Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

woensdag 27 maart 2013

Laatste vergadering met Nicole Ringoir als voorzitster Feestcomité ging niet onopgemerkt voorbij


(foto ©Carnavalaalstkoentje)
Voorzitter van het uittredend Stedelijk Feestcomité, Nicole Ringoir, gaf een opmerkelijk verzoek naar de Aalsterse Gemeenteraad om 'na te denken over de toekomst van het Stedelijk Feestcomité'.
Hiermee vraagt ze om de statuten aan te passen.


Concreet streeft Nicole naar meer openheid en meer (politieke?) onafhankelijkheid binnen dit 'adviserend orgaan', wat het Aalsterse Stedelijke Feestcomité in werkelijkheid ook is.

Dit staat haaks op de politieke verwevenheid van dit Feestcomité,
dat om de 6 jaar leidt tot een wedersamenstelling
(iets wat omwille van praktische redenen pas gebeurt na carnaval en niet per 1 januari, zoals de nieuwe start van de Gemeenteraad na de verkiezingen van oktober).

REACTIES

Dat zo'n uitspraak reacties los maakt, was te verwachten.

Via Facebook stelde Ria Van Landuyt maandagavond al:
"Ben juist terug van de laatstse vergadering van het Feestcomité en wat in schoonheid moest eindigen, eindigde in mineur.
De voorzitter kwam plots aanzetten met een brief die ze -zonder enig overleg, zonder enige inspraak van het Feestcomiteit- naar alle gemeenteraadsleden heeft gestuurd en dit in verband met de nieuwe statuten.
De aftredende voorzitster, die zogezegd altijd achter haar Feestcomiteitleden stond, vraagt nu om de statuten aan te passen.
In die zin dat er in het Feestcomiteit géén mensen mogen zetelen die actief in een carnavalsgroep zitten, dat er géén stadspersoneel mag zetelen én dat mensen van dezelfde familie ook geen deel mogen uitmaken van het Feestcomiteit."
Ria zei ook nog dat er nooit met een woord werd gerept over deze materie tijdens de vergaderingen en vond de uitspraken van Nicole eerder 'respectloos natrappen'.

GEMEENTERAAD


(foto ©Carnavalaalstkoentje)
Bart Van den Neste pleitte dan ook in het 'Vragenuurtje' van de Gemeenteraad op dinsdag voor een afvaardiging vanuit 'Carnavalist Tot In De Kist' in het Feestcomité.


Na afloop zei hij op Facebook:
"Schepen Uyttersprot reageerde alvast positief op mijn vraag in het vragenuurtje, om iemand vanuit 'CTIDK' af te vaardigen als adviseur in het Feestcomité. Wordt vervolgd met hopelijk een snelle samenstelling".

VERVOLG

In eerste instantie zal men vanuit de verschillende politieke fracties een nieuw Feestcomité moeten samenstellen.
http://carnavalaalstkoentje.blogspot.be/2012/09/vernieuwd-feestcomite-pas-na-carnaval.html

Iets waarmee men achter de schermen al lang bezig is.
Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat men meteen aanpassingen mag verwachten.
Al is het 'luisteren' naar deze Adviesraad geen overbodige luxe:
in het verleden werden de adviezen vanuit dit Feestcomité immers niet steeds opgevolgd...

Politiek en Carnaval: het is in Aalst historisch gezien al altijd met elkaar verweven.
Zelfs het allereerste 'Officiële' Carnaval leidde al tot 'politiek discussies'...
Al heette het toen nog
'De Stedelijke Commissie der Openbare Feestelijkheden'...

Zie ook:
http://carnavalaalstkoentje.blogspot.be/2013/03/een-duik-in-de-geschiedenis-carnaval.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten