Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

woensdag 8 februari 2017

89e Aalsterse Carnavalsstoet omvat 80 AKV's, 8 'Officiële Nummers', 1 Kuisploeg en 208 Losse Groepen!

Foto's: ©Bjorn Van Ryckeghem, Losse Groepen 2016: 
OLG Ik Alliën met 'IKEJA WEGSTEIKEN'

297 'GROEPEN'

De Aalsterse Carnavalsstoet krijgt naast 80 AKV's (en het 'officiële gedeelte + de 'kuisploeg') ook het gezelschap van 208 Losse Groepen!

Op zondag 5 februari werd de inschrijvingsperiode voor losse groepen afgesloten. 
Deze registratie is verplicht wanneer je als losse groep aan de zondags- of maandagsstoet wou deelnemen.


208 KEER PEPER EN ZOUT

In totaal schreven 208 groepen zich tijdig in. 

Zij ontvangen voor 20 februari hun inschrijvingsbewijs, het stoetreglement en de verzekeringspapieren. 
Het inschrijvingsbewijs moet steeds duidelijk worden geafficheerd tijdens de stoet.


Losse groepen die niet zijn ingeschreven, worden onherroepelijk uit de stoet gezet. 
Ook voor hen is er het stoetreglement:

• Een duidelijk aangeduid thema dat blijk geeft van fijne, 
   typisch Aalsterse spot en satire en ze misbruiken de stoet 
   niet voor een welbepaald persoonlijk of algemeen doel.
• De inschrijvingskaart die een losse groep van de 

  organisatoren ontvangt, wordt duidelijk zichtbaar 
  getoond tijdens de hele stoet.
• 2 of meer losse groepen die ontegensprekelijk dezelfde

  groep zijn, maar zich onder 2 of meer namen hebben 
  ingeschreven, worden geweerd uit de stoet.
• De afmetingen van karretjes of alle andere op wielen 

   bevestigde attributen/constructies van een losse groep 
   zijn beperkt tot maximum 2m x 3m per karretje, 
   met een maximale totale lengte van 8m. 
• Voor de aandrijving van karretjes, attributen en 
   constructie(s), kunnen losse groepen enkel gebruik 
   maken van elektromotoren.
• De door de stad opgelegde geluidsnorm is 102 d(B(A) .
• Dieren (of krengen) en vuurwerk zijn niet toegelaten 

  in de stoet.
• Een losse groep vertrekt vanop de vormingsplaats, 

  die elk jaar aan de hand van het traject van de stoeten 
  door de organisatoren wordt vastgesteld en 
   gecommuniceerd.
• Een losse groep werkt het officiële traject van de stoet 

  volledig, éénmalig en in de juiste richting af, 
  startend vanop de vastgestelde en gecommuniceerde 
  vormingsplaats en op een zelfgekozen plaats binnen 
  het geheel van de stoet, zonder daarbij de andere 
  deelnemers te hinderen en/of de stoet onnodig 
  te vertragen en/of te verlengen.

Globaal Stoetreglement: KLIK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten