Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 3 september 2016

Brand Werkhallen: Stad komt met uitleg, groepen willen snel(ler) duidelijkheid!

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje & Patrick De Boeck

TIJDELIJK VOOR 2 JAAR

De brand in de carnavalswerkhallen op 27 april, zorgde voor 10 dakloze groepen!

Dé tijdelijke oplossing komt dus op de site van Baka... KLIK


Tijdens een infovergadering kregen de betrokken groepen meer uitleg...


Burgemeester Christoph D’Haese:
"Er is een mogelijkheid gecreëerd om de 10 getroffen carnavalsgroepen een onderkomen aan te bieden in de gebouwen van Baka, Wijngaardveld 44.
Deze werkplaats kan gedurende twee jaar gehuurd worden maar dient eerst nog te worden aangepast inzake brandveiligheid, elektriciteit, verluchting, sanitair, …

Na talrijke plaatsbezoeken bleek dit de meest valabele infrastructuur, rekening houdend met diverse parameters. Op vrijdag 2 september kwam het college van burgemeester en schepenen samen om een definitieve beslissing te nemen.

Richtdatum voor het intrekken van de carnavalsgroepen is omstreeks 1 oktober.
Inzake toegankelijkheid zal de nodige flexibiliteit gehanteerd worden (meer openingsuren).
Deze werkhal zal door een toezichter van de stad geopend en gesloten worden.
Er wordt voor deze werkhal een verzekering brandveiligheid afgesloten.
Voor de staanplaatsen wordt een zelfde huurprijs gevraagd. De vraag wordt gesteld of er een gezamenlijke elektrische aansluiting zal zijn, dan wel 10 aparte tellers. Zwaardere spanning (380V) wordt voorzien, net zoals containers voor het afval.
Ook hier zullen de carnavalsgroepen een opslagruimte voor hun materialen kunnen inrichten."


VERZEKERING


De afrekening werd voltooid in twee fasen, de uitbetaling zou voor alle groepen intussen gebeurd zijn.

Katia Dierickx:
"Er kan besloten worden dat alle ontvangen dossiers goed werden aangevuld met bewijsstukken maar dat de meeste groepen onderverzekerd bleken te zijn. 
‘Karnavalist tot in de kist’ informeert om per categorie te verzekeren en ging hiervoor offertes opvragen. 
Op deze formule kunnen uitzonderingen gemaakt worden door de groepen zelf (best ook bij Ethias) te laten bijverzekeren. De opmerking wordt gemaakt dat, door de aankoop van nieuwe materialen, er eigenlijk al voor meer verzekerd moet worden vooraleer in te trekken bij Baka."

HEROPBOUW


Een vroegste richtdatum is 23 december 2016!

Glen Van Kerckhoven:
"De stedenbouwkundige vergunning werd goedgekeurd op 21 augustus jl., de aanplakking dateert van 30 augustus. De bouwwerken kunnen ten vroegste starten op 6 oktober. 

Men startte alvast de afbraak van de betonplaat, terwijl de bouwwerken effectief starten op 24 oktober (na levering van de materialen). 
De afgebrande loods zal ten vroegste opleveringsklaar zijn op 23 december, onder voorbehoud van weerverlet en/of onvoorziene omstandigheden (‘overmacht’)..."

ELEKTRICITEIT EN WATER


• De vraag wordt gesteld of de elektriciteitsvoorziening opnieuw aan de poort wordt geplaatst. 
Dit zorgt, gelet op de huidige opstelling, voor onhandige/onveilige situaties met talrijke verlengkabels op de grond. 

• Verder wordt opgemerkt dat er slechts twee waterkraantjes per loods beschikbaar zijn, met als gevolg dat de verzegelde brandhaspels soms worden gebruikt om te voorzien in water. 
De brandhaspels zouden ook niet echt gebruiksvriendelijk opgesteld zijn. 
Schepen Uyttersprot stelt voor alle praktische opmerkingen over te maken aan de toezichter (Luc Vermeiren) die ze op lijst zal zetten.

• Aan de aannemer zal gevraagd worden de werfinrichting enigszins te beperken, opdat de kantine (Halle 13) tijdens de bouw bereikbaar blijft.

ONGERUST


De groepen kaarten hun ongerustheid aan over de richtdatum 1 oktober.

• Dit is bijzonder kort dag, rekening houdend met o.a. leegmaken en gebruiksklaar maken van het gebouw Baka. 

• Mocht deze datum niet gehaald worden en te ver uitlopen (bv. richting 2e helft oktober) dan is de kans reëel dat sommige groepen onvoldoende tijd vinden om nog een wagen te bouwen, zullen afhaken en enkel aan kostuums zullen werken terwijl de Stad net een overeenkomst van twee jaar heeft gesloten en investeert in een werkhal die niet volledig zal benut worden. 

• De groepen zijn dankbaar voor het genomen initiatief maar willen op korte termijn (volgende week, 5-9 sept) uitsluitsel over de timing voor de tijdelijke werkhal.

CARNAVALSBEURS

Det Fortuin stelde de vraag of de getroffen groepen interesse hebben om tijdens de Carnavalsbeurs kostuums, attributen, … te koop aan te bieden.

De carnavalsbeurs is er het weekende van 24 en 25 september 2016!

Bron Artikel: info via diverse carnavalisten + vergadering 31/08/2016

Geen opmerkingen:

Een reactie posten