Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zaterdag 19 november 2016

CD-seizoen 2016-2017: De Fleksies - 'Retteketet'


VOLUME V

Onder de noemer 'De Fleksies zijn terug... en hoe!' werden we exact 3 jaar na hun vorige CD wakker geschud!

• Zou het legendarische viertal de nodige tijd genomen hebben om kwaliteitsvolle, Fleksie-waardige teksten te schijven?
• Ligt hun eeuwig dwarsliggen en de 'uitspattingen van De Floeren' aan de oorzaak dat we zo lang moesten wachten?
• Of blijven ze hun maturiteit volhouden:
voor 'kwaliteit' heb je 'tijd' nodig en 'Fleksie-biliteit'...


CD 5 is uit en de eerst reacties zijn 'overdonderend goed'!

VARIATIE


Een héél variabele CD met nogal wat 'plezante liekes' en teksten die 'boven het gemiddelde' liggen!

Het minste dus dat we konden verwachten van Fillie (Filip Vyverman), Coeimaan (Jurgen Cooman), Veriejken (Peter Vereecken) en De Floeren (Christophe Troch).

Ze hielden opnieuw een 'pauze' tussen de CD's door, maar, da's typisch Fleksies, helden staan op als 'verwacht altijd het onverwachte'!

-> Sinds 18 november te koop!

WEDSTRIJD VIP TICKETS


De Fleksies:
"De groeite Fleksie Retteketet-toer: eksklusieve VIP-ticketten te winnen!

Vroidag den twiejden deisember goon men onze seidei veirstellen. Nieje, ni gewoein wa tekstekes afleizen, ne foto looten trekken, e gelas weirme kava drinken en nor hois, mor wél mé nen toernei deir Oilsjt. Weir zellen wel op toid looten weiten woor en wanniejr zjust (de bespreikingen loeipen nog), mor kennen na wel al een ongeloeifelekke wedstroid starten.

Weir geiven ver diejnen auved voif kiejr twieje supereksklusieve, superdelukse VIP-pakketten weg. Weir zergen der ver da ge de verplosjing van lokausje nor lokausje kentj mee roin mé onzen toerbus. Verzieng van eiten en drinken (afhankelèk va woor dat den bus stopt zal da frit of meipaksjineis zen), gereserveirde plosjen binsjt de veirstelling, miet en griet mé de artiesten zelf, kennismauking mé de mensjen achter de fleksies, ne geweljegen auved, kom.

Hoe keeje da winnen? Ge mokt e filmken mé een oigen interpretausje van iejn van ons liekes. Van deize seidei of van iejn van ons aakes. Da filmken keeje ier tein op onze feesboek posten en de voif filmkes mé de miejste laajks winnen de duotiketten. Past op, want 't es mé e fantasieken. Nen doim en een (h)erteken, dat es plus iejn. Intjen dat on't lachen es, es plus twieje. Mor intjen dat on 't bliejten es (ne "vind ik Nicole" gelek as ze zeggen), es min iejn.

Iederiejn mag meidoeng. Mor as't fleksie biekes mé serjeize longen zen, tein zellen men toch zelf wel insj wa rapper teiven laajken."


De Facebook-pagina van de Fleksies: KLIK

De opbrengst gaat naar de vzw BiJeVa

GELEKTE SFEERBEELDEN OPNAME CD


PLAYLIST

1. RETTEKETET - stopwoerdeken van iejn van de leiden van ons boojsbend en ver de rest den titeltrek van ons nief project, oever ons oigen en oever cd's mauken
2. DOEIDGEWOEIN NEN OILSJTNEER - recht ver de voist, een ert va gaat, ne schaan artist, geboeren sjauvinist: doeidgewoein nen Oilsjtneer
3. IN D'HALLEN - oever de plosj woor da ge de groeite weirkers van alle kernavalgroepen vindj, halle 13 (asn van Dozje oepen mag doeng teminsjte)
4. DESTEREERS - Weir kennen dat allemool, zu van die sjaarels die der atoid en oeveraal e soepken va mauken. In d'hallen, in 't kolleizje, ... noem mor op
5. LOI ZWIEJT ES RAP GERIEJD - het zen atoid dezelste dat er in slaugen van eer oit de gebieren te mauken as ter moe gewerkt werren
6. WANNIEJR ZEN DE TEKSTEN KLEER? - tot verveiles toe werren tekstschroivers ver kandidoten prins carnaval alle joren me die vraug verveldj; van en deir prinsj Tommeken
7. ZEKKEN LONGEN - omdat er na iejne kiejr vraan zen die deir moeder natier miejr as gemiddeld verzing zen
8. IK STEL ME VRAUGEN BE DIE 2 - ziede d'iejn, ge ziet d'ander
9. VOIL JEANETTEN OEVERAAL - op de Mert, on de Kat, on de Stoasje, op kafei ... oeveraal dus
10. IN ONZEN TOID - Zjang & Jackie, 2 van ons losse meideweirkers, moimeren oever hoe dat vroeger was (en oever een plosj woor da ge Carnaval kentj vieren zonder dat de deisibels in 't rond vliegen)
11. DOZJE, WA ZEDDE VA ZIN - Hoe zol da zitten me de karjeireplannink van onzen berremiejster?
12. 'T ZITJ ME NI MEI - iederiejn kaan der vangen me oeipen, en goi giejn iejnen
13. DA KAAN ALLIEJN MOR IN OILSJT - et werd dikkes gezeit en ge vraugt a af woordat in godsnaum on leit
14. ATOID 'T ZELFSTE LIEKEN - de mensjen kroigen mor ni genoeg van bepoljde liekes en loten giejn geleigenhed verboi goon om te vraugen ver ze nog isj te zingen
15. TES WEIR PATAT OP 'T STAD - omda ze va makanderen ni (meigen) weiten wormei da ze beizeg zen
16. IN MENNE LIVINK - linjekes ier, linjekes door ... woor es den toid da ge just van de Prinsj e linjeken most probeiren schiejf te sloon
17. LANK ZAT NIMMER DIEREN PA - de junior fleksies werren stillekes oon groeit genoeg ver me eere pa mei op zwier te goon
18. WEIR STEIKEN 'T AAL OP DE FLOEREN - zenne poojnoeip was zu groeit dat de volgenden 't zelfs mor e joor oitgaaven eit. Of on wie peisde dat da leit mesching, da weir serrewoerdeg mor om de 3 joor nog isj ne CD kennen oitbringen (loter es verzing oiteroord)?
BONUSTREK - FLEKSIE BIEKES - giejn boojsbeind die der oon ontsnapt: hysteirisse vraan on 't poediom die der alles ver oever emmen om tot be eer idoelen te gerauken. T zen biekes, die da zot zen van de Fleksies en eer liekes!


Met dank aan De Fleksies!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten