Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

woensdag 21 februari 2018

Aalst Carnaval 2018 - Commotie rond jurering zorgt voor mogelijke maatregelen voor de toekomst


UITSLAG CARNAVALSTOET BLIJFT BEHOUDEN

Vreemde punten 'Jurylid 9'

Eén jurylid dat als één van de twintig juryleden fungeerde bij de Grote- en Middelgrote Groepen, zorgde voor onrust.


AFWIJKEND

De hoge scores voor bepaalde groepen aan de ene kant, weken zodanig af van sommige bijzonder lage scores aan de andere kant.

Het bewuste jurylid gaf zelfs éénmaal 10 en tweemaal 'NUL' op honderd aan De Loge.
Nog voor de Prijsuitreiking, had de deurwaarder gemerkt dat de punten 'nul', niet ingevoerd konden worden in het IT-systeem van de stad.
Ook opvallend waren de enorm lage scores voor Pertotal en De Salongcarnavalisten. Ook hier werd niet eens een vijftig op driehonderd geteld.MOTIVATIE

Deze drie feiten werden voorgelegd aan het jurylid. 

Volgens het reglement moet die de lage scores motiveren, maar die motivatie bleek onvoldoende onderbouwd. Het jurylid verwees in zijn/haar motivatie naar prestaties van de betrokken carnavalsgroep uit het verleden, wat geen invloed mag hebben op de punten, cfr. artikel 3.3.1. Alle scores van 'jurylid 9', werden daarop niet weerhouden.

Stad Aalst, het feestcomité en de deurwaarder beroepen zich voor deze beslissing op het globaal stoetreglement.

In dat kader waren er ook opmerkingen van carnavalsgroepen die juist hoge scores kregen en zich eveneens benadeeld voelden.
Maar het oordeel is ontegensprekelijk. Elke klacht werd wel degelijk onderzocht, maar ongegrond verklaard.CONCLUSIES

De uitslag van de carnavalstoet 2018 blijft dus behouden. 

Stad en feestcomité trekken conclusies uit dit voorval en beraden zich over te nemen maatregelen in de aanloop naar Aalst Carnaval 2019.

De groepen, de organisatie, de jury én zelfs de politiek...
Het ganse verhaal zorgt echter voor één grote verliezer en dat is het 'carnaval' zelf...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten