Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zondag 8 oktober 2017

Aalst Carnaval - Losse Groepen aanvaarden Numerus Clausus voor één jaar!


NOOIT MEER NUMERUS CLAUSUS NA 2018 VOOR LOSSE GROEPEN

De Losse Groepen aangesloten bij het Charterelle hielden op vrijdag 6 oktober in de Graaf van Egmont een bijzondere algemene vergadering.

De aanleiding was de beslissing eind juni dat er door de Numerus Clausus geen nieuwe groepen (zowel AKV, als Los), meer mogen bijkomen in 2018...


KRITIEK

De leden waren bijzonder kritisch voor de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om bij de inschrijvingen voor de carnavalstoet van 2018 een numerus clausus in te voeren.

Die maatregel houdt in dat alleen losse en vaste groepen die in 2017 waren ingeschreven, worden toegelaten tot de stoet. Nieuwe groepen worden niet meer toegelaten, groepen die stoppen of een jaartje overslaan worden niet vervangen.

Op een vergadering in juni tussen het Schepencollege en vertegenwoordigers van het Feestcomité, Carnavalist Tot In De Kist (vaste groepen) en de Losse Groepen van het Charterelle werd daarover een beslissing getroffen. De vertegenwoordigers van de losse groepen hebben daarvan akte genomen en aanvaardden toen het besluit van de numerus clausius voor één jaar te gedogen. 


STOET 2018

De leden van het Charterelle gaven op 6 oktober, weliswaar met lange tanden, bij meerderheid hun woordvoerders het vertrouwen voor de gedoogde éénjarige numerus clausus 2018.

De leden waren kritisch hoopvol omdat op die vergadering, op voorstel van hun woordvoerders, ook tot een gestructureerd overleg tussen alle betrokkenen werd beslist. Dat overleg ging van start eind september. Daar werden al afspraken gemaakt over maatregelen die een vlotte stoet zullen mogelijk maken:

- Effectieve toepassing van het stoetreglement door geïnformeerde toezichthouders
- Beperking en striktere controle van de tijd van doortocht van elke groep over de Grote Markt
- Technische controle op vitale onderdelen van de wagen(tje)s (trekhaken, dissels, ...)
- Controle op de wendbaarheid van de wagen(tje)s (vermijden vastrijden, ...)
- Inkrimping van de tijd ingenomen door het “officiële” gedeelte van de stoet
- Vooraf gedefinieerde meetcriteria die een degelijke evaluatie van de voortgang van de stoet mogelijk maken

M.a.w. de stoet is méér té traag, dan té lang...


NA 2018

Bij een tweede stemming werd unaniem beslist dat er wat de Losse van het Charterelle betreft, nà 2018 geen sprake meer kan zijn van een numerus clausus voor losse groepen. 

De dynamiek van de losse groepen verschilt immers sterk van de dynamiek van de vaste groepen:

- Losse groepen kunnen soms een jaartje overslaan omdat ze de toeschouwers niet willen vervelen met een onzinnig onderwerp of omwille van gezondheids- of andere redenen (vele losse groepen tellen 1, 2 of een heel beperkt aantal leden).
Deze groepen, die soms al 10, 15 jaar en méér een gevestigde waarde zijn, worden nu afgestraft voor een sabbatjaar.

- Elk jaar stoppen verscheidene losse groepen en komen er verscheidene bij. Zo bleef het totaal aantal losse groepen in de stoet lange jaren stabiel. Nieuwkomers kunnen evolueren van beginner naar habitué, maar andere stoppen en worden vervangen door frisse nieuwkomers. Sommigen doen na enige jaren verder met een nieuwe naam en nieuwe samenstelling. Weer anderen starten een vaste groep.
- Carnavalisten die de smaak te pakken kregen in een vaste groep doen nadien enthousiast verder als losse groep.

Een numerus clausus knijpt op enkele jaren de losse groepen dood door gebrek aan nieuw en jong bloed. Dat kunnen de Losse van het Charterelle niet toestaan.

De Losse Groepen van het Charterelle zijn een belangenvereniging van losse groepen, opgericht in 1995. De vereniging heeft vandaag 119 aangesloten groepen.


Bron: De Losse Groepen van het Charterelle / MAS
Foto's artikel: ©Bjorn Van Ryckeghem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten