Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 26 maart 2016

Aalst Carnaval 2017: Welkom aan AKV Schie’dj Oit!


NIEUWE GROEPEN

Traditioneel in het 'Tussenseizoen' mogen we enkele nieuwe namen in het carnavalswereldje voorstellen!

Vol trots én in primeur is dit het verhaal van AKV Schie’dj Oit! !

Cédric Rabier:
"Onze groep bestaat voor het merendeel uit mensen die al enige ervaring hebben in het carnavalmilieu. 
Een groot aantal van hen had echter een beetje gedesillusioneerd het laatste carnavaljaar beleefd en wou de zaken op een andere manier aanpakken. 
Ikzelf had ook al uitgemaakt dat ik op ‘carnavalpensioen’ ging. 

Tot echter enkele kameraden de koppen bijeenstaken en ja...het pensioen was van korte duur. 
Waarom een AKV en geen OLG bijvoorbeeld? 
We waren al snel een mooi groepje bij elkaar, hadden al meer leden dan een losse groep officieel mag hebben, hadden sowieso al wat materiaal en genoeg ervaring om als AKV ons kans te wagen.
Op deze moment is de motivatie zo fel aanwezig dat we al snel een hechte groep aan het worden zijn."


Cédric:
"Momenteel zijn we met 24 incl.de kindjes. 
En ook mogen we rekenen op tal van vrijwilligers die een handje komen helpen, maar ook wel eens een lekkere tas soep zullen brengen tijdens de wintermaanden.

Gezien de ervaring binnen de groep in het maken van o.a. wagens, kostumes enz en het uitwerken van thema’s, is er wel enige gezonde ambitie. 
We staren ons echter niet dood op plaats x of y in de uitslag. 
We willen in de eerste plaats plezier maken, zowel voor de carnavalsdagen als tijdens. 
Uiteraard gaan we trachten ons thema zo goed mogelijk uit te werken en daarbij absoluut ook niet het aspect humor uit het oog verliezen. 
Kort gezegd, is het de betrachting om op een humoreske, komische manier ook pracht en praal te kunnen brengen."


Cédric:
"Het verhaal achter akv Schie’djOit!?
Wel zoals reeds even aangehaald, hadden een groot deel van onze leden een moeilijk jaar achter de rug. 
‘Doelstellingen’ werden niet bereikt ondanks dat we er allen met hart en ziel voor werkten. 
Wanneer we dan na de dagen bijeenkwamen werd veel teruggeblikt op de voorgaande periode...tot vervelens toe tot opeens de uitdrukking '...ai schiedjoit ze , ’t es gepasseerd...' werd geopperd ,wat dan nadien de naam voor ons groepje is geworden.

Maar ondanks alles, bleef het beestje bijten...Carnaval beleven! 
We zaten al snel allen op dezelfde lijn, enkelen ontwaakten spontaan uit een carnavalwinterslaap , andere werden uit een vervroegd carnavalpensioen gehaald, nog andere zagen een uitgelezen kans om nog een keer alles te geven... 

Engagementen voor een solide bestuur werden spontaan op tafel gelegd.
En gezien de nodige ervaring en kennis in de groep, werd dan beslist om een nieuwe AKV te vormen (in de vorm van een vzw). 
De keuze voor een naam viel unaniem zoals hierboven aangehaald. 
Als nieuwe groep kan je enkel inschrijven als kleine groep dus ook daarvoor was de beslissing direct gevallen. 
Verder is er ook een mix van jong en oud.. en er werd vooraf een goede basis gelegd waar we voor staan en vooral waar we naar willen streven."


Cédric:
"Activiteiten?
Zoals alle andere groepen moeten er ook enkele activiteiten worden georganiseerd om alle uitgaves te kunnen bekostigen. 
Starten doen we met een ‘food-at-home’ actie. 
Men kan bij ons in voorverkoop een bordje maatjes of rauwe beenhesp bestellen . Deze worden dan aan huis geleverd door de leden. 

Er worden eveneens 2 eetfestijnen georganiseerd: één BBQ, maar met een heel ander menu dan wat je doorgaans aantreft en een Italiaanse avond met zoals de titel het aangeeft, enkele Italiaanse gerechten met extra’s. 

Verder voorzien we ook nog de verkoop van een eigen lintje voor de verzamelaars en een Nationaallontbijt(actie) aan huis. 
Ook een travestieshow behoort tot de mogelijkheden, maar dan moet er een geschikte locatie gevonden worden.
Extra’tje hebben we nog in de vorm van een verkoop van lockers
Deze klassieke, zeer stevige kasten zijn ideaal voor gebruik in de hangaar bijvb om werkkleren in te hangen of gerief in te stockeren. Allen zijn voorzien van slotjes. 
Voor meer info over al onze activiteiten kan men terecht op onze facebookpagina..."
https://www.facebook.com/Schiedjoit/


Cédric:
"Vorig jaar was ik tijdens de zoektocht naar stallingsplaats voor enkele wagens in contact gekomen met de nieuwe eigenaars van de vroegere steenfabriek Van de Sande (gelegen op de grens Erembodegem-Affligem).
Akkoord werd snel gesloten en het contact verliep hartelijk. 
Ik had al sinds 3 jaar getracht een veilige en betaalbare werkplaats te vinden en dit kon in die hangaars gerealiseerd worden. 
Al snel contacteerde ik andere AKV’s die in moeilijke omstandigheden hun wagens fabriceerden. 
Net na carnaval hebben we alles in een stroomversnelling gezet en kunnen we nu toch enigszins trots stellen dat er ondertussen een 16 AKV’s een veilig onderkomen zullen hebben gevonden in 2 loodsen op de site van Van de Sande.

Uiteraard huren ook wij met AKV Schie’djOit! daar werkruimte. 
Vanaf de eerste week van april zullen de eerste groepen reeds hun nieuwe werkplaats kunnen innemen. 
Een zeker ‘Couverture-gevoel’ zal er bij velen terug bovenkomen.
Ondertussen hebben we reeds 1 trekkend voertuig en 2 remorquen aangeschaft. 
We kunnen dus van start gaan. 
Mogelijke thema’s liggen reeds op tafel en de finale keuze volgt heel binnenkort. 
Ook deze keuze zal met veel plezier worden doorgespeeld voor een nieuw, animerend artikel over AKV Schie’djOit ! Verder nog met trots.. het logo..(zie bovenaan dit artikel)

Bedankt om onze lancering te lezen,
uiteraard bij Carnavalaalstkoentje!

Namens,
AKV Schie’dj Oit!"

We wensen AKV Schi 'dj Oit! veel succes toe!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten