Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 2 februari 2016

Jonge AKV's sturen open brief en vragen oplossing voor veilige en betaalbare werkplaatsen!

Foto: ©Carnavalaalstkoentje: AKV Droeig 2016

OPEN BRIEF

In een gemeenschappelijk schrijven gaan 8 jonge carnavalsgroepen aandacht vragen voor een oplossing voor veilige én betaalbare werkplaatsen!

De brief is gericht aan alle belanghebbenden... 

Wij mochten hem al eens inkijken en publiceren.

De brief:

Aan de burgemeester,
de heer Christoph D’Haese
Aan de schepen van cultuur en evenementen,
mevrouw Ilse Uyttersprot
Aan de schepen van ruimtelijke ordening,
mevrouw Caroline Verdoodt,
Aan de schepen van regie der gebouwen,
mevrouw Ann Van de Steen,
Aan de voorzitter van de adviesraad feestcomité,
de heer Kenneth Van Lierde,
9300 Aalst..


"Sinds twee jaar is de groepenstop voor AKV's opgeheven. Persoonlijk kunnen we niet anders dan dit toejuichen. Dit geeft aan groepen zoals wij de kans om mee bij te dragen aan de stoet binnen het gereglementeerd kader van de stad Aalst. Het was volgens ons ook vijf voor twaalf. 
Door de groepenstop heeft de stad jaren verhinderd dat een groep vrienden zelf en op eigen houtje creatief hun eigen ding konden doen. Immers, indien een groep jongeren zich wil aansluiten bij een bestaande AKV komt men dikwijls voor een aantal praktische problemen te staan:
- Er worden slechts een beperkt aantal nieuwe leden per jaar aanvaard waardoor niet de hele vriendengroep kan toetreden.
- Men moet zich als nieuw lid vaak schikken naar de willen en grillen van het bestuur en leden van die bestaande AKV, wat niet compleet abnormaal is.
Hierdoor kan die vriendengroep ook zelf geen onderwerp kiezen en dit voor de volle 100% zelf uitwerken volgens hun eigen ideeën en budget. Volgens ons is omwille van deze reden reeds een generatie potentiële, creatieve carnavalisten verloren gegaan. Maar de kentering is er en ook het resultaat laat niet op zich wachten. Ieder jaar komen er nieuwe groepen bij."

Foto ©Carnavalaalstkoentje: Werkhallen Hoge Vesten

"Er is echter een nijpend tekort aan geschikte werkplaatsen voor deze nieuwe groepen en de bestaande voorzieningen aan de Hoge Vesten zijn ontoereikend om een antwoord te bieden aan de vraag die er momenteel is. Er komen enkel plaatsen vrij indien een groep die er gehuisvest is ermee ophoudt en dan nog hebben de groepen die er staan en willen veranderen naar een grotere categorie voorrang op de nieuwe aanvragers. Sommige groepen moeten derhalve zelfs hun toevlucht zoeken tot een tent (cfr. Bekanst Op De Bolje vorig jaar)..."

Foto ©BODB 2015

"Er staan momenteel een heel pak groepen op de wachtlijst en elk jaar dat de groepen op die wachtlijst blijven staan, kan een jaar teveel zijn.
Het is namelijk geen geheim dat de privé-werkplaatsen moeilijk te vinden zijn en als ze er al zijn, worden ze verhuurd aan extreem dure huurprijzen en is men er onderhevig aan de noden en eisen van de verhuurders (de huur kan er worden herzien, de beschikbare ruimte kan worden verminderd voor dezelfde huurprijs of in het slechtste geval kan de huur éénzijdig worden opgezegd door de verhuurder). Daarenboven is er het aspect veiligheid: deze werkplaatsen zijn veelal bouwvallig, er is een gebrek aan verlichting en sanitair en de elektrische voorzieningen zijn er ongeschikt en onveilig. Groepen die een privé werkplaats huren hebben ook vaak te kampen met dure energieprijzen en moeten zelf de kosten dragen voor het verwijderen van hun afval. En last but not least, de premies om dergelijke loodsen te verzekeren swingen de pan uit of in het slechtste geval kan men zelfs geen verzekering verkrijgen voor de werkplaats.
Dit alles zorgt ervoor dat een groot stuk van het budget naar de werkplaats en verzekeringen gaat. Deze figuurlijke, financiële molensteen hangt rond de nek van vele jonge groepen, maar bedreigen ook de toekomst van sommige gevestigde waarden in het carnavalsmilieu."

Foto ©Patrick De Boeck: Ajommoja 2015-2016

"Een ander fenomeen dat zich manifesteert, is dat veel werk voor carnaval de laatste jaren wordt uitbesteed in onderaanneming. Ik heb het dan vooral over kostumering en het maken van piepschuim figuren. De kennis van deze ambachten zit echter bij een beperkt aantal specialisten. Deze specialisten worden er jammer genoeg ook niet jonger op en er komt een dag dat deze specialisten hun activiteiten zullen stopzetten. 
Wij zien echter dat de huidige bestuursploeg van onze stad carnaval een warm hart toedraagt en inzet op de toekomst van carnaval. Er werden immers sinds dit jaar diverse cursussen ingericht om verschillende technieken in het kader van carnaval aan te leren. 
Enkelen onder ons schreven zich in voor de cursussen "sculpteren in piepschuim" en "werken met foam". Wat ons bij beide cursussen opviel was dat de populatie vooral bestond uit niet- Aalstenaars. Vele cursisten waren afkomstig uit Ninove en Halle en kwamen hier de mosterd halen. En eerlijk is eerlijk: deze mensen leveren ook kwalitatief en puik werk. Hun stoeten worden er dan ook mooier met de jaren. Aalst kan het zich echter als Unesco Werelderfgoed niet permitteren dat ze door andere gemeenten als trendzetter en maatstaf van de troon worden gestoten en moet daarom blijven inzetten op de jeugd en moet blijven investeren in de toekomst van carnaval. 
Om de technieken onder de knie te krijgen is er echter nood aan ruimte om te oefenen en om de creativiteit de vrije loop te laten."

Foto ©Patrick De Boeck: Gratietanders 2015-2016

"Daarom lanceren wij vandaag in gemeenschappelijk verbond van diverse AKV’s een warme, vriendelijke, doch dringende oproep naar de stad Aalst om meer, veilige en betaalbare werkplaatsen ter beschikking te stellen.

Hopend op een positief antwoord verblijven wij,
Hoogachtend,

AKV De Sperrezjiekers, AKV Ajommoja,
AKV Gratietanders, AKV Droeig,
AKV A’join, AKV Zwert zat,
AKV Bekanst op de Bolje & AKV Wazakkermedoeng"

Met dank aan de betrokken AKV's!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten