Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

vrijdag 26 januari 2018

Brand Geloeif Mè Goed 2004: Definitieve Oplossing lijkt bereikt!


EINDELIJK DUIDELIJKHEID

Akkoord over vastgelegde sommen

Na intensief overleg tussen de betrokken partijen en met bemiddeling van het Aalsterse stadsbestuur en in het bijzonder burgemeester Chrtistoph D'Haese, scheldt verzekeringsmaatschappij Axa definitief de intresten en procedurekosten kwijt die carnavalsgroep Geloeif Mè Goed’ moet betalen, na de brand in 2004.

De carnavalsgroep werd in 2013 nog veroordeeld tot een onmenselijke schadevergoeding van meer dan 1,3 miljoen euro.


BEMIDDELING


Burgemeester Christoph D'Haese:
"Verzekeringsmaatschappij Axa legde de 29 getroffen carnavalisten eind vorig jaar nog een ultimatum op, waarop ik overleg met de verzekeraar aanving.
De getroffen Aalsterse Carnavalisten halen nu een belangrijke slag thuis. Eindelijk kan een lijn worden getrokken onder een jarenlange juridische strijd (sinds 2004!) nu ik, namens de stad Aalst, bemiddelde en een akkoord bereikte.
Na een moeilijk overleg op de maatschappelijke zetel van AXA én een ultiem overleg vrijdagmiddag 26 januari in Aalst, werd bekomen dat de totale vordering daalde met meer dan 430.000 Euro aan intresten en kosten.

De verzekeraar neemt vrede met een schadebedrag van 24.130 Euro per lid en aanvaardt dat het kan worden afbetaald a rato van 100 Euro per maand, indien nodig.
De financiële last is niet verdwenen, maar wel aanzienlijk gedaald en draagbaar. Eindelijk goede regeling voor getroffen stadsgenoten en de Carnavalswereld, waar we best veilig schouder aan schouder staan of aan ‘1 zjieel’ trekken. Dat werd nog eens bewezen..."


REACTIE BETROKKENEN


Sven De Smet:
"Het klopt, we zijn niet terecht veroordeeld, want hadden geen schuld.
Hadden er vanuit onze TOENMALIGE raadsman geen fouten gemaakt zijn, we hadden inderdaad vandaag niet hoeven te betalen. Maar dat zijn vijgen na Pasen.

Het klopt dat de schuld met bijna de helft is gereduceerd. Dat is heel wat.
Uiteindelijk zou het maatschappelijk niet kloppen dat wij niets moesten betalen en anderen gedupeerden in andere dossiers wel, daar zijn ook een heleboel mensen die waarschijnlijk onterecht moeten overgaan tot betalingen van allerlei. De stad leverde goed werk en is tot het uiterste gegaan, waarvoor onze oprechte dank! Men kan het niet maken dat de stad bijvoorbeeld de schuld betaalt, wat dan met anderen die zich in nog ernstigere situaties bevinden? Wij zouden ons hier absoluut niet goed bij gevoeld hebben.
Het feit dat, voor wie het bedrag niet in één keer kan betalen, 100 euro per maand mogelijk is, maakt het inderdaad dragelijk, zonder al te veel levenskwaliteit te verliezen.
Het blijft zuur geld, maar moesten ze ons een aantal jaren geleden gezegd hebben dat dit als oplossing uit de bus zou komen hadden er velen een gat in de lucht gesprongen.

Wij willen de stad enorm bedanken, de burgemeester voor de geleverde inspanningen en in het verlengde iedereen die ons de afgelopen jaren een warm hart toe droeg. Het was niet altijd makkelijk, maar nu kunnen we eindelijk een lijn trekken en vooruit kijken, om te beginnen naar carnaval.

In de rand willen we nog eens benadrukken dat GMG zoals deze vandaag bestaat maar een vierde leden leden telt die ook getroffen zijn geweest. met andere woorden wordt de groep GMG van vandaag TOTAAL gescheiden gehouden van de groep GMG brand, zoals wij deze noemen. Ook willen we onze raadsman Meester Van Wilders enorm bedanken! Wat hij deed voor ons is waanzinnig!

Bedankt en aan iedereen nen zoligen vastelauved!"


Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, Geloeif Mé Goed 2004, ©Geert Segers & ©Patrick De Boeck

Geen opmerkingen:

Een reactie posten