Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

woensdag 15 februari 2017

Preventie, Veiligheid & Constructieve Samenwerking voorop bij vzw Carnavalist Tot In De Kist

Foto's: ©Patrick De Boeck: CTIDK 2017, live bij Oilsjt Mjoezik

PREVENTIE

vzw Carnavalist tot in de kist zorgde dit jaar,
opnieuw in samenwerking met de Aalsterse firma Somati FIE,
voor de jaarlijkse controle op de brandblussers van de carnavalsgroepen.

Voor de vzw Carnavalsit Tot In de Kist (CTIDK) en Somati Fie is dat een kans om de preventieactie nog eens extra in de verf te zetten.

Sinds Carnaval 2011 is dit een blijvend aspect dat de veiligheid als doelstelling wil behouden.
Zo zijn de (verplichte) brandblussers in orde voor de carnavalsstoeten...


Sven 'Plop' De Smet:
"Op maandag 13 februari kregen de groepen eveneens hun jaarlijks geschenk uit de handen van de vzw. 
Dit jaar werd dit een samenwerking tussen de Vzw, de firma Bisschop en Kurt Van Valckenborgh. Een deel wordt gefinancierd door de vzw, een deel kregen we in sponsoring...


BRANDBLUSSERS SINDS 2011


Een kleine groep ontving net voor carnaval 2011 één brandblusser, een middelgrote groep twee en een grote groep mocht 3 brandblussers naar hun respectievelijke hal meenemen.

Sindsdien biedt Somatie Fie als extra service een jaarlijkse controle!
Zo werden dit jaar enkele  brandblussers afgekeurd en vervangen én kregen de 6 nieuwe groepen hun brandblusser mee.

OVERLEG

De vzw Carnavalist tot in de kist wil ook de groepen vertegenwoordigen bij het overleg met de stad.

Herman 'De Generool':
"Enerzijds toetsen wij tijdens de vergaderingen moeilijke punten af bij de groepen, anderzijds trachten wij, zolang dit mogelijk is, op een constructieve en positieve manier samen te werken met de stadsdiensten. Wij merken dat er een nieuwe wind waait, welke positief kan beoordeeld worden. Er wordt geluisterd en de laatste tijd ook daadkrachtig gehandeld.

Zo zaten we samen met alle stadsdiensten die een link hebben naar carnaval (Burgemeester, Schepen van evenementen, voorzitter feestcomité, team cultuur en evenementen, team communicatie, team milieu, technische dienst, brandweer en politie) waarbij alle moeilijke punten waar de vzw al jaren op hamert ter sprake kwamen. Wij verwachten na carnaval dat hier positief gevolg wordt aan gegeven. In ieder geval verliep de vergadering op een zeer constructieve manier."Herman 'De Generool':
"Een eerste gevolg werd al zichtbaar. Op onze vraag werd het traject van de stoet afgelegd in aanwezigheid van bestuursleden van de vzw, team cultuur en evenementen, voorzitter feestcomité en de technische dienst, teneinde alle zaken die een vlotte doorgang van de wagens belemmeren in kaart te kunnen brengen. 

De technische dienst zal dit opvolgen.
Wij hopen dat ze hiervoor nog de nodige maatregelen treffen voor de meest dringende zaken..."


CEL VEILIGHEID


In het kader van de veiligheid werd, onder leiding van Herman Van Der Eecken, een werkgroep opgericht waar elke groep geacht wordt één vertegenwoordiger af te vaardigen.

Herman Van Der Eecken:
"Deze werkgroep werkt vanuit de buik van carnaval preventief aan de veiligheid in de hallen. Dit wordt gesteund door de stad.
Ik wil langs deze weg nogmaals een oproep doen aan alle groepen om iemand af te vaardigen voor deze 'cel'.

Het komt iedereen ten goede, want 'veiligheid' in al zijn aspecten, is dan ook voor élke groep van het allergrootste belang!"


SFEERFOTO'S


Met dank aan vzw Carnavalist Tot In De Kist!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten