Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

zondag 30 juni 2013

Carnavalstoet 2014 moet korter, vlotter, minder luid en..veiliger (Artikel 2)

(Foto's ©Carnavalaalstkoentje. Foto 1 = De Loizemaanen 2013)

Tijdens de vergadering tussen de 'Dienst Organisatie' en de 'Officiële Carnavalsgroepen' (donderdag 6 juni 2013) lekten enkele opmerkelijke nieuwsfeiten uit.

Daarover las je al op deze blog in 'Artikel 1':
http://carnavalaalstkoentje.blogspot.be/2013/06/carnavalstoet-2014-moet-korter-vlotter.html

Na ons eerste artikel, hebben we voldoende 'stof' binnengekregen voor een vervolg!
Er was in juni immers ook een vergadering met de Losse Groepen!
En uit beide vergaderingen kwam er veel 'nieuws' naar voor.

Enkele voorstellen zijn -op z'n minst- opmerkelijk te noemen!
(! Let op, er is nog niets concreet !)

(©Foto 2 = De Steijnzoel'n 2008)

AKV

Door de huidige gang van zaken, komen veel kandidaat-AKV's lange tijd op de 'Wachtlijst' terecht.
Er is nu eenmaal een beperking tot 63 AKV-groepen in de stoet.
Pas wanneer er eentje stopt, komt er een plaatsje vrij.

"Hierdoor staan sommige groepen jarenlang te popelen om AKV te worden, maar raakt de motivatie op termijn vaak verloren.
Deze groepen haken soms al af, nog voor ze ooit hebben kunnen tonen wat ze in hun mars hebben.
Deze 'Numerus Clausus' afschaffen is eventueel een mogelijkheid,
maar hoe dat concreet verder moet?"


(©Foto 3 = Losse Groepen 2002)


LOSSE GROEPEN

Het aantal groepen mag dan 63 bedragen, daarbij komen ook nog zo'n 200 Losse Groepen in de stoet.

Kwaliteit
"De kwaliteit moet hoger, ook bij losse : 2 jonge gasten in een gevangeniskostuum en met een winkelkar kan niet meer aanvaard worden als 'Losse Groep'.
Om dit probleem aan te kaarten, zal de stad sensibiliseren in de scholen (uitleggen wat carnaval precies inhoudt en proberen om dergelijke toestanden op termijn eruit te halen)"


Geluidsnormen
"Ook voor de losse zal Carnaval 2014 minder luid moeten. Controle zal ook voor hen gelden. Daarbij is een nog strengere controle op het gemotoriseerd zijn van Losse Groepen een must!"

Reglement
"Eén reglement voor de Losse Groepen. Momenteel zijn er 2 in voege: 'Stad' en 'Charterelle'. De stad Aalst wil 1 reglement, dat van stad zelf, en het reglement van de 'Chartrelle' afstemmen hierop."

Diesel
"Benzine-generators zijn niet meer toegelaten vanaf 2014 en moeten vervangen worden door diesel. Diesel kan namelijk niet ontploffen, wat met benzine wel het geval is. Niet alleen AKV's, ook Losse Groepen zullen zich aan die voorwaarde moeten houden!"

(©Foto 4 = Losse Groepen 2012)


'GROEPEN ZONDER PRAALWAGEN'

Uit de vele ideeën die de jongste tijd regelmatig opduiken,
ontsprongen wat 'hersenkronkels' waarover concrete uitwerking misschien wel realistisch is:


"Nagaan of er een draagvlak is om een categorie 'Groepen zonder praalwagen' te maken. Laat hen het geld dat ze anders in die 'praalwagen' steken investeren in een mooier kostuum en je hebt vanzelf een kwaliteitsinjectie."

(n.v.d.r. Aalst noemde zijn Kleine Groepen in de jaren 80 'Groepen zonder Praalwagen', maar in werkelijkheid bouwden de meesten van hen toch ook een wagen)

Kranten (1983), De Moikes winnen mét Praalwagen in de categorie 'Zonder Praalwagen'....


LOSSE GROEPEN LATEN 'PROMOVEREN'

"Je kan ook een aparte categorie oprichten voor Losse Groepen die kandidaat zijn om officieel AKV te worden. Die kunnen dan ook gejureerd worden. Als de winnaar van die categorie meer punten heeft dan de laatste in de categorie 'Groepen Zonder Praalwagen' kan die zijn plaats innemen als AKV-groep.
Zo zal bij de officiële groepen het niveau omhoog moeten en krijgen ook kandidaat-groepen de mogelijkheid om te tonen tot wat ze in staat zijn.
Zet een minimum-quota op het aantal leden dat een officieel ingeschreven losse groep moet bevatten (bv minimum met 5 zijn)."


(©Foto 5 = Allei-Joep 2009, publiek achter de nadar in de stationsbuurt)


NADAR

Om de veiligheid nog meer te garanderen (en hierdoor ook de vlotheid van de stoet), zal men mogelijk het grootste deel van het parcours voorzien van nadar (dranghekken).

"Van dit voorstel moet men de praktische haalbaarheid nog bestuderen, maar een 'njet' kreeg het ook niet."


POSITIEF

Positief is dat iedereen nadenkt over de kwaliteit van de carnavalstoet!Carnavalaalstkoentje distantieert zich van eventuele 'fouten' of 'verkeerde interpretaties', maar kreeg voldoende én betrouwbare info binnen over deze vergadering(en) voor dit artikel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten