Welkom bij 'Carnavalaalstkoentje'

donderdag 13 juni 2019

Aalst Carnaval 2020 - Wie wordt de 68e Prins?


WIE WORDT PRINS?

Ook al lijkt het nog eindeloos ver, in Aalst is Prins Carnaval worden een 'staatszaak'. 

Hoewel er zich al 2 kandidaten kenbaar maakten, heeft iedereen die het wil én aan de voorwaarden voldoet, wel degelijk het recht om mee te dingen naar de Prinsentitel 2020!

Wie op 23, 24 en 25 februari 2020 graag de scepter wil zwaaien over onze ajuinenstad, moet nú in actie schieten.
De officiële inschrijvingsperiode voor de Verkiezing Prins Carnaval 2020 is gestart.

Welke Aalstenaar volgt Prins Meyst op? Schrijf je in vóór dinsdag 10 september 2019.
En wie weet, wacht jou wel eeuwige roem in onze (ex-?)UNESCO-carnavalsstad!VOORWAARDEN

Neem grondig het deelnamereglement door, waag je kans en wat moet je daarvoor doen?

Wens je deel te nemen aan de Verkiezing Prins Carnaval van Aalst, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Het deelnamereglement lees je hier na, net als het formulier dat moet worden ingevuld.

Het ingevulde exemplaar dient aangetekend te worden opgestuurd (ter attentie van Stad Aalst, College van burgemeester en schepenen, Werf 9, 9300 Aalst), samen met het uittreksel uit het strafregister dat ten vroegste op 10 augustus 2019 werd uitgereikt.

Ten laatste op 1 oktober ontvangt elke kandidaat een schrijven waaruit blijkt of zijn/haar kandidatuur ontvankelijk werd verklaard.Je moet op 10 september 2019...

• 18 jaar oud zijn;
• In het bevolkingsregister van de stad Aalst ingeschreven zijn tot en met de Carnaval waarvoor men zich kandidaat Prins Carnaval stelt;
• Over een uittreksel uit het strafregister model 1 beschikken dat:
- maximum 1 maand oud is;
- geen vonnissen vermeldt behoudens vonnissen met politiestraffen die na drie jaar worden gewist;
• Geen lid zijn van de Adviesraad Feestcomité;
• Geen personeelslid zijn van het team Cultuur en evenementen;
• Geen politiek mandaat uitoefenen.


• De kandidaatstelling gebeurt per aangetekend schrijven
• De briefomslag dient duidelijk op de voorzijde de vermelding te dragen: "Kandidatuur Prins Carnaval".
• De kandidaten zullen uiterlijk op 1 oktober schriftelijk op de hoogte zijn van  de ontvankelijkheid van hun kandidatuur

• Bij méér dan 3 kandidaten KAN men evt. een preselectie adviseren
• Verkiezingscampagne verloopt volgens de 'regels'
• De kandidaten zijn er toe gehouden om voor de verkiezing deel te nemen aan:
- de persconferenties van de organisatoren met betrekking tot Carnaval;
- de activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met de Verkiezing Prins Carnaval.


-> 2 Kandidaten-Prins maakten zich reeds bekend: Yvan en Werner!


Bron Artikel: Stad Aalst, KLIK

Foto's: ©Silke Hermans, ©Patrick De Boeck & ©Carnavalaalstkoentje

Geen opmerkingen:

Een reactie posten