Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

maandag 19 juni 2017

Carnaval Aalst - Numerus Clausus 'uitge(s)teld'? / Stad eist meer overleg / Ontslagen bij bestuur CTIDK

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, ©Patrick De Boeck & ©Geert Segers
                    "wie steekt zijn nek nog uit?"

NUMERUS CLAUSUS MAAKT SLACHTOFFERS

Het nieuws over de Numerus Clausus deed veel stof opwaaien....

Maar de beslissing dat het stadsbestuur de ganse discussie nog even wil uitstellen nog véél meer.

De ontgoocheling bij Carnavalist Tot In De Kist vzw voorzitter 'Plop' Sven De Smet en Feestcomitévoorzitter Dirk Verleysen is groot!

GEEN BESLISSING


Net als het idee over een afgesloten parcours, kwam de Numerus Clausus als een soort 'ultiem' voorstel naar voor, vanuit het overleg met alle betrokken instanties rond carnaval.

Maar de afgelopen dagen bleek dat wederzijds de communicatie niet zo goed verlopen is.


Tenminste, zo wil men dat duiden.

Het  College van Burgemeester en Schepenen moest maandag 19 juni beslissen, maar deed dat niet (meteen)...

Op TV Oost:
"Het schepencollege in Aalst heeft nog geen beslissing genomen over de beperking van het aantal toegelaten groepen in de carnavalsstoet. 
Eerst willen alle partijen nog eens overleggen. 

De voorbije dagen is er in Aalst commotie ontstaan omdat er nagedacht werd over een numerus clausus. Als er minder groepen zouden deelnemen, zou de stoet vlotter verlopen en korter zijn. Maar dat zou dan ook willen zeggen dat er bijvoorbeeld geen groepen meer zouden kunnen bijkomen. Begin juli zit iedereen opnieuw rond de tafel. Ook over het al dan niet plaatsen van nadar langs het parcours, is er nog geen beslissing genomen."

• Burgemeester D'Haese geeft aan dat het advies door de brandweer hierover (gesloten parcours met nadar) negatief zal zijn, met betrekking voor de veiligheid en 'controle'.

ONTSLAGEN BIJ CTIDK


Voor Sven De Smet -'Plop', voorzitter vzw Carnavalist Tot In De Kist- is de maat vol!
Net als bij andere leden als Steve en Olivier...

Op Facebook waren die vastberaden:

'Plop':
"Voor mij hoeft het niet meer! We zijn geen marionetten die als pasmunt gebruikt kunnen worden! Dit is lachen met voorzitter feestcomité, lachen met feestcomité, lachen met dienst cultuur en evenementen en lachen met vzw Ctidk.
Wel beste N-VA en CD&V, ik laat mij niet als pasmunt gebruiken. Bij deze... Los het zelf op. Ik gooi de handdoek. We zullen wel zien hoe verder met de vzw, misschien staat iemand nieuw op, misschien ook niet.

13 jaar was ik voorzitter, 't is genoeg geweest!
13 jaar heb ik de leugens, de huichelarij en de twee gezichten getolereerd en getracht constructief te werken.
Ik wens iedereen te bedanken voor de samenwerking buiten 1 iemand en 1 partij.
Jammer dat de grootste partij van Aalst zich laat doen en carnaval mee misbruikt als pasmunt.

Bijeenkomen in juli is te laat, nu moest de politieke moed opstaan. Groepen kunnen niet wachten tot in september!
Dus.... Opdracht geslaagd voor de schepen!
P.S.: ook anderen binnen bestuur vzw CTIDK gooien de handdoek. Men oogst wat men zaait..."


Steve Vandyck:
"Zoals we spijtig genoeg al meermaals eerder hebben gezegd, dit is weer typisch een politiek spelleken waaraan ALLE partijen schuld aan hebben.
We kunnen niet blijven de speelbal zijn van hun. Vanaf nu kan stad onderhandelen met de groepen. Het gaat leuk worden 😀.
Ook ik sluit me aan bij de rest van onze bestuursleden. Ik hou er mij aan iedereen oprecht te willen bedanken voor hun inzet de vele afgelopen jaren.
Speciaal ook Sven die steeds alles op zijn kop kreeg.

