Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

dinsdag 28 november 2017

Aalst Carnaval - Brand Geloeif Mè Goed 2004: Carnavalisten kregen ultiem voorstel van 24000 euro per persoon!

Foto's: ©Carnavalaalstkoentje, Geloeif Mé Goed 2004 & (brand) I.F.

ULTIEME UITSPRAAK

Dwanguitspraak GMG stort carnavalisten in 'diepe rouw'

Welgeteld 723.930,63 euro, of ruim 24.000 euro per persoon als 'dwangsom'...

De 30 Aalsterse carnavalisten die hun praalwagen in vlammen zagen opgaan in een loods, na de zondagstoet van 2004, hebben van verzekeraar Axa een ‘ultiem’ aanbod gekregen om de schade te betalen, na een procedureslag van 13 jaar, via een aangetekend schrijven.

Niemand KAN echter op dit onmenselijke voorstel ingaan, klinkt het logisch...


MONSTERPROCES

Reeds kort na de brand was het duidelijk dat dit een monsterproces zou worden.

Tientallen partijen waren betrokken, elk met hun advocaat.
"De brand was uit zichzelf gedoofd door gebrek aan zuurstof,
wat een grotere ramp had vermeden.
Aan het gebouw was, uitgenomen aan wat bedradingen en het plafond, geen schade.
De voornaamste schade betrof roetschade bij ondernemingen die in een ander deel van dezelfde loods of in aanpalende loodsen
gevestigd waren."
Er waren in het totaal 46 partijen betrokken bij het proces:
31 leden van de carnavalgroep,
6 bedrijven met schade,
9 verzekeringsmaatschappijen.


1 lid werd uiteindelijk vrijgesteld.

DONDERSLAG


De verzekering zou wel tussenkomen, dacht iedereen.

De stad Aalst had in 2004 alle groepen via Ethias verzekerd.

Maar die wou niet betalen: de verzekering was alleen geldig tijdens de stoet, niet erna.

De ­carnavalisten moesten zélf betalen aan Axa, de verzekeraar van de eigenaar en huurders van de loods. En omdat ze een feitelijke vereniging vormden en geen vzw, werd elk lid afzonderlijk aansprakelijk gesteld.

2013 en 2014


Op vrijdag 12 juli 2013 volgde het persbericht dat (inter)nationale aandacht kreeg.

De -toen in 2004- feitelijke vereniging Geloeif Mè Goed (ondertussen vzw) werd in beroep veroordeeld tot het betalen van de schadeclaim + de intresten ten gevolge van de onfortuinlijke brand aan -vermoedelijk- de tractor van hun praalwagen.

In het verleden, had men na Carnaval 2004 de vzw Carnavalist Tot In De Kist opgericht.
Een organisatie die zich met hart en ziel inzet rond verzekeringen en veiligheid voor de groepen.

Op woensdag 28 mei 2014 kwam de deurwaarder de inboedel van de gedupeerden opschrijven!

Geloeif Mè goed wachtte toen op een krachtig politiek antwoord.


Dit nieuws sloeg in als een bom en zorgde voor een ongekende solidariteit, gecoördineerd door het project 'Feitelijk Verenigd', een overkoepelende organisatie.

Het aanvankelijke bedrag van 50.000 euro per persoon werd toen 'teruggebracht' tot 25.000,  nog steeds een onmenselijk hoge som.

De grote solidariteitsactie werd op touw gezet, waarvan de totale opbrengst bleef steken rond de 44.000 euro.

De hoop was dat Axa het bedrag nog zou ­laten zakken.
Zij beroepen zich dat ze de extra intresten reeds lieten vallen en een geste deden.

Sven De Smet (woordvoerder GMG & CTIDK) in Het Nieuwsblad:
"We waren al jaren aan het onderhandelen. Maar ze pakken ons in snelheid met dit aanbod waarvan ze weten dat we het niet kunnen be­talen.
Het blijkt te kloppen dat AXA plots afstapt van het collectief benaderen van de schuldvordering en elk lid apart aanvalt voor een slordige 25.000 euro en dit ondanks de solvabiliteitsstudie, uitgevoerd in opdracht van de stad."


EFFECTIEF


De leden van 2004 vrezen nu ook effectief te moeten betalen.

*Update* AXA stelt zijn 'ultimatum' van betaling uit tot 31/12/'17

De carnavalswereld reageert enorm aangeslagen.
Zelfs met een 'afbetalingsplan' blijft het onrealistich hoog...

• Reactie Burgemeester: KLIK
• Reactie carnavalsgroep: KLIK

Bron: Het Nieuwsblad 28/11/2017, KLIK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten