Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

vrijdag 3 november 2017

Aalst Carnaval 2018 - Stoetthema AKV 't Es Na Of Noeit - 'Ik Em Er E Goed Oeig In'


'IK EM ER E GOED OEIG IN'

Stoetthema's, ook die reeks krijgt zijn jaarlijkse update met 'editie 2018'!

• Wat stellen de groepen voor in de 90e stoet?
• Waarom kozen ze het thema?
• Wat houdt het in?

• Vanaf 1 september groeit de reeks aan op onze blog...

Als achtste in een (lange) rij, AKV 't Es Na Of Noeit!


Kenny Baele, woordvoerder:
"30 joor 't Es Na Of Noeit.
30 joor al Oilsjterse politiek.
...De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij... "

ONDERWERP:
'Ik Em Er E Goed Oeig In'

UITLEG:
"Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen halen onze Aalsterse politiekers hun charmes weer boven om hun vooropgestelde doel te bereiken.
En ze hebben er 1 voor 1 een goed oog in.
Dozje blijft burgemeester, maar ook de kopstukken van de andere partijen hebben er een goed oog in dat zij op de burgemeestersstoel terechtkomen...

Kekt nor links, kekt nor rechts, hier in Oilsjt komt alles goed!

Fonteinen, bloembakken, kunst op straat (fietsenstallingen, dwarsligger, nieuwe tempel Okapi, nieuw stadion EA, nieuw (vernieuwd) zwembad, scholen en crèches waar geen varkensvlees meer gegeten wordt, geen hangjongeren meer...

Hoe je het draait of keert, ze hebben er alle vertrouwen in dat in Aalst alles goed komt (althans dat beloven ze toch)."Kenny:
"Hieronder mijn gedicht geschreven voor de betrokken politiekers die deel uitmaken van ons thema:"
Thema : Ik em er e goed oeig in

In den oonloeip nor de kiezink van 14 oktoeber 2018, holen aâl de politiekers eejr beste kostummeken oit de kas vér oftewel oon de macht te kennen bleiven oftewel vér oon de macht te kennen gerauken.

In 2012 kwamp den NVA oon de macht in ons Oilsjterse stei
en trokken de Tsjeiven en de Sossen teigen eejr zjelei
Ze riepen van den hoeigsten toeren « weir emmen de kracht van de veranderink »
En zegt na zelf, weir zen na toch rezzekes verschoeten gedierende doi 6 joor dierende wandelink

Onzen berremiejster reest van camera nor kodak
Vér ne serjeizen oitleg of vér in alle gazetten te stoon mé zennen schoeinsjten lach
Zetj na isj serjeis,
Zelfs in den Afrik zen weir na iejste keis
Oon t Hoileg Hert speltj wit en zwert
Da zingen ze na van in Kinsjasja tot boi de kwaffeur op de Veirkemert
Ieder weik op ieder ploin
Ester wel iejnen of anderen keiremis of festoin

Kekt nor links kekt nor rechts
Zelfs ons verkiejr drotj auverechts
Ne sjikken tunnel es volop in de mauk
Me langs de kant een splentjernief kremkeszauk … da most crematorium zen mor da remt ni ☺
Hier in Oilsjt werd alles koensjt
Zelfs ons stadspersoniejl kreig een nieve woensjt
Gelozen roiten van beneejn tot oon den boevenkant
De stadsdiensjten emmen na zicht tot oever de woterkant

In onzen Denjer leit naâ een aâten spel
Allei ja azoei iet van veil geldj ge kentj da wel
In Bergeraât eit der iejnen zen doivekoeten afgebroeken
En zen veirn t stadhois as koensjt en ver veil geldj as velaustaâlink opgedoeken

De oppoziesje bleift in t potjen roeren
De stratezjiebepolers drooin na al op volle toeren
Ieder ver zich eit der e goed oeig in
Elke partoi roept voloit “let’s go for the win”
Of in ‘t Oilsjters
Weir spannen ons bezze op
Want weir goon alliejn vér den top

Ier in Oilsjt woeinen was nog noeit zoei plezant
Doorom zeggen weir teigen bestier en oppoziesje ne welgemindjen “Bedankt”

Stoetliedje 2018:GESCHIEDENIS

Het verhaal van kleine groep 't Es Na Of Noeit als AKV!

We maakten ook over deze groep een mooi overzicht...

Volledige Geschiedenis: KLIK

2017


OVERWINNINGEN

't Es Na Of Noeit kende al 6 overwinningen:  
4 keer bij de Kleine Groepen en 2 keer bij Middelgroot.

1995

Eerste overwinning!
Eerste Overwinning Bij de Kleine Groepen:


1997

Tweede zege!
Eerste Overwinning bij de Middelgrote Groepen:


1998

Derde keer prijs!
Tweede Overwinning bij de Middelgrote Groepen:


1999

Vierde triomf!
Tweede Overwinning bij de Kleine Groepen:


2001

Vijfde zege!
Derde Overwinning bij de Kleine Groepen:


2003

Zesde keer primus!
Vierde Overwinning bij de Kleine Groepen:


Reportage: Carnavalaalstkoentje & Kenny Baele i.s.m. AKV 't Es Na Of Noeit
Foto's: ©Patrick De Boeck (2017) & ©Carnavalaalstkoentje, ©Kenny Baele / TENON 2018 / krantenarchief

Geen opmerkingen:

Een reactie posten