Ook een welgemeende dank aan Dirk, Floeren en Kenneth. Mensen die echt verandering wilden invoeren maar ook steeds het deksel op de neus kregen. Het is idd aan anderen nu. Het zal vandaag een warme maar tegelijk ook een triestige dag worden voor de carnavalisten."


Olivier Heyvaert:
"Bij deze stopt na zovele jaren van gedreven te zijn, voor mij CTIDK.
Dit na het zoveelste incident met de lokale politiek. CD&V en N-VA, jullie zijn huichelende angsthazen. Dit laatste dossier behoefde zelfs geen politieke moed, dit dossier was én is een schreeuw van de Oilsjterse bevolking én carnavalisten, los én vast, om onze stoet vlotter en aangenamer te maken.

Jullie gooien dit weg om zelf aan elkaar toegevingen en pasmuntjes te kunnen schenken. En verloochenen de Aalstenaars. Van de tjeven kan je dat verwachten, tjeven blijven tjeven. Maar de kracht van de verandering heeft bewezen, de kracht van de electorale behoudendheid te zijn. Ik roep daarom alle Oilsjteneers en carnavalisten hen de electorale afrekening te schenken, dit moet een averrechtse beweging in gang zetten. Wees nu maar eens de Oilsjterse anarchist.

Verder wil ik zeker en vast alle bestuursleden en leden van CTIDK bedanken en ook alle andere carnavalisten waarmee ik heb mogen samenwerken, want dat doen jullie. Jullie zijn fantastisch !
Ook een welgemeende merci aan Christophe Troch, Kenneth Van Lierde en Dirk Verleysen."


• 8 van de 12 bestuursleden zouden ontslag genomen hebben of ermee gedreigd hebben.

DIRK VERLEYSEN


De voorzitter van de Adviesraad Feestcomité was eveneens ongelukkig.

Dirk:
"Inderdaad, de beslissing is dus uitgesteld tot en met 3 juli.
Pas dan komt het terug op het CBS, na bespreking met mij, Plop, Jan en Jacquy.
Maar ook NA de laatste gemeenteraad voor de zomer.
Het komt ten vroegste voor op de gemeenteraad van september...
Bye bye numerus clausus!

De politiek denkt na, denkt na, denkt al maanden na, wil een paar mensen geen pijn doen, stelt alles oeverloos lang uit, gaat nog eens overleggen, om dan waarschijnlijk te besluiten dat de numerus clausus niet meer nodig is want de inschrijvingen voor de groepen zijn al bezig ...
Men laat 90.000 bezoekers en 5000 carnavalisten die in de stoet lopen, in de kou staan, letterlijk en figuurlijk, en kijkt weg wanneer de stoet 7 a 8 uur duurt..."


LOSSE GROEPEN


Via een interview reageerde Jacquy De Pauw afgelopen weekend nog.

Jacquy De Pauw:
"Ik heb op die bewuste vergadering gezegd dat de enige numerus clausus die ik wil verdedigen er één is waarbij groepen die verdwijnen, eventueel kunnen vervangen worden door nieuwe.
Ik heb in principe ook geen probleem met een afgesloten parcours.

Ik wil daar gerust nog verder over praten.
Over iedereen die het huidige reglement keer op keer met de voeten treedt en die zijn er zowel bij ingeschreven, als bij losse groepen...
Want ik ga ook de losse die reglementen overtreden niét sparen.

Ik was daar op die vergadering als één van de voorvechters van de losse groepen natuurlijk, net zoals Herman Schelfaut daar was als "leider" van de ingeschreven groepen.
Maar ik heb bij het begin van de vergadering duidelijk gezegd dat het bij ons zo is dat elk voorstel aan de leden zal worden voorgelegd, besproken en eventueel goedgekeurd.
Op die bewuste vergadering is geen énkel concreet voorstel geformuleerd, er werd wel veel van gedachten gewisseld.
De afspraak was dat die ideeën gingen bekeken worden en besproken op een nieuwe vergadering die er bij mijn weten nooit is geweest."


