piet Louies, Jan Moens"


De integrale brief:

"Geachte Heer Burgemeester, Aalst 1 februari 2016
Geachte Schepenen en Gemeenteraadsleden

Groot was onze verbazing toen wij een paar dagen geleden in de krant konden lezen dat onze nieuwe voorzitter van het Feestcomité aankondigde dat “carnaval geen dancing in open lucht mag worden”. Dat er jaar na jaar steeds meer cafés hun deuren sluiten en de meer traditionele, zeg maar iets oudere, carnavalisten in groten getale afhaken valt dus niet meer te ontkennen. Nochtans is dit geen nieuw gegeven, want U zal zich ongetwijfeld herinneren dat wij al een 5-tal jaren geleden deze trend hebben aangekaart en mogelijke alternatieven hebben voorgesteld. Ondanks vele vergaderingen en menige mondelinge en schriftelijke smeekbedes van onze kant is er tot vandaag niets gebeurd om deze evolutie een halt toe te roepen. Integendeel, met het openstellen van het vernieuwde Vredeplein voor een tweede carrousel aan elkaar gekoppelde “pompiers” werd deze eenzijdige trend nog verder in de hand gewerkt. Het is duidelijk dat indien deze evolutie zich voortzet, ons carnaval zal eindigen in een exclusief jeugdfeest, een tendens die vandaag al voor toenemend ongenoegen zorgt bij vele Aalstenaars. In een poging om deze trend te keren, doen wij nogmaals twee suggesties: enerzijds de feestzone van carnaval aantrekkelijker maken en anderzijds de creatie van een feestelijke accommodatie voor de traditionele carnavalsvierders.
Beide voorstellen hebben tot doel de categorie Aalstenaars die afhaakt met carnaval, weer bij het grootste feest van Aalst te betrekken.
Het centrum van Aalst en meer bepaald de Feestzone, dient feestelijk aangekleed te worden
1. carnavaleske lichtversiering boven de centrumstraten in de feestzone naar analogie van de kerstversiering, maar met in acht name van de passage van de stoet.
2. doorgedreven uitbouwen van de actie beschilderen schutpanelen stadseigendommen, zodat alle schuttingen ‘aangekleed’ zijn
3. promoten bevlagging gevels feestzone, stoetomloop, ’parkeerstraten (in de omgeving van de feestzone)
4. actie naar de handelszaken: feestelijk inrichten gevels en winkelpuien, door:
- het organiseren van een wedstrijd voor versierde vitrines zoals vroeger (jaren ’50 en ’90) al gebruikelijk was.
- promoten van alternatieven voor de gebruikelijke lelijke schuttingen
- alternatieven voor het beplakken van uitstalramen met grauw papier: verlichte feestvitrines
- netjes afgewerkte, esthetisch verantwoorde beschuttingen
- promoten uithangen carnavalaffiche..."

Foto's ©Carnavalaalstkoentje: Jan Louis & Jacquy De Pauw 2014


Promotie carnavalcafés ‘Kafeiken in, Kafeiken oit’

"Feestvierders die carnaval niet zozeer willen meemaken in een openluchtdancing op het ritme van (te) luide muziek, missen een plaats waar ze kunnen lachen, zwanzen,( propere) pinten drinken, … kortom zich amuseren als traditionele carnavalisten. Deze niet onbelangrijke groep zou moeten teruggewonnen worden.
Piste 1: een ZONE voorzien, vb. een tijdelijke tent/ruimte (met eventueel een paar aansluitende cafés in de directe omgeving); randvoorwaarden: zie bestek hieronder.
Piste 2: een CIRCUIT uitbouwen over het hele gebied met ‘carnavalcafés’. Deze worden gepromoot in de pers, in folders, hotels (eventueel met arrangementen; vb. drankbonnen), toerismebureau, tijdschrift Chipka, … Als prototype kunnen eventueel het onthaal van de Keizershallen en het paviljoen Hopmarkt ingeschakeld worden; verder dienen caféuitbaters gezocht/overtuigd te worden die in het project willen stappen. Ook ruimten en cafés die tijdelijk verhuurd worden aan verenigingen (bv. Hopmarkt, Ridderstraat 68...) komen in aanmerking. De stad kan een overeenkomst sluiten met de brouwerijen om leegstaande cafés in te schakelen (voorbeelden: De Witte Leeu, ’t Hopken, …)
De deelnemers verbinden er zich toe een bepaald comfort en aangename sfeer te bezorgen aan de klanten tijdens carnaval:
- voldoende licht
- versierd aangeklede ruimte
- zitplaatsen
- beperkt volume muziek
- feestmuziek, o.a. carnavalliedjes
- drank uit echte glazen
- verzorgd toilet
- carnavalesk uitgedost personeel
- democratische prijzen
- eventueel aparte ruimte met een beperkt aanbod aan restauratie of foodtrucks
Uiteraard kunnen deze twee pistes gecombineerd worden.

Wij vertouwen erop dat deze suggesties, naast eventuele andere mogelijkheden, deze keer wel serieus kunnen onderzocht worden, zodat carnaval weer het volksfeest voor alle Aalstenaars wordt. 

Jacquy De Pauw, Jan Louies, Piet Louies, Jan Moens"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten