Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

donderdag 28 april 2016

Brand Werkhallen: Stad doet alles om oplossing te bieden aan getroffen carnavalsgroepen! / Oorzaak / Persberichten Aangifte Schade / Carnavalist Tot In De Kist

(Satellietfoto: Google, de 12 hallen voor de brand)

FEITEN

Het Aalsterse Stadsbestuur wil liefst niet te lang bij de pakken blijven zitten en hoopt zo spoedig mogelijk een oplossing te zoeken voor de getroffen carnavalsgroepen.

Hal 1 en 10 zijn sowieso verloren
en ook Hal 2 en Hal 9 liepen schade op.

In totaal is tussen de 600 en 800 vierkante meter verloren gegaan.
Of Hal 2 en 9 uiteindelijk ook (té) zwaar beschadigd zijn?

Volgens welingelichte bronnen,
gaat het hier enkel vooral om (beperktere) brand- en waterschade.
Al is het aan specialisten om de (dak?)stabiliteit etc. te bepalen.


Dus mogelijk moeten alle 4 deze hallen heropgebouwd worden...

Dat zien we ook op volgende foto:

(klik op de foto voor vergroting / foto: ©V.S.)

TOEZICHTERS

Telkens de Werkhallen open zijn, is er toezicht voorzien.
De toezichter was dan ook zeer snel ter plaatse.


Guy en Paroi houden in beurtrol de hallen open...


Toezichter Guyken:
"Er zijn 2 hallen verloren, dat klopt.
Maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand zich verder zou zetten.
Bij een eerst aanblik, lijkt het nogal mee te vallen in de aanpalende hallen 2 en 10.
Er is wat water- en rookschade,

maar dit had allemaal veel erger kunnen zijn,
gelukkig werkte de signalisatie perfect.
Bovendien werken we jaar in, jaar uit rond die brandveiligheid en evacuatie.

Maar ik wil zeker ook mijn collega Paroi niet vergeten,
we hebben dit samen meegemaakt
en het zal nog lang in ons geheugen gegrift staan."


(klik op de foto voor vergroting / foto: ©V.S.)

VERZEKERING

De stad is eigenaar van het gebouw en startte een verzekeringsdossier op en experts kwamen de schade opmeten.

De verzekering van zowel het gebouw als de inboedel zou erna tussen moeten komen, waardoor de groepen mogelijk tot 25.000 euro per groep kunnen recupereren.

Volgens burgemeester Christoph D'Haese, moet het getroffen deel van het gebouw gesloopt en heropgebouwd worden én dringt een tijdelijk alternatief zich op.


Christoph D'Haese:
"Ondanks alle materiële schade is Aalst Carnaval onverwoestbaar. 
Oprechte dank aan opzichters, hulpverleners, politie en brandweer.
Ook alle respect voor de discipline van de carnavalisten. 
Onderdak vinden voor de 10 getroffen groepen is nu mijn prioriteit. 
Reeds eerste contacten gelegd en oplossing in de maak!"

Hij benadrukte nogmaals dat 'Oilsjt oon iejn zjiël' trekt en dat de stad haar carnavalisten volop zal steunen!


OORZAAK

De brand is te wijten aan een onvoorzichtigheid bij het gebruik van een slijpschijf, gecombineerd met de aanwezige zeer ontvlambare materialen in de werkhal.

De branddeskundige is donderdagnamiddag ter plaatse geweest voor verder onderzoek.
De deskundige concludeert dat het gaat om een onvrijwillige brandstichting.


OPROEP / AANGIFTE SCHADE

Donderdag 28 april om 17u30 verscheen volgend persbericht....

Blijf dus aub uit de buurt van de Werkhallen!

---> WEBSITELINK met ALLE INFO: KLIK


Stad Aalst:
"De hevige brand in de carnavalswerkhallen van woensdag 27 april heeft naast een emotionele impact ook heel wat schade berokkend aan de bezittingen en het materiaal van een aantal carnavalsverenigingen. Stad Aalst begeleidt de getroffen verenigingen bij de opmaak van een schadedossier. De burgemeester voert een bestuurlijke maatregel in waardoor niemand de site mag betreden tot na de afbraakwerken.

De stad heeft een leidraad voor de opmaak van een schadedossier alsook een sjabloon (zie link) voor de opmaak van verliesstaat opgesteld voor de carnavalsverenigingen die getroffen zijn door de brand. In deze leidraad staan alle gegevens opgelijst die de getroffen verenigingen moeten overmaken aan de stad voor de opmaak van het dossier. Om de verenigingen hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, kunnen de getroffen carnavalsverenigingen een afspraak vastleggen met de verzekeringsdeskundige van de stad.

Via het e-mailadres brandschade.carnavalwerkhallen@aalst.be kunnen carnavalsverenigingen hun schadeaangiftes doorsturen en vragen of opmerkingen hieromtrent overmaken. Het schadedossier kan ook worden opgestuurd of afgegeven op volgend adres:

Stad Aalst – dienst Juridische zaken en bestuursondersteuning
brandschade carnavalswerkhallen
Werf 9, 9300 Aalst

Door beschadiging aan de infrastructuur en instortingsgevaar blijven de carnavalswerkhallen voorlopig in totaliteit gesloten. De burgemeester stelt een bestuurlijke maatregel in voege waardoor de site verboden terrein is tot na de sloopwerken. De stad vraagt dan ook met aandrang om de site niet te bezoeken. Het terrein wordt dag en nacht bewaakt. De stad stelt alles in het werk om de sloop en heropbouw van de carnavalswerkhallen zo snel mogelijk op te starten.

De materiële schade is groot, maar dankzij het efficiënte optreden van de verschillende hulpdiensten en de toezichters van de carnavalswerkhallen kon erger worden voorkomen. De stad wil dan ook iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de inzet."


---> WEBSITELINK met ALLE INFO: KLIK


CARNAVALIST TOT IN DE KIST

Persbericht Carnavalist Tot In De Kist vzw

"Beste Carnavalisten,

Vzw CTIDK werd zopas ontvangen door de leden van de veiligheidscel. Hierop werden een aantal gegevens en feiten weergegeven, welke ons is gevraagd aan jullie over te maken.

Om te beginnen zijn de werkhallen totaal verboden terrein en dit voor een periode van 14 dagen. Een bewakingsfirma zal aanwezig zijn. Er is ook geen elektriciteit.
De sloopwerken vatten volgende week al aan, de site werd daarvoor vandaag vrij gegeven.

Komende maandag nodigt de vzw alle betrokken groepen uit op een vergadering (aparte mail). We hebben het over alle groepen uit hal 1, 2, 9 en 10. Op deze vergadering zal ook de burgemeester, schepen Uyttersprot, stadsdiensten en verzekering Ethias aanwezig zijn. Dit betreft een vergadering alleen voor de betrokken groepen, waar alles tot in detail zal uitgelegd worden inzake in te dienen schadeclaims. De stad en de vzw zullen de groepen van heel nabij begeleiden.

Het betreft een brand dat als accidenteel werd gecategoriseerd, wat goed nieuws betekent.

In de loop van de komende 14 dagen zullen we tevens een vergadering bij elkaar roepen met alle voorzitters, waar het groot idee (Okapi, radio, Eendracht Aalst, vzw,... in één grote organisatie) wordt voorgelegd. We willen eerst de betrokken groepen vragen naar hun mening.

We willen nogmaals iedereen bedanken voor de steun, de solidariteit en het geduld.

CTIDK"


Geen opmerkingen:

Een reactie posten