CONSTRUCTIEF


Jacquy De Pauw:
"Koen, met slijk gooien haalt voor niemand iets uit.
Ik ben zelf al jaren vragende partij voor een maandelijkse vergadering met een aantal 'key players' die elk een geleding van carnaval vertegenwoordigen: ingeschreven, losse, brandweer, stad, politie en FC. Maar tot hiertoe dode letter..wat rest is 'achterkamerpolitiek'.

En om af te sluiten...op de vergadering waar ik aanwezig was, net zoals Sven van CTIDK, is wél op een beleefde en respectvolle manier veel van gedachten gewisseld.
Wij zijn teleurgesteld. 

Alleen zitten we met 'deadlines'...
Maar ik blijf erbij, ik sta open voor eender wélk voorstel, alleen moet het dan wel eerlijker gebeuren, in overleg met of door alle betrokkenen.

Aalst Carnaval is van ons allemaal..."


Laat ons vooral hopen op een constructieve oplossing.

EENSGEZIND: STOET IS TE LANG


Maar op de vraag of de stoet té lang is, is het antwoord unaniem "JA"!

Al is de vraag of een beslissing over Numerus Clausus, een gesloten parcours... dan wel zo snel moét genomen worden?

"Ja!" zeggen velen, want het is 5 'na' 12 voor onze stoet.
"Nee!" zeggen anderen, er is nog tijd... het moe(s)t een sterke besluit zijn, gedragen door iedereen.

GEVOLGEN

Zonder alle neuzen in dezelfde richting is een oplossing 'halfbakken'. En fietst iedereen verder, vaak de verkeerde richting uit...


Maar het uitstel van een beslissing naar juli blijft niet zonder gevolgen.

De laatste gemeenteraad voor de zomer kan dus nog niks beslissen, terwijl de deadline voor inschrijving van AKV's bepaald is op 31 juli volgens het Globale Stoetreglement.
En er voor die datum geen gemeenteraad meer is, die een evt. beslissing van reglementswijziging door het CBS moe(s)t goedkeuren.


Daardoor kunnen 'wettelijk' gezien ook nieuwe AKV's zich perfect reglementair inschrijven.
Iets wat de ons al 2 bekenden nieuwe groepen vast van plan waren en zijn.

Voor hen is deze situatie erg onduidelijk.
Zij willen op korte termijn weten hoever ze staan, o.a. i.v.m. hun perspectief om zelf een werkplaats te huren om hun wagen te bouwen.

*Update*
Volgens burgemeester D'Haese  is een reglementswijziging 'met terugwerkende kracht' niet onhaalbaar, en kan een bekrachtiging ook gelden na een beslissing van het CBS, die pas nadien door de gemeenteraad bevestigd wordt.

SLOTWOORD - UPDATE

Na een reacties regenende dinsdagvoormiddag, reageerde de voorzitter van de Adviesraad Feestcomité nogmaals.

Dirk Verleysen:
"Als voorzitter van het feestcomité heb ik naar iedere partner van carnaval geluisterd en uit de gesprekken werd een advies geformuleerd.
De enige partner waar ik verantwoording moet aan afleggen is de Stad Aalst. Ik hoef geen enkel voorstel voor te leggen aan eender wie en zeker niet aan de zelf verklaarde 'woordvoerders' van de losse groepen.

Buiten de numerus clausus liggen nog vele voorstellen op de plank, doch de Numerus clausus moest nu beslist worden want de inschrijvingen van de carnavalgroepen moeten nu gebeuren.
Door een veldslag te verliezen, wordt men alleen maar sterker en kan men de oorlog nog winnen..."


PERSBERICHT CTIDK - UPDATE

Donderdagnamiddag kwam ook Carnavalist Tot In De Kist vzw met een persberichtje:

CTIDK:
"Een aantal bestuursleden geven aan niet meer te willen en kunnen werken onder de huidige vorm, vertrouwen en afwezigheid van wederzijds respect.
De vzw beraadt zich eerst met het bestuur en zal, indien nodig een algemene vergadering bij elkaar roepen.

De ontslagnemende bestuursleden willen zich verder engageren binnen de vzw indien de stad en de bevoegde schepen duidelijk standpunt inneemt naar de vaste groepen, die de stoet maken én duidelijk het engagement laat verstaan om constructief samen te werken en respectvol te luisteren, zonder leugens, beloftes en met oprechtheid."


Wordt vervolgd...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten