Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

vrijdag 13 oktober 2017

Aalst Carnaval - Carnavalist Tot In de Kist vzw verontwaardigd na uitlekken gesloten vergadering!


PERSMEDEDELING CARNAVALIST TOT IN DE KIST VZW

Vrijdag de 13e oktober, lanceerde CTIDK een bericht waarin ze hun verontwaardiging uiten over de mededeling van het 'Charterelle der Losse Groepen' van zondag 8 oktober.

Het bestuur van CTIDK:
"De maskers vallen af “Leugens of spelletjes”?
De bestuursleden van CTIDK zijn gegrond bezorgd, omtrent de uitlatingen, de onwaar- en onvolledigheden welke de woordvoerders van ’t Charterelle via de pers naar buiten brachten in hun persmededeling.
In de gesloten vergadering van de stad, waarbij zowel afgevaardigden van de stad (schepen Uyttersprot, Jelle Moens, FC voorzitter Dirk Verleysen), de Gilles (Bruno Temmerman), ’t Charterelle (Jan Louies & Jacquy De Pauw) en CTIDK (Sven De Smedt, Steve Vandijck, Herman Schelfout en Jan Van der Elst) vertegenwoordigd waren, werd er besloten dat, de stad een gerichte communicatie ging voeren naar alle carnavalisten omtrent de vernieuwingen en de actiepunten binnen de reglementering.

Deze afspraak werd door de woordvoerders van ’t Charterelle met de voeten getreden, daar ze op hun ledenvergadering van 6 oktober, alle bekrachtigde voorstellen aan hun aanwezige leden mededeelden. Een sluwe zet om een bal aan het rollen te brengen en de pers in heel het verhaal te betrekken.
Ook de correctheid en de volledigheid van de inhoud van de persmededeling trekken we in twijfel..."


SELECTIEF


CTIDK:
"Als woordvoerders van “De Losse Groepen” profileren Jan en Jacquy zich, maar op zich vertegenwoordigen ze niet alle losse groepen of willen ze niet alle losse groepen vertegenwoordigen.
Want zoals ze zelf formeel verklaren, hebben ze op het merendeel van de losse groepen geen vat. Beide heren zitten eigenlijk ten eigen titel op officiële vergaderingen. Welke is dan hun functie en nut binnen deze officiële besprekingen? Men belooft de afspraken rond communicatie te respecteren, maar enkele dagen later, staan in hun kraam passende elementen al breed uitgesmeerd in de pers.
Vanuit de losse groepen, krijgen wij als vertegenwoordiger van de vaste groepen, steeds meer aanvragen van losse groepen die ook het peper en zout in de stoet willen zijn, maar die wel vragen naar afspraken, reglementen en een plaats/vaste plaats binnen de stoet. Niet alle losse groepen wensen anarchistisch in en uit de stoet te stappen.

De losse groepen dienen in te stappen in de vooropgestelde invoegplaats, ze hinderen de voortgang van de stoet niet wanneer ze zich uit te stoet begeven en houden rekening met de vooropgestelde geluidsniveaus. Met deze criteria gingen beide heren akkoord, maar daarvan is niets terug te vinden in hun mededeling. Selectieve communicatie noemen wij dit.


Alle in de stoet lopende groepen, volgen de reglementering voor de stoet van 2018. Daarbij hebben we in onderling overleg beslist om vooral op veiligheid en het vlotte verloop van de stoet in te zetten. Wie kan er tegen veiligheidskeuringen van de technische constructies zijn? Stevige constructielassen, passende wielen en dissels, conforme stroomgroepen zijn een must voor iedere groep. Deelnemers en groepen die dit niet respecteren worden geweerd nog voor deze in de stoet kunnen instappen. Ook dit werd door iedere partij bekrachtigd. Beide verenigingen moeten de regels volgen, er zijn geen uitzonderingen en zo niet wordt men verwijderd of weerhouden. Dit voor alle deelnemers.
De numerus clausus staat niet gedateerd in de tijd, maar dat jong bloed hierdoor geen kans krijgt en de stoet op termijn dood bloedt, dat is prietpraat. Jong talent kan overal aansluiten en overal de kans krijgen."


EVALUATIE


CTIDK:
"Dat de stoet van 2018 geëvalueerd wordt, is evident, maar van een afschaffing van de numerus clausus is voor ons geen sprake. Indien de stad ingaat op de eis van de losse en de motivaties die hiervoor aangehaald worden, dan schept men sowieso een vertrouwensbreuk met de vaste groepen. Deze dienen alle nieuwe regeltjes als een foie gras te slikken.
CTIDK stelde zich tot op heden op als een sociale, begripvolle partner van de stad, maar dan zal hier verandering in komen en wordt alle begrip en communicatie wel eens definitief opgeblazen als alle reglementen in de stoet van 2018 niet toegepast worden voor iedereen.
Het spijtige van deze hele zaak is dat een gegeven woord en een gemaakte afspraak niet opgevolgd wordt door de woordvoerders van ’t Charterelle.

Het is vooral die persgeilheid, welke we met CTIDK niet meer accepteren. Een woord is een woord en daar dient men zich ook aan te houden. Wij hebben interne Charterelle woordvoerdervoorstellen liggen, welke we op hun vraag niet openbaar maken en waar we ons ook aan houden…
Misschien best, wie weet wat dit mogelijk intern bij hen te weeg brengt…"


GEEN REACTIE


CTIDK:
"Wel zijn we als bestuurders van CTIDK teleurgesteld in de stad en het Feestcomité.
Geen enkele officiële reactie verspreidde men op dit persartikel.
Zij tolereren dat voorstellen zomaar tegen gemaakte afspraken in via de pers de wereld ingestuurd worden, doorspekt met leugens, onvolledigheden en spelletjes. Voor ons is dit onaanvaardbaar en dit maakt alle communicatie tussen de verenigingen nutteloos en het vertrouwen onbestaand.
Voor ons is: een woord – een woord, een afspraak - een afspraak en worden reglementen en numerus clausus voor en door iedereen toegepast!

Namens het bestuur van CTIDK."


Bron: Carnavalist Tot in de Kist vzw
Foto's artikel: ©Carnavalaalstkoentje, 't Es Na Of Noeit 2014

Geen opmerkingen:

Een reactie